BPMN – Utbildning i affärsprocessmodellering Notation 2.0 e-lärande - inklusive examen
Software & Cloud
Agile & Scrum

BPMN – Utbildning i affärsprocessmodellering Notation 2.0 e-lärande - inklusive examen

 • 350,00 SEK
Business Process Modeling Notation (BPMN) är en flödesschemametod som modellerar stegen i en planerad affärsprocess från början till slut. Det är en nyckel till Business Process Management och ger en visuell detaljerad sekvens av affärsaktiviteter och informationsflöden som krävs för att slutföra en process. Det erbjuder ett gemensamt grafiskt språk för end-to-end affärsprocessflöden som lätt kan antas och förstås inom alla företagsområden. Syftet är att modellera sätt att förbättra effektiviteten, anpassa sig till nya förhållanden eller uppnå konkurrensfördelar. BPMN är en generisk standard som är utformad för användning inom alla branscher och affärsgemenskaper. Denna kurs kommer att lära dig hur man skapar bra BPMN-modeller med tydlig processlogik som kan delas genom din organisation och hur man följer en gemensam modelleringsmetod så att du kan skapa diagram som konsekvent kan delas över alla affärsdomäner.
AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation & Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation & Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)

 • 30 hours
 • 14.500,00 SEK
Varför är AgilePM® så populärt? Efterfrågan på kvalifikationer inom agil projektledning har ökat avsevärt. Även om agila utvecklingsmetoder som Scrum dominerar inom mjukvaruindustrin, har de även börjat vinna popularitet inom andra sektorer. I takt med att allt fler företag övergår till agilt arbetssätt, letar de efter specifika metoder inom agil projektledning för att stödja sin övergång. Personer med certifieringar inom agil projektledning kan därför förvänta sig att ha en starkare position på arbetsmarknaden.
Introduktion till projektledningskurs - eLearning
Project, Programme & Portfolio Management

Introduktion till projektledningskurs - eLearning

 • 6 hours
 • 4.900,00 SEK
Förvärva en grundläggande förståelse för projektledning och ge din karriär en skjuts med denna introduktionskurs i projektledning. Kursen omfattar grundläggande koncept inom PMP (Project Management Professional), agil metodik, scrum och användningen av Microsoft Project 2013.
P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Practitioner - Live virtuellt klassrum (Inkluderar examination)
Management

P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Practitioner - Live virtuellt klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 8.500,00 SEK
En P3O-modell tillhandahåller en struktur som både möjliggör beslutsfattande och stöd vid leverans av all förändring inom organisationer, stora som små. Denna virtuella P3O Practitioner-kurs är utformad för att möjliggöra för deltagarna att förstå strukturen, rollerna, verktygen och teknikerna samt processerna som hjälper till att säkerställa att affärsförändringar sker i linje med företagets strategiska mål. Virtual instructor-led training (VILT) kombinerar den personliga undervisnings-upplevelsen från klassrummet, med lättheten och flexibiliteten i en virtuell miljö. Våra VILT-kurser är interaktiva och engagerande, vilket tillåter deltagarna att kommunicera och samarbeta med både instruktören och varandra. Detta är en intensiv tvådagarskurs som förbereder dig för P3O Practitioner-examinationen. Utbildningen genomförs via en virtuell utbildningsmiljö.
PRINCE2® 6th edition Practitioner (Projektledning) - Klassrumsutbildning (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 6th edition Practitioner (Projektledning) - Klassrumsutbildning (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
PRINCE2 leder till större kontroll över kvalitet, omfattning, tid, risker, resurser, fördelar och budget. Det är den mest använda projektledningsmetoden i Sverige (och världen över) och fortsätter att växa inom både privat och offentlig sektor. Det bästa med PRINCE2 är att det är så flexibelt att det enkelt kan anpassas oavsett projektets eller aktivitetens storlek. PRINCE2 tillhandahåller konkreta verktyg och vägledning för effektiv projektledning. Dessutom anses PRINCE2-certifieringen vara ett kvalitetstecken som ökar värdet på medarbetaren och företagets professionella profil. Grundnivån är där du lär dig alla termer och PRINCE2-koncept. Det ger dig en bra översikt över PRINCE2. Skulle du vilja tillämpa PRINCE2 i ditt arbete? I så fall rekommenderar vi att du följer en ännu mer fördjupad Practitioner-kurs.
Management of Risk (M_o_R®) Foundation - Klassrum (inkluderar examination)
Management

Management of Risk (M_o_R®) Foundation - Klassrum (inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
Hantering av risker (M_o_R) är ett generiskt ramverk för att hantera risker i alla delar av en organisation - strategiskt, program, projekt och operativt. Det omfattar alla aktiviteter som krävs för att identifiera och kontrollera exponeringen för alla typer av risker, både positiva och negativa, som kan påverka uppnåendet av organisationens affärsmål. Huvuddelen av kursen består av tio sessioner som täcker principerna, tillvägagångssättet, processerna, införlivandet och utvärderingen av vägledningen för riskhantering. Studien inkluderar även hälsokontroller av risker, mognadsmodellen för riskhantering och specialiseringar inom riskhantering.
Design av Microsoft Azure-infrastructure AZ-305 - blandat lärande (eLearning & Live virtuellt klassrum)
Software & Cloud

