Applying Professional Scrum™ (APS) - Klassrum (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

Applying Professional Scrum™ (APS) - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Att tillämpa Professional Scrum™ (APS)" är en praktisk kurs som ger grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta med Scrum på ett mycket praktiskt sätt. Kursen är en kombination av undervisning och teamövningar. "Att tillämpa Professional Scrum" är en utmärkt kurs för organisationer, team och alla som vill få erfarenhet av att använda Scrum.
Disciplined Agile® Scrum Master (DASM) - Klassrum (inklusive examination)
Agile & Scrum

Disciplined Agile® Scrum Master (DASM) - Klassrum (inklusive examination)

 • 2 days
 • 21.500,00 SEK
Disciplined Agile® Scrum Master (DASM) är en tvådagarskurs som hjälper dig att förstå grunderna i agila och lean-metoder som Scrum, Kanban, SAFe® med mer, samt hur man implementerar Disciplined Agiles verktygslåda för att välja rätt arbetssätt (WoW™) baserat på den situation du står inför. Denna certifiering positionerar eleverna för att klara av Disciplined Agile® Scrum Master (DASM)-examinationen. DASM-certifieringen utrustar dig för att framgångsrikt leda agila team, vilket skyddar och förbereder din karriär för framtiden i en värld där agilt har kommit att bli vägen framåt. Disciplined Agile® verktygslådan inkluderar hundratals beprövade metoder, inklusive Scrum, Kanban, SAFe® och även vissa metoder som bygger på förutsägbarhet, och sätter dem i sammanhang. Genom att gå kursen - och bli DASM-certifierad - kommer du att förstå hur du anpassar ditt arbetssätt till den metod som är bäst lämpad för den situation du står inför i din organisation och bransch.
Professionell Scrum Master™ II (PSM-II) - Klassrum (inkluderar examination)
Agile & Scrum

Professionell Scrum Master™ II (PSM-II) - Klassrum (inkluderar examination)

 • 2 days
 • 21.500,00 SEK
Professional Scrum Master™ II (PSM II)-kursen är en 2-dagars avancerad Scrum Master-kurs som är utformad för att stödja Scrum Masters i deras professionella utveckling. PSM II-kursen är avsedd för Scrum Masters med minst ett års erfarenhet som vill utöka sina kunskaper och färdigheter som Scrum Master. Denna kurs är ett steg på den resan. Kursen inkluderar också ett gratis försök till det globalt erkända certifieringstestet för Professional Scrum Master II (PSM II). Till skillnad från Professional Scrum Master (PSM)-kursen som fokuserar på användningen av Scrum, Scrum-ramverket och rollen som Scrum Master, är PSM II en avancerad kurs som hjälper studenter att förstå de attityder som kännetecknar en effektiv Scrum Master samtidigt som de fördjupar sig i hur de tjänar Utvecklarna, Produktägaren och organisationen. Kursen lär sedan ut relaterade metoder och färdigheter för att möjliggöra för dem att ha rätt sorts samtal och hur man tillämpar dem för att bli bättre Scrum Masters.
Scrum-paket: Scrum Master (SMC) & Scrum Product Owner (SPOC) - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

Scrum-paket: Scrum Master (SMC) & Scrum Product Owner (SPOC) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 45 hours
 • 12.500,00 SEK
Genom att använda Scrum kan du leda din organisation mot ett mer agilt arbetssätt och upptäcka hur man snabbare kan svara på förändringar och krav samt hålla fokus på rätt uppgifter, samarbeta och kommunicera bättre samt leverera värde snabbare. Så oavsett om du arbetar med en smartphoneapplikation, affärslogistik eller evenemangsplanering bör du ta en titt på Scrum.
ScrumLearn® Scrum Developer Certified - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

ScrumLearn® Scrum Developer Certified - eLearning (Inkluderar examination)

 • 14 hours
 • 7.500,00 SEK
Utvecklaren är en medlem i Scrum-teamet som bidrar till förverkligandet av resultatet eller produkten som är föremål för ett initiativ. ScrumLearn Developer Certified är en grundläggande certifiering för medlemmar i Scrum-team och för de som interagerar med något Scrum-team.
Professional Scrum Master™ I (PSM-I) - Klassrum (inkluderar examination)
Agile & Scrum

Professional Scrum Master™ I (PSM-I) - Klassrum (inkluderar examination)

 • 2 days
 • 19.500,00 SEK
Professional Scrum Master™ (PSM) är en interaktiv och aktivitetsbaserad kurs där eleverna får en stark förståelse för professionell Scrum och rollen som Scrum Master. Genom en kombination av diskussion och övningar utvecklar eleverna en djup förståelse för de underliggande principerna för Scrum och det agila tankesättet samtidigt som de lär sig de metoder som tillämpas av framgångsrika Scrum-team.
Professional Scrum Product Owner™ (PSPO-1) - Klassrum (inkluderar examination)
Agile & Scrum

