BPMN – Utbildning i affärsprocessmodellering Notation 2.0 e-lärande - inklusive examen
Software & Cloud
Agile & Scrum

BPMN – Utbildning i affärsprocessmodellering Notation 2.0 e-lärande - inklusive examen

 • 350,00 SEK
Business Process Modeling Notation (BPMN) är en flödesschemametod som modellerar stegen i en planerad affärsprocess från början till slut. Det är en nyckel till Business Process Management och ger en visuell detaljerad sekvens av affärsaktiviteter och informationsflöden som krävs för att slutföra en process. Det erbjuder ett gemensamt grafiskt språk för end-to-end affärsprocessflöden som lätt kan antas och förstås inom alla företagsområden. Syftet är att modellera sätt att förbättra effektiviteten, anpassa sig till nya förhållanden eller uppnå konkurrensfördelar. BPMN är en generisk standard som är utformad för användning inom alla branscher och affärsgemenskaper. Denna kurs kommer att lära dig hur man skapar bra BPMN-modeller med tydlig processlogik som kan delas genom din organisation och hur man följer en gemensam modelleringsmetod så att du kan skapa diagram som konsekvent kan delas över alla affärsdomäner.
Angular Training (front end webbutveckling) - eLearning
Software & Cloud

Angular Training (front end webbutveckling) - eLearning

 • 50 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna certifieringskurs i Angular kommer att hjälpa dig att bemästra frontend-webbutveckling med Angular. Få djupgående kunskap om olika Angular-koncept, exemeplvis underlättning av utvecklingen i enkelsidiga webbapplikationer, beroendeinjektion, typescript, komponenter, direktiv, pipes, formulär, routing och testning.
Introduktionskurs till Internet of Things - eLearning (Inklusive certifiering)
Software & Cloud

Introduktionskurs till Internet of Things - eLearning (Inklusive certifiering)

 • 2 hours
 • 4.900,00 SEK
Om du är ny inom Internet of Things (IoT) och vill utnyttja det över olika affärsfunktioner, då är denna introduktionskurs något för dig. Kursen ger dig en inblick i det ständigt växande området IoT, en teknologi som möjliggör intelligent datautbyte mellan ett nätverk av internetanslutna objekt.
JavaScript-certifiering - eLearning
Software & Cloud

JavaScript-certifiering - eLearning

 • 4.900,00 SEK
JavaScript är ett mycket populärt språk som används inom programmeringsvärlden. Om du strävar efter att gå in i programmeringsvärlden och fördjupa dig i världen av programmeringsspråk, kommer lärandet av JavaScript definitivt att vara en game changer. Behärska JavaScript-programmering i ett heltäckande utbildningsprogram som inkluderar kompletta JavaScript-grunder, jQuery, Ajax med mera.
KanBan Master Certifierad - eLearning (inklusive examination)
Software & Cloud
Agile & Scrum

KanBan Master Certifierad - eLearning (inklusive examination)

 • 15 hours
 • 4.900,00 SEK
En Kanban-certifiering vittnar om din kompetens inom Kanbans operationshantering samt ramverket för Kanbans mjukvaruutveckling och leverans. Med KanbanLearn® Kanban Master Certified-certifieringen erkänns din uttalade kunskap och framstående expertis inom Kanban-ramverket efter en formell testexamination med flervalsfrågor. Kanban-metoden möjliggör gradvis förbättring av produkt- och tjänsteleverans genom att lösa flaskhalsar i systemet, optimera flödet och minska cykeltiden. Detta främjar en mer kontinuerlig leverans och ger snabbare återkoppling för att anpassa sig till kundens behov.
Java-certifieringskurs - Blandat lärande (Live virtuellt klassrum + eLearning)
Software & Cloud

Java-certifieringskurs - Blandat lärande (Live virtuellt klassrum + eLearning)

