PMI PMP® Plus masterprogram - eLearning
Management Masters
Project, Programme & Portfolio Management

PMI PMP® Plus masterprogram - eLearning

 • 18.500,00 SEK
Detta PMP® Plus-masterprogram hjälper dig att utveckla de nyckelfärdigheter som krävs för att bli en projektledare, samtidigt som du tjänar 60+ Professional Development Units (PDUs) för att hålla din certifiering från Project Management Institute aktiv. Programmet hjälper dig också att utveckla ytterligare färdigheter för en allsidig förståelse.
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) - Klassrum (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®) - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 3 days
 • 21.500,00 SEK
Agila metoder blir allt mer betydelsefulla inom projektledning, och marknaden återspeglar denna vikt genom att projektledare i allt högre grad omfamnar agila metoder som en strategi för att framgångsrikt hantera projekt. PMI-ACP®-certifieringen erkänner en individs expertis i att använda agila metoder i sina projekt samtidigt som den demonstrerar deras ökade professionella mångsidighet genom användningen av agila verktyg och tekniker. Dessutom innebär PMI-ACP®-certifieringen en högre nivå av professionell trovärdighet eftersom den kräver en kombination av agil utbildning, erfarenhet av att arbeta med agila projekt samt examination av agila principer, metoder, verktyg och tekniker. Denna globala certifiering hjälper också individer att möta behoven hos organisationer som förlitar sig på projektledare för att tillämpa olika metoder inom deras projektledning.
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® - eLearning
Project, Programme & Portfolio Management

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® - eLearning

 • 4.900,00 SEK
Denna utbildning inom PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner) syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla kompetens som agila yrkesverksamma med en omfattande förståelse för olika agila metoder, inklusive Scrum, Kanban, Lean, extrem programmering och testdriven utveckling. Kursen är utformad med hänsyn till de senaste uppdateringarna av PMI-ACP-examen och inkluderar Agile Practice Guide som det nya referensmaterialet. Den behandlar agila metoder, verktyg, tekniker och koncept som beskrivs i Agile Practice Guide och tillhandahåller praktiska scenarier från verkliga situationer.
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP®) - eLearning (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP®) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 4.900,00 SEK
Denna PMI-RMP®-certifieringsutbildning kommer att hjälpa dig att bemästra processer för riskhantering, en strukturerad och objektiv metod för att hantera projektosäkerhet. Du kommer att lära dig att genomföra riskplanering och identifiera, analysera och kontrollera kända och okända projekt hot. Denna certifiering som Risk Management Professional (RMP) visar dina kunskaper och färdigheter i att bedöma, identifiera och hantera olika risker.
PMI-PgMP® (Program Management Professional) - eLearning
Project, Programme & Portfolio Management

PMI-PgMP® (Program Management Professional) - eLearning

 • 18 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna praktiska eLearning-kurs syftar till att förbereda yrkesverksamma som är bekanta med programhanteringsprinciper för PgMP-examen. Kursen bygger på PMI:s standard för programhantering, En guide till kunskapsområdet för projektledning (PMBOK® Guide), och PMI:s programhanterings examensinnehåll (PgMP) (nuvarande version). Under inlärningen kommer du att få en detaljerad förståelse för programhantering ur ett PMI-standardperspektiv, en förståelse för programchefens roll och kompetenser, skillnaden mellan en projektledare och en programchef och deras relation i en programmiljö, samt skillnaden mellan programchefer och portföljchefer och deras relation i en programmiljö.
PMI PMP® Project Management Professional - Klassrumsutbildning (inklusive examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PMI PMP® Project Management Professional - Klassrumsutbildning (inklusive examination)

 • 4 days
 • 28.500,00 SEK
PMI certifiering som Project Management Professional (PMP®) är en av de mest branschkända certifieringarna för projektledare. PMP®-referensen, globalt erkänd och efterfrågad, visar att du har erfarenhet, utbildning och kompetens för att framgångsrikt leda och hantera projekt. Kursen är utformad för att ge dig den bästa kunskap inom projektledning - och en fullständig förståelse för kunskapsområdena och processgrupperna som definieras i PMI:s kunskapsbas. Innehållet diskuterar terminologi, verktyg och tekniker och sträcker sig för att ge ett djupare perspektiv, vilket underlättar förståelsen för varför de används och fördelarna med att göra det. Genom att använda en lämplig fallstudie under kursen kommer deltagarna att kunna tillämpa det de lär sig, genom att använda teorin på ett praktiskt sätt, vilket möjliggör en mer effektiv inlärning och en större sannolikhet för genomförande och förbättring på arbetsplatsen.
PMI PMP® Renewal Pack Master's Program - eLearning
Management Masters
Project, Programme & Portfolio Management

PMI PMP® Renewal Pack Master's Program - eLearning

 • 55 hours
 • 7.500,00 SEK
Detta PMP® Renewal Pack Master’s Program hjälper dig att tjäna 60+ PDUs för att hålla din certifiering aktiv. Du kommer att få en förståelse för Agile och Scrum-metodikerna genom vår Agile-utbildning, bygga upp dina planerings- och genomförandefärdigheter med Microsoft® Project, och lära dig grunderna i att implementera kvalitetsprojekt och applikationer med Lean Six Sigma Green Belt-utbildningen. PMI-RMP® (Risk Management Professional)-kursen kommer att hjälpa dig att förstå och tillämpa avancerade riskhanteringskoncept.
PMI Project Manager Certification CAPM® 2023 - eLearning
Project, Programme & Portfolio Management

PMI Project Manager Certification CAPM® 2023 - eLearning

 • 35 hours
 • 4.900,00 SEK
Vår CAPM eLearning bygger på "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 6:e upplagan" från Project Management Institute. Studenter ser och granskar eLearning-sessioner, genomför en serie interaktiva övningar i varje session och testar sig själva med en serie flervalsfrågor. Dessa frågor är baserade på typiska frågor i CAPM-examen. Denna e-learning är i linje med PMBOK Guide - Sixth Edition. Under denna PMI: Certified Associate in Project Management (CAPM) utbildning kommer du att lära dig terminologin och processerna för effektiv projektledning. Denna onlinekurs ger en bra översikt över A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide samtidigt som den förbereder dig för certifieringen Certified Associate in Project Management (CAPM) ®.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!