Lean IT Foundation Premium - eLearning (Inkluderar examination)
Quality Management

Lean IT Foundation Premium - eLearning (Inkluderar examination)

  • 7.500,00 SEK
Lean IT hjälper IT-organisationer att säkerställa att de erbjuder sina kunder de bästa möjliga tjänsterna. Genom att förstå kundvärdet, de processer som levererar detta värde, hur man hanterar prestanda, hur man organiserar sig, och den attityd och det beteende som krävs, stöds IT-organisationer i att utveckla ett kontinuerligt förbättringstänkande. Lean IT kompletterar alla andra bästa praxis-metoder.
Lean Six Sigma Expert Masterprogram
Quality Management

Lean Six Sigma Expert Masterprogram

  • 16.500,00 SEK
Detta expertmästarprogram i Lean Six Sigma är utformat för att hjälpa dig att bemästra två kritiska förvaltningsmetodiker - Lean och Six Sigma - som tillsammans kan påskynda affärsförbättringar. Programmet kommer att ge dig de ledaregenskaper som efterfrågas av företag för att hjälpa dig att bli den professionella som man vänder sig till för projekt inom kvalitetsledning.
Lean Six Sigma Green Belt (IASSC™), Premium - e-lärande (inklusive examen)
Quality Management

Lean Six Sigma Green Belt (IASSC™), Premium - e-lärande (inklusive examen)

  • 40 hours
  • 12.500,00 SEK
Lean Six Sigma Green Belt-kursen ger en översikt över Six Sigma och DMAIC-metodiken, och är anpassad till de ledande Green Belt-certifieringarna hos ASQ och IASSC. I denna kurs kommer du att lära dig att identifiera processproblem genom att mäta nuvarande prestanda och hur man formulerar lösningar.
Lean Six Sigma Green Belt - eLearning (inkluderar examination)
Quality Management

Lean Six Sigma Green Belt - eLearning (inkluderar examination)

  • 56 hours
  • 5.500,00 SEK
Lean Six Sigma Green Belt-certifieringsutbildningen kommer att ge dig förståelse för de grundläggande principerna för Lean Six Sigma, hur du förbättrar tillverkningskvalitet och affärsprocesser, samt hur du använder Minitab för praktisk statistisk analys. Kursen integrerar lean och DMAIC-metodiken (Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra, Kontrollera) och lär ut hur man använder dem för att förbättra processer och lösa praktiska affärsproblem. Denna kurs är i linje med certifieringsexamina hos de ledande institutionerna för Six Sigma Green Belt-certifiering, ASQ och IASSC.
Lean Six Sigma Black Belt (IASSC™), Premium - e-learning (inkluderar examination)
Quality Management

Lean Six Sigma Black Belt (IASSC™), Premium - e-learning (inkluderar examination)

  • 36 hours
  • 14.500,00 SEK
Lean Six Sigma Black Belt-certifieringsutbildningsprogrammet är perfekt för alla yrkesverksamma inom kvalitetsledning som vill ge sin karriär en skjuts och skaffa sin Six Sigma Black Belt-certifiering. Denna kurs är anpassad efter IASSC:s examen för att säkerställa att denna Lean Six Sigma Black Belt-utbildning utrustar dig för att hantera komplexa projekt samtidigt som du enkelt implementerar Six Sigma-metodik. Lean Six Sigma Black Belt-utbildnings- och certifieringskursen är utformad för att hjälpa dig att bemästra de kombinerade koncepten Lean och Six Sigma. Denna kurs kommer att hjälpa dig att utveckla en djupgående förståelse för Six Sigma-faserna Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Kontrollera (DMAIC) samt hur man maximerar kundvärdet samtidigt som man minimerar spill.
Lean Six Sigma Yellow Belt - eLearning (inkluderar examination)
Quality Management

Lean Six Sigma Yellow Belt - eLearning (inkluderar examination)

  • 12 hours
  • 7.500,00 SEK
Denna ackrediterade eLearning för Lean Six Sigma Yellow belt är avsedd för deltagare som önskar få tillräcklig kunskap och förståelse för Lean Six Sigma-processförbättringsmetodiken och praktiken för att kunna arbeta effektivt med, eller som medlem av, ett team för processförbättring som arbetar inom en miljö som stödjer Lean Six Sigma. E-lärandet hjälper dig att förbereda dig för den formella examinationen som erbjuds av APMG.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!