Professional Scrum Product Owner™ (PSPO-1) - Klassrum (inkluderar examination)

 • 2 days
 • 21.500,00 SEK
Det finns många myter och missuppfattningar om rollen som Produktägare. Produktägarens ansvarsområden sträcker sig dock långt bortom att hantera Produktbackloggen och skriva Användarberättelser. Produktägaren är avgörande för att överbrygga affärsstrategi och produktgenomförande för att hjälpa Scrum-teamet att skapa värdefulla produkter. I denna tvådagarskurs kommer studenterna att utveckla och befästa sin kunskap om Scrum-ramverket och ansvarsområdena som Produktägare genom undervisning och övningar i team. Studenterna lär sig tekniker som de kan använda för att hjälpa dem att övervinna de utmaningar som ofta möts i det dagliga arbetet. De kommer att göra detta samtidigt som de lär sig bättre sätt att arbeta med organisationen, intressenter, kunder och sitt team för att leverera större värde i den produkt som levereras.
Scaled Scrum Master Certifierad (SSMC™) - eLearning (inklusive examination)
Agile & Scrum

Scaled Scrum Master Certifierad (SSMC™) - eLearning (inklusive examination)

 • 4.900,00 SEK
SSMC™ e-lärande utbildning är skapad för att uppfylla våra kunders krav. SSMC-elementen lärs ut genom vårt omfattande utbildningsmaterial. Denna leveransmetod sparar tid och pengar för dig och ditt företag. SSMC-kursen erbjuder en kvalitetsplattform för att förvärva färdigheter, dela erfarenheter och lära av andra organisationer samtidigt som den erbjuder flexibilitet över hur och när du lär dig. Scaled Scrum Master Certification-utbildningskurser erbjuds av SCRUM study ackrediterade auktoriserade utbildningspartners (A.T.P.s). Alla utbildare är mycket erfarna och ackrediterade av SCRUM study. Kursavgifterna inkluderar kostnaden för certifieringsexamen. Deltagare kommer att få 'Scaled Scrum Master Certified'-certifikatet från SCRUM study efter framgångsrikt genomförd examen.
Scaled Scrum Product Owner (SSPOC™) - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

Scaled Scrum Product Owner (SSPOC™) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 7.500,00 SEK
SSPOC™-kursen är en lärlösning skapad för att uppfylla våra kunders krav. SSPOC™-elementen undervisas genom vårt omfattande material. Denna leveransmetod sparar både dig och ditt företag tid och pengar. SSPOC™-kursen erbjuder en kvalitetsplattform för att förvärva färdigheter, dela erfarenheter och lära av andra organisationer samtidigt som den ger flexibilitet över hur och när du lär dig. Scaled Scrum Product Owner Certification-utbildningar erbjuds av SCRUM study-godkända auktoriserade utbildningspartners (A.T.P.s). Kursavgiften inkluderar kostnaden för certifieringsexamen. Deltagare kommer att erhålla certifikatet 'Scaled Scrum Product Owner Certified' från SCRUM study efter framgångsrikt genomförd examen.
Scrum Master Certified (SMC™) - eLearning (inkluderar examination)
Agile & Scrum

Scrum Master Certified (SMC™) - eLearning (inkluderar examination)

 • 20 hours
 • 7.500,00 SEK
Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om Scrum som metod och introducerar dig till de verktyg du behöver för att få teamet att vara kreativt, produktivt och leverera med kvalitet. Utbildningen passar de som kommer att arbeta som Scrum Master och de med en annan roll men behöver förstå hur Scrum används. Med hjälp av Scrum kan du leda din organisation mot ett mer agilt arbetssätt och upptäcka hur du reagerar snabbare på förändringar och krav och håller fokus på rätt uppgifter, samarbetar och kommunicerar bättre samt levererar värde snabbare. Så oavsett om du arbetar med en smartphoneapplikation, affärslogistik eller planerar evenemang bör du titta på Scrum.
Scrum Product Owner Certified (SPOC™) - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

Scrum Product Owner Certified (SPOC™) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 20 hours
 • 7.500,00 SEK
Produktägaren ansvarar för att säkerställa tydlig kommunikation av produkt- eller tjänstefunktionalitetskrav till Scrum-teamet, definiera acceptanskriterier och se till att dessa kriterier uppfylls. Produktägaren måste alltid upprätthålla en dubbel synvinkel. Han måste förstå och stödja behoven och intressena hos alla intressenter samtidigt som han förstår behoven och arbetssättet hos Scrum-teamet. Den slutliga tentamen bekräftar att kandidaterna har förvärvat praktisk kunskap om Scrum som ger dem medel för att hantera de kommersiella aspekterna och intressenterna inom ett Scrum-område.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!