Design av Microsoft Azure-infrastructure AZ-305 - blandat lärande (eLearning & Live virtuellt klassrum)

 • 50 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna Microsoft Azure-certifieringsutbildning positionerar dig som en expert inom Azure Solutions Architecture och förbereder dig för att klara AZ-305-examinationen. Kursen fokuserar på att utveckla förmågan att analysera arbetsbelastningskrav, designa lösningar för identitet och säkerhet, arkitektera en dataplattform, implementera kontinuitet, hantera migreringar och integrera med olika API:er.
SAFe®6 Scrum Master (SSM) - Klassrum
Agile & Scrum

SAFe®6 Scrum Master (SSM) - Klassrum

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
Under din 2-dagarsutbildning kommer du att få förståelse för vad rollen som Scrum Master innebär i ett SAFe-företag. Till skillnad från traditionell Scrum Master-utbildning som fokuserar på grunderna i Scrum på teamnivå, utforskar denna kurs Scrum Master-rollen utifrån hela företagets perspektiv. Kursen förbereder deltagaren för att framgångsrikt planera och genomföra Program Increment (PI), vilket är den främsta möjliggöraren för samordning på alla nivåer i en SAFe-organisation. Detta inkluderar att lära sig de viktigaste komponenterna när det gäller att skala upp agil utveckling, hur Scrum praktiseras i hela företaget och hur man gör iterativ planering. Deltagarna kommer också att lära sig hur man bygger högpresterande agila team för att leverera maximalt affärsvärde "i skala."
PRINCE2® 6th Edition Foundation & Practitioner (Projektledning) - Klassrum (Inkluderar examination)
Project, Programme & Portfolio Management

PRINCE2® 6th Edition Foundation & Practitioner (Projektledning) - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 5 days
 • 28.500,00 SEK
PRINCE2 leads to greater control of the quality, scope, time, risk, resources, benefits, and budget. It is the most widely used project management method in Sweden (and worldwide)and continues to grow in both the private and public sectors. The best thing about PRINCE2 is that it is so flexible that it can be tailored easily, regardless of the size of the project or activity. PRINCE2 provides concrete tools and guidance for the effective management of projects. In addition, the PRINCE2 certification is regarded as a mark of quality that will increase the value of the employee and the company's professional profile. The foundation is where you learn all the terms and PRINCE2 concepts. It gives you a good overview of PRINCE2. Would you like to apply PRINCE2 in your work? In that case, we recommend you follow an even more profound Practitioner course.
Postgraduate-program i AI (Artificiell Intelligens) och maskininlärning
Technology Masters
AI & Machine Learning

Postgraduate-program i AI (Artificiell Intelligens) och maskininlärning

 • 45.000,00 SEK
Haka på denna våg och accelerera din karriär med detta hyllade AI- och maskininlärningsprogram. Programmet erbjuder en grundlig blandning av teori, projekt och omfattande praktisk träning samtidigt som det utnyttjar Caltechs akademiska excellens. Ännu viktigare är att du inte bara lär dig om de teoretiska grunderna för AI och ML, utan också får praktisk kunskap för att snabbt och framgångsrikt tillämpa dessa verktyg och tekniker på nya problem. Detta program är en kombination av självgående onlinevideor, live virtuella klasser, praktiska projekt, labbar och mästarklasser. Mentorssessioner kommer att ge dig en högengagerande lärandeupplevelse och verkliga tillämpningar, vilket hjälper dig att bemästra väsentliga AI- och ML-färdigheter. Programmet täcker väsentliga matematiska och statistiska koncept, samt Python-programmering, maskininlärning, djupinlärning, generativ AI, prompt engineering, förklarbar AI, ChatGPT, datorseende, bearbetning av naturligt språk och mer.
ISO/IEC 27001 2022 Foundation certifiering - eLearning (Inkluderar examination)
Cyber Security

ISO/IEC 27001 2022 Foundation certifiering - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 8.500,00 SEK
ISO/IEC 27001 (ISO 27001) representerar en internationell standard för hantering av informationssäkerhet. Den tillhandahåller en strukturerad modell för att etablera, implementera, upprätthålla och ständigt förbättra ett system för informationssäkerhetsledning (ISMS) med riskhantering. Denna standard utgör grunden för effektiv hantering av känslig och konfidentiell information samt för att tillämpa kontroller för att säkra informationen. Genom att följa ISO/IEC 27001-standarden kan en organisation presentera tydliga och objektiva bevis på sitt engagemang för att kontinuerligt förbättra kontrollen över sin känsliga och konfidentiella information.
ITIL®4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services - eLearning (Inkluderar examination)

 • 21 hours
 • 9.500,00 SEK
ITIL 4 Specialist-utbildningen i att förvärva och hantera molntjänster är för alla som behöver leverantörsoberoende, användarcentrerad vägledning för att utveckla en praktisk förståelse för hur molnanskaffning och teknik kan integreras med och stödja en bredare affärsstrategi och funktioner. ITIL 4 Specialist: Att förvärva och hantera molntjänster-certifieringen utforskar konceptet med 'användarresan för molntjänster', och anpassar centrala ITIL-koncept som Styrande Principer och Tjänstevärdekedjan för att ge en helhetssyn och förståelse för hela anskaffningslivscykeln.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!