ITIL®4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services - eLearning (Inkluderar examination)

 • 21 hours
 • 9.500,00 SEK
ITIL 4 Specialist-utbildningen i att förvärva och hantera molntjänster är för alla som behöver leverantörsoberoende, användarcentrerad vägledning för att utveckla en praktisk förståelse för hur molnanskaffning och teknik kan integreras med och stödja en bredare affärsstrategi och funktioner. ITIL 4 Specialist: Att förvärva och hantera molntjänster-certifieringen utforskar konceptet med 'användarresan för molntjänster', och anpassar centrala ITIL-koncept som Styrande Principer och Tjänstevärdekedjan för att ge en helhetssyn och förståelse för hela anskaffningslivscykeln.
ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil - eLearning (Inkluderar examination)

 • 9.500,00 SEK
ITIL 4 Specialist: Monitor, Support och Fulfil är en serie ITIL 4 Practice Manager-moduler som hjälper individer att visa sin förståelse och implementering av principerna i de fem ITIL Management Practices för att maximera värdet på både strategisk och operativ nivå.
IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
IT4IT™ referensarkitektur, version 3, representerar en standard från The Open Group som definierar en referensarkitektur och en värdekedjebaserad driftsmodell för hantering av IT-operationer. Genom att använda sig av värdekedjeansatsen skapar IT4IT™ en funktionell modell för att implementera IT-tjänster. Detta ramverk identifierar de nyckelaktiviteter som krävs av IT för att bidra till företagets konkurrenskraft. Med IT4IT™ referensarkitektur, version 3, kommer IT-experter att finna ett värdekedjeramverk och en referensarkitektur som definierar ett integrerat förvaltningsramverk fokuserat på tjänstens livscykel. Onlinekursen IT4IT™ 3 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
ITIL®4 Strateg: Direct, Plan and Improve (DPI) - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Strateg: Direct, Plan and Improve (DPI) - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
ITIL® 4 Strategist Direct Plan and Improve (ITIL 4 DPI) är en universell modul som är en nyckelkomponent i både ITIL 4 Managing Professional och ITIL 4 Strategic Leader. Modulen täcker påverkan och effekten av Agile och Lean arbetssätt, och hur de kan utnyttjas till en organisations fördel. Detta är en 2-dagars (online) intensiv klassrumskurs.
ITIL®4 Specialist Drive Stakeholder Value - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist Drive Stakeholder Value - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
Utformad för projektledare på mellan- eller seniornivå, erbjuder denna ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value-kurs en möjlighet att förbättra dina kompetenser i hantering av flera projekt och anpassning av programaktiviteter för att uppnå affärsmål utan att kompromissa med hastighet, kvalitet och effektivitet. Genom denna kurs kommer du att fördjupa din förståelse för PMI:s fem prestandadomäner för programhantering: programstrategialignering, livscykelhantering, intressentengagemang, fördelsstyrning och styrning.
ArchiMate® 3.1 - Foundation + Practitioner (Nivå 1 & 2) - klassrumsundervisning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ArchiMate® 3.1 - Foundation + Practitioner (Nivå 1 & 2) - klassrumsundervisning (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Denna kurs är utformad för att erbjuda deltagarna en högkvalitativ inlärningsupplevelse baserad på tillämpningen av ArchiMate®-koncepten inom företagsarkitekturmodellering. Kursen engagerar aktivt deltagarna i en serie praktiska lärandeaktiviteter och möjliggör därmed det mest effektiva förvärvandet av kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att använda ArchiMate® 3.1-språket Onlinekursen ArchiMate® 3.1 på den här sidan som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 7.500,00 SEK
IT4IT™ referensarkitektur, version 3, representerar en standard fastställd av The Open Group som syftar till att definiera en referensarkitektur och en värdekedjebaserad driftsmodell för att hantera IT-operationer. Genom att använda sig av värdekedjeansatsen strävar IT4IT™ efter att skapa en funktionell modell som kan implementeras av IT-sektorn. Detta ramverk identifierar de huvudsakliga aktiviteterna som IT måste genomföra för att bidra till företagets konkurrenskraft. Med IT4IT™ referensarkitektur, version 3, kommer IT-specialister att finna värdekedjeramverket och referensarkitekturen som definierar ett integrerat förvaltningsramverk som fokuserar på tjänstens livscykel. Onlinekursen IT4IT™ 3 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
CompTIA Project+ eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

CompTIA Project+ eLearning (Inkluderar examination)

 • 7.500,00 SEK
CompTIA Project+ är lämplig för IT-professionella som besitter grundläggande projektledningsfärdigheter och som ansvarar för små, enkla projekt som en integrerad del av sina arbetsuppgifter. Det bör noteras att CompTIA Project+ erbjuder en mer mångsidig certifiering jämfört med andra, då den omfattar grundläggande projektledningskoncept som sträcker sig bortom en enskild metodik eller ramverk.
ITIL®4 Specialist: Create, Deliver & Support - Klassrum (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ITIL®4 Specialist: Create, Deliver & Support - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
Vår ackrediterade utbildning inom ITIL 4 Create, Deliver, and Support (CDS) är utformad för att förbereda dig inför CDS-examinationen. Denna examination utvärderar din förmåga att demonstrera tillräcklig förståelse och tillämpning av ITIL 4-principer för att skapa, leverera och stödja tjänster enligt CDS-läroplanen. Att uppnå ITIL 4 CDS-kvalifikationen är ett av kraven för att erhålla ITIL 4 Managing Professional-certifieringen. Denna certifiering bedömer kandidatens praktiska och tekniska kunskaper inom att driva framgångsrika, moderna IT-aktiverade tjänster, team och arbetsflöden.
CompTIA PenTest+ Cybersäkerhet - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture
Cyber Security

CompTIA PenTest+ Cybersäkerhet - eLearning (Inkluderar examination)

 • 40 hours
 • 7.500,00 SEK
CompTIA PenTest+ bevisar att framgångsrika kandidater besitter kunskap och färdigheter för att planera och genomföra penetrationstester, vilket inkluderar sårbarhetsskanning, förståelse för lagliga och efterlevnadsmässiga krav, analys av resultat och framställning av skriftliga rapporter som inkluderar korrigeringstekniker. CompTIA PenTest+ riktar sig till cybersäkerhetsprofessionella som är ansvariga för penetrationstester och sårbarhetshantering.
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

TOGAF® Enterprise Architecture Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

 • 14 hours
 • 8.500,00 SEK
TOGAF Enterprise Architecture Foundation-certifieringen bekräftar att en person har grundläggande kunskap och förståelse för företagsarkitektur genom att använda TOGAF-metodiken, vilket gör dem kapabla att delta i ett arkitekturprojekt eller arbeta med dess resultat. TOGAF Enterprise Architecture Foundation är baserad på TOGAF-standarden, 10:e upplagan.
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation (Level 1) & Practitioner (Level 2) - Klassrumsutbildning (Inkluderar Examination)
IT Service & Architecture

TOGAF® Enterprise Architecture Foundation (Level 1) & Practitioner (Level 2) - Klassrumsutbildning (Inkluderar Examination)

 • 4 days
 • 28.500,00 SEK
TOGAF EA (Enterprise Architecture) Foundation och Practitioner kombinerade utbildningen är ett omfattande 4-dagars program som ger individer en gedigen förståelse för TOGAF-ramverket och dess tillämpningar inom företagsarkitektur.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!