Docker Certified Associate (DCA) Certification Training Course - eLearning
IT Service & Architecture

Docker Certified Associate (DCA) Certification Training Course - eLearning

 • 24 hours
 • 4.900,00 SEK
AVC:s Docker-certifieringsutbildning ligger i linje med Certified Associate-examinationen. Den kommer att lära dig de centrala Docker-teknologierna såsom Docker Hub, Docker Compose, Docker Swarm, Dockerfile, Docker Containers, Docker Engine, Docker Images, Docker Network, Docker Daemon och Docker Storage, tillsammans med verkliga fallstudier
DevOps-certifiering - Blandat lärande (Live virtuellt klassrum + eLearning)
IT Service & Architecture

DevOps-certifiering - Blandat lärande (Live virtuellt klassrum + eLearning)

 • 56 hours
 • 4.900,00 SEK
Förbered dig själv för en karriär inom det växande området DevOps genom att överbrygga klyftan mellan mjukvaruutvecklare och driftspersonal med denna certifieringskurs i DevOps. Du kommer att förvärva expertis inom kontinuerlig utveckling och driftsättning, automatisering av konfigurationshantering, samarbete mellan team och smidighet inom IT-tjänster med hjälp av moderna DevOps-verktyg såsom Git, Docker, Jenkins, Cucumber, Ansible, TeamCity och Nagios.
CI/CD-pipeline med Jenkins-certifiering - eLearning
IT Service & Architecture

CI/CD-pipeline med Jenkins-certifiering - eLearning

 • 20 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna onlinekurs i CI/CD-pipelines med Jenkins kommer att hjälpa dig att lära dig serverautomation, kontinuerlig integration, byggpipelines och konfigurationsverktyg, automatiserade tester och förbättring av kodkvalitet, samt distribuerade system i Jenkins genom intensiva praktiska övningar.
DevOps Foundation (DOFD)® - Klassrum (inklusive examination)
IT Service & Architecture

DevOps Foundation (DOFD)® - Klassrum (inklusive examination)

 • 2 days
 • 21.500,00 SEK
DevOps har etablerats som en nödvändig och vidt använd kulturell och professionell rörelse för att optimera både utvecklings- och driftspraxis. I organisationer som är belastade av ineffektiva och isolerade projektteam kan implementeringen av DevOps medföra imponerande förbättringar av produktivitet, samarbete, tillförlitlighet, hastighet och avkastning på investeringar (ROI). Att studera denna metodik utgör också ett utmärkt tillfälle för personal inom utveckling, drift, testning, kvalitetssäkring (QA) och IT-ledning att förvärva högt efterfrågade färdigheter som DevOps-ingenjörer. Inled din DevOps-certifieringsträning redan idag!
DevOps-ledare (DOL)® - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

DevOps-ledare (DOL)® - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 21.500,00 SEK
DevOps Leader (DOL)® är en tvådagarskurs som syftar till att bistå deltagare med att introducera nya och innovativa metoder för att organisera och hantera värdeflöden genom användning av DevOps-praktiker. Kursen ger en omfattande förberedelse inför avläggandet av DevOps Leader®-examen. Kursen DevOps Leader (DOL)® som erbjuds av AVC är ackrediterad av DevOps Institute, Inc. i enlighet med partneravtalet och uppfyller därmed de nödvändiga ackrediteringskraven.
DevOps Leader (DOL) ® - eLearning (inklusive examination)
IT Service & Architecture

DevOps Leader (DOL) ® - eLearning (inklusive examination)

 • 8.500,00 SEK
DevOps har etablerats som en väsentlig och allmänt använd kulturell och professionell rörelse för att optimera utvecklings- och driftspraxis. För organisationer som kämpar med ineffektiva och isolerade projektteam kan DevOps erbjuda betydande förbättringar av produktivitet, samarbete, tillförlitlighet, hastighet och avkastning på investeringar (ROI). Att studera denna metodik är även ett utmärkt tillvägagångssätt för personal inom utveckling, drift, testning, kvalitetssäkring (QA) och IT-ledning att bli högt efterfrågade DevOps-ingenjörer. Börja din DevOps-certifieringsträning idag!
DevOps Foundation (DOFD)® - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

DevOps Foundation (DOFD)® - eLearning (Inkluderar examination)