 • 70 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna avancerade Java-certifieringskurs är utformad för att vägleda dig genom koncepten i Java, från introduktionstekniker till avancerade programmeringsfärdigheter. Systemet ger dig kunskap om Core Java 8, operatorer, arrayer, loopar, metoder och konstruktorer samtidigt som du får praktisk erfarenhet av JDBC och JUnit-ramverket.
Node.js Training - Live virtuellt klassrum
Software & Cloud

Node.js Training - Live virtuellt klassrum

 • 36 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna Node.js-certifieringsutbildning möjliggör snabb och effektiv utveckling av nätverksapplikationer med JavaScript. Kursen hjälper även utvecklare att förstå och skapa webbapplikationer med JavaScript.
Full Stack MEAN-utvecklare masterprogram
Technology Masters
Software & Cloud

Full Stack MEAN-utvecklare masterprogram

 • 270 hours
 • 16.500,00 SEK
Detta Full Stack MEAN-utvecklarprogram ger fullständig kunskap om mjukvaruutveckling och testteknologier såsom JavaScript, Node.js, Angular, Docker och Protractor. Du kommer att bygga en applikation från början till slut, testa och distribuera kod, samt lagra data med hjälp av MongoDB.
Full Stack Java-utvecklare masterprogram - eLearning
Technology Masters
Software & Cloud

Full Stack Java-utvecklare masterprogram - eLearning

 • 16.500,00 SEK
Detta program för Full Stack Java-utvecklare kommer att hjälpa dig att bemästra front-end och back-end Java-teknologier och påskynda din karriär som fullstack-mjukvaruutvecklare. Kursen kommer att introducera dig till grundläggande och avancerade koncept inom webbutveckling. Du kommer att få praktisk erfarenhet av Angular, Spring Boot, Hibernate, Servlets, JSP:er, MVC, webbtjänster och andra viktiga färdigheter. Du kommer att lära dig att använda JavaScript, jQuery och Node.js för att bygga dynamiska och interaktiva webbplatser, skriva API:er, bygga webbapplikationer med Java, testa och distribuera kod med DevOps, lagra data med MongoDB och mer. Denna kurs kommer att främja din karriär som fullstack-utvecklare och hjälpa dig att lära dig några av de mest efterfrågade färdigheterna inom branschen.
Automation Test Engineer - Masterprogram
Technology Masters
Software & Cloud

Automation Test Engineer - Masterprogram

 • 360 hours
 • 14.500,00 SEK
Denna kurs kommer att främja din karriär som automatiseringstestingenjör. Du kommer att lära dig de mest efterfrågade färdigheterna inom branschen, inklusive GIT, Selenium, Jenkins och JMeter, för att tillämpa ingenjörskonst på mjukvaruutvecklingsprocesser och skapa högkvalitativa produkter. Utbildningsprogrammet för automatiseringstestingenjörer kommer att ge dig fullständig kunskap om mjukvarutestningstekniker, såsom Selenium Web Driver, TestNG, Maven, AutoIT, Selenium Grid, Appium och Docker, för att hjälpa dig att bygga ett robust testramverk.
Python-training - Blandat lärande (eLearning + Live virtuellt klassrum)
Software & Cloud

Python-training - Blandat lärande (eLearning + Live virtuellt klassrum)

 • 36 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna kurs täcker grunderna i Python och hur man tillämpar det på verkliga applikationer. Modulerna, projekten vid lektionsslut och uppgifterna som utgör läroplanen omfattar dataoperationer i Python, strängar, villkorssatser, felhantering, shellskriptning, webbskrapning och det vanligt använda Python-webbramverket: Django.
React.js Training - Blandat lärande (Live virtuellt klassrum + eLearning)
Software & Cloud

React.js Training - Blandat lärande (Live virtuellt klassrum + eLearning)

 • 30 hours
 • 4.900,00 SEK
AVC:s React.js-utbildningskurs kommer att hjälpa dig att bemästra grunderna i React – ett viktigt webbramverk för att utveckla användargränssnitt – inklusive JSX, props, state och events. Denna utbildningskurs går djupare in på Redux, som täcker reducers, actions och state-trädet.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!