Certified Local Change Agent (CLCA)® - Klassrum (inklusive examination)
Management

Certified Local Change Agent (CLCA)® - Klassrum (inklusive examination)

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
Certified Local Change Agent (CLCA)®-kursen är en tvådagarskurs som hjälper deltagarna att bygga på sin kunskap om de bredare effekterna av organisatorisk förändring och hur man hjälper människor att anpassa sig. Kursen förbereder dig fullständigt för att klara CLCA®-examen. Certified Local Change Agent (CLCA)®-kursen som erbjuds av Advised Skills Ltd är ackrediterad av APMG International, baserat på Partneravtalet, och uppfyller ackrediteringskraven.
Change Management ™ (APMG) Foundation & Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)
Management

Change Management ™ (APMG) Foundation & Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 28.500,00 SEK
Förvärva kompetensen att effektivt genomföra och hantera förändringar! Under denna femdagarsutbildning kommer deltagaren att märkbart förbättra sina kunskaper och färdigheter. Utbildningen kommer att fokusera på att lära deltagaren att implementera förändringshantering, analysera situationer relaterade till förändringshantering och förbättra befintliga metoder inom detta område. Efter avslutad utbildning kommer deltagaren att kunna omedelbart tillämpa de nya insikterna och teknikerna inom sin organisations verksamhet.
Change Management ™ (APMG) Practitioner - Klassrum (inklusive examen)
Management

Change Management ™ (APMG) Practitioner - Klassrum (inklusive examen)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Lär dig hur du implementerar och hanterar förändringar effektivt! Att hantera förändringar och framför allt effekterna av förändringar är en hög prioritet för alla organisationer. Certifieringen i förändringsledning har utvecklats av APMG i samarbete med Change Management Institute (CMI), en oberoende, global yrkesförening för förändringsledare.
Change Management ™ (APMG) Foundation - Klassrum (Inkluderar examen)
Management

Change Management ™ (APMG) Foundation - Klassrum (Inkluderar examen)

 • 3 days
 • 18.500,00 SEK
Lär dig hur du implementerar och hanterar förändringar effektivt! Att hantera förändringar och effekterna av förändringar hög prioritet för alla organisationer. APMG har utvecklat certifieringen i förändringshantering i samarbete med Change Management Institute (CMI), en oberoende, global yrkesförening för förändringsledare. Deltagaren kommer att lära sig att implementera förändringshantering, kommer att lära sig att analysera situationer inom förändringshantering och kommer att lära sig hur man förbättrar befintliga metoder för förändringshantering.
Change Management ™ APMG Practitioner - eLearning (inklusive examen)
Management

Change Management ™ APMG Practitioner - eLearning (inklusive examen)

 • 20 hours
 • 8.500,00 SEK
Kursen i förändringsledning ger deltagarna en grundlig förståelse för principerna inom förändringshantering. Kursen fokuserar på att få en djupare förståelse för varför förändring sker, hur förändring sker och vad som behöver göras för att göra förändring till ett mer välkommet och genomförbart koncept. Denna kurs undervisas med hjälp av en fallstudie och ett övningspaket som är utformat för att förstärka och fördjupa kandidaternas kunskaper i ämnet. Studenter som har genomgått denna kurs kommer att vara tillräckligt förberedda för att framgångsrikt klara det motsvarande certifikatprovet i förändringsledning.
Change Management ™ (APMG) Foundation & Practitioner - eLearning
Management

Change Management ™ (APMG) Foundation & Practitioner - eLearning

 • 35 hours
 • 14.500,00 SEK
Under denna eLearning-utbildning kommer deltagarna att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter. Deltagarna kommer att få insikt i implementeringen av förändringshantering, lära sig analysera situationer relaterade till förändringshantering samt förbättra befintliga metoder inom detta område. Efter avslutad utbildning kommer deltagarna att kunna omedelbart tillämpa de nya insikterna och teknikerna inom sina respektive organisationer.
Change Management ™ (APMG) Foundation - eLearning (Inkluderar Examen)
Management

Change Management ™ (APMG) Foundation - eLearning (Inkluderar Examen)

 • 15 hours
 • 8.500,00 SEK
Lär dig hur du genomför och hanterar förändringar effektivt! Förändringshantering är förknippat med effekterna och hanteringen av förändring; detta är en hög prioritet för alla organisationer där förändring är viktig för att underlätta projektgenomförande. Denna kvalifikation bygger på teorin och tillämpningen av förändring för individen, förändring för organisationen, kommunikation och intressentengagemang samt bästa praxis inom förändringshantering.
Prosci®Change Management Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)
Management

Prosci®Change Management Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 3 days
 • 34.500,00 SEK
Upplev praktiskt lärande i denna omslutande tredagarsupplevelse, där du tillämpar holistiska förändringshanteringsmetodiker och verktyg på ett av dina projekt. Proscis certifieringsprogram för förändringshantering är en interaktiv, tredagars lärande erfarenhet där deltagarna får kunskap, färdigheter och verktyg för att driva framgångsrika förändringsinitiativ. De tillämpar Proscis holistiska metodik för förändringshantering på ett aktuellt projekt under programmet. Vid programmets slut har deltagarna grunden för en förändringshanteringsplan för att adressera och förbättra ett specifikt projekt. Detta program är tillgängligt både som personlig undervisning och som virtuellt ledd instruktörsformat.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!