 • 7.500,00 SEK
DevOps har etablerats som en nödvändig och allmänt använd kulturell och professionell rörelse för att optimera både utvecklings- och driftspraxis. I organisationer som kämpar med ineffektiva och isolerade projektteam kan införandet av DevOps medföra betydande förbättringar av produktivitet, samarbete, tillförlitlighet, hastighet och avkastning på investeringar (ROI). Att studera och tillämpa DevOps-metodiken är också ett utmärkt sätt för personal inom utveckling, drift, testning, kvalitetssäkring (QA) och IT-ledning att öka sin anställningsbarhet som DevOps-ingenjörer. Börja din DevOps-certifieringsträning redan idag!
Containerorkestrering med Kubernetes - Blandat lärande (Live virtuellt klassrum & eLearning)
IT Service & Architecture

Containerorkestrering med Kubernetes - Blandat lärande (Live virtuellt klassrum & eLearning)

 • 45 hours
 • 4.900,00 SEK
Kubernetes är en framstående plattform för containerorkestrering som åtnjuter en betydande popularitet inom branschen. Syftet med certifieringskursen i containerorkestrering med Kubernetes är att förse deltagarna med en djup förståelse för grundläggande färdigheter, teknologi och koncept som är avgörande för rollen som Kubernetes-administratör. Genom att genomföra denna utbildning kommer deltagarna att kunna effektivt planera och övervaka containeriserade arbetsbelastningar och tjänster inom olika industrier. Kursinnehållet omfattar ett brett spektrum av ämnen, inklusive men inte begränsat till hantering av applikationslivscykler, installation, konfiguration och validering, nätverk, schemaläggning, säkerhet, klusterunderhåll, grundläggande koncept, Azure Kubernetes, lagring och andra relevanta områden.
Kombinationspaket: DevOps Foundation (DOFD)® & DevOps Leader (DOL)® - eLearning
IT Service & Architecture

Kombinationspaket: DevOps Foundation (DOFD)® & DevOps Leader (DOL)® - eLearning

 • 14.500,00 SEK
DevOps har utvecklats till en väsentlig och brett accepterad kulturell och professionell rörelse för att optimera utvecklings- och driftspraxis. I organisationer där ineffektiva och isolerade projektteam hindrar framsteg, kan DevOps erbjuda betydande förbättringar av produktivitet, samarbete, tillförlitlighet, hastighet och avkastning på investeringar (ROI). Att studera detta tillvägagångssätt utgör också en utmärkt möjlighet för personal inom utveckling, drift, testning, kvalitetssäkring (QA) och IT-ledning att bli eftertraktade DevOps-ingenjörer. Inled din DevOps-certifieringsutbildning idag och förbered dig för en spännande karriär inom detta område!
DevOps Engineer - Masterprogram
Technology Masters
IT Service & Architecture

DevOps Engineer - Masterprogram

 • 16.500,00 SEK
AVC:s DevOps Engineer Master’s Program kommer att hjälpa dig att uppnå kompetens inom alla aspekter av mjukvaruutveckling (Dev) och teknikdrift (Ops) genom att använda principer för kontinuerlig distribution och övervakning. Du kommer att lära dig implementering av verktyg som Puppet, Nagios, Chef, Docker, Git och Jenkins. Detta DevOps Engineer-program är i linje med läroplanen för Amazon Web Services, och vi är den registrerade utbildningsleverantören för detta program.
Azure DevOps Solution Expert - Masterprogram
Technology Masters
IT Service & Architecture

Azure DevOps Solution Expert - Masterprogram

 • 16.500,00 SEK
DevOps-världen har vuxit enormt, med nya verktyg och plattformar som dyker upp dagligen. Men med nya verktyg följer även ansvaret att effektivt hantera DevOps-processer och nya integrationer. I detta Azure DevOps Solution Expert Masters-programmet kommer du att lära dig att förstå rollen av transformationsplanering, projektval och teamstruktur i DevOps, demonstrera Git-versionkontroll, förstå byggstrategi och dess implementering, integrera Azure Pipelines, övervaka AKS-kluster från Azure Monitor, distribuera en flercontainersapplikation till AKS, konfigurera Azure IaaS och PaaS, sätta upp Azure Service Fabric och mycket mer. Azure DevOps Solution Expert Masters Program kombinerar självgående onlinevideor som lär ut koncept, ramverk och verktyg; live virtuella klasser som ger sammanhang och branschexempel; samt praktiska projekt i slutet av kursen och avslutande större projekt som hjälper dig att tillämpa dina färdigheter i sammanhang och förtydliga dina lärdomar.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!