ArchiMate® 3.1 - Foundation + Practitioner (Nivå 1 & 2) - klassrumsundervisning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

ArchiMate® 3.1 - Foundation + Practitioner (Nivå 1 & 2) - klassrumsundervisning (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Denna kurs är utformad för att erbjuda deltagarna en högkvalitativ inlärningsupplevelse baserad på tillämpningen av ArchiMate®-koncepten inom företagsarkitekturmodellering. Kursen engagerar aktivt deltagarna i en serie praktiska lärandeaktiviteter och möjliggör därmed det mest effektiva förvärvandet av kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att använda ArchiMate® 3.1-språket Onlinekursen ArchiMate® 3.1 på den här sidan som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

TOGAF® Enterprise Architecture Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

 • 14 hours
 • 8.500,00 SEK
TOGAF Enterprise Architecture Foundation-certifieringen bekräftar att en person har grundläggande kunskap och förståelse för företagsarkitektur genom att använda TOGAF-metodiken, vilket gör dem kapabla att delta i ett arkitekturprojekt eller arbeta med dess resultat. TOGAF Enterprise Architecture Foundation är baserad på TOGAF-standarden, 10:e upplagan.
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation (Level 1) & Practitioner (Level 2) - Klassrumsutbildning (Inkluderar Examination)
IT Service & Architecture

TOGAF® Enterprise Architecture Foundation (Level 1) & Practitioner (Level 2) - Klassrumsutbildning (Inkluderar Examination)

 • 4 days
 • 28.500,00 SEK
TOGAF EA (Enterprise Architecture) Foundation och Practitioner kombinerade utbildningen är ett omfattande 4-dagars program som ger individer en gedigen förståelse för TOGAF-ramverket och dess tillämpningar inom företagsarkitektur.
FitSM® Foundation (Alternativ till ITIL) - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

FitSM® Foundation (Alternativ till ITIL) - eLearning (Inkluderar examination)

 • 4.900,00 SEK
Med införandet av FitSM, den öppna källkoden för smidig ITSM-standarden (IT-tjänstehantering), erbjuds tjänstehanteringsindustrin en smidig metod för att dra nytta av de mest använda bästa praxis. Vad erbjuder FitSM som kanske inte är känt för dig än? Det korta svaret är att du bör integrera dessa riktlinjer med din befintliga ITIL®- eller tjänstehanteringsimplementeringsstrategi. Detta kommer att leda till snabbare och mer synliga resultat samt framgång. Denna artikel presenterar några rekommendationer som kan vara till nytta för dig att överväga.
COBIT® 2019 Foundation (enterprise IT governance) - eLearning (inklusive examination)
IT Service & Architecture

COBIT® 2019 Foundation (enterprise IT governance) - eLearning (inklusive examination)

 • 7.500,00 SEK
Kursen COBIT® 2019 Foundation beskriver fördelarna med ett korrekt ramverk för IT-styrning och förklarar hur en organisation kan uppnå effektiv IT-styrning genom tillämpning av "bästa praxis" enligt COBIT® 2019. Kursen går igenom ramverket samt de olika komponenterna för att uppnå detta mål.
ArchiMate® 3.1 - Foundation + Practitioner (Level 1 & 2) - eLearning (inkluderar examen)
IT Service & Architecture

ArchiMate® 3.1 - Foundation + Practitioner (Level 1 & 2) - eLearning (inkluderar examen)

 • 15 hours
 • 12.500,00 SEK
Denna kurs är utformad för att erbjuda deltagarna en högkvalitativ inlärningsupplevelse som baseras på tillämpningen av ArchiMate®-koncepten inom modellering av företagsarkitektur. Kursen engagerar aktivt deltagarna i en serie praktiska läroaktiviteter och möjliggör det mest effektiva förvärvet av kunskaper och färdigheter som krävs för att använda ArchiMate® 3.1-språket. Onlinekursen ArchiMate® 3.1 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.
TOGAF® Business Architecture Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

TOGAF® Business Architecture Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

 • 8.500,00 SEK
Affärsarkitektur (BA) är en specialisering inom företagsarkitektur som uteslutande fokuserar på de affärsmässiga elementen i en organisationsstruktur. Detta kan inkludera information, processer, förmågor och så vidare. Precis som med EA är målet att optimera effektivitet och avkastning på investeringar samtidigt som man ger chefer och intressenter en hög nivå av perspektiv och klarhet för att fatta avgörande beslut. Denna TOGAF Business Architecture certifieringsutbildning kommer att ge dig en tydlig förståelse för hur du optimerar den affärsmässiga aspekten av TOGAF ADM. Kandidater kommer att slutföra kursen redo att sitta och klara TOGAF BA Foundation-examen på första försöket.
SIAM™ Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

SIAM™ Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 6.500,00 SEK
SIAM är en metod för tjänsteintegration och -hantering som sammanför principer för styrning, hantering, integration, säkerställande och samordning. Ett synonymt begrepp för Service Integration and Management (SIAM™) är multi-sourcing integration (MSI). Detta ramverk möjliggör för organisationer att hantera flera tjänsteleverantörer med ett samordnat tillvägagångssätt för tjänstehantering. SIAMs principer gör det möjligt för dig att effektivt hantera dina tjänster genom att tillhandahålla styrning, hantering, integration, säkerställande och samordning.
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation Nivå 1 & Practitioner Nivå 2 - eLearning (Inkluderar examination)
IT Service & Architecture

TOGAF® Enterprise Architecture Foundation Nivå 1 & Practitioner Nivå 2 - eLearning (Inkluderar examination)

 • 21 hours
 • 14.500,00 SEK
TOGAF EA (Enterprise Architecture) Foundation och Practitioner kombinerade utbildningen är ett omfattande program som ger individer en gedigen förståelse för TOGAF-ramverket och dess tillämpning inom företagsarkitektur.
TOGAF® Enterprise Architecture Foundation - Klassrum (inkluderar examination)
IT Service & Architecture

TOGAF® Enterprise Architecture Foundation - Klassrum (inkluderar examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Denna kurs är utformad för att möjliggöra för kandidater att utveckla sin kunskap om terminologi och grundläggande koncept för TOGAF Standard samt principer för företagsarkitektur. Efter denna 2-dagarskurs får deltagarna en förståelse för den nödvändiga kunskapen för att uppnå certifiering genom examination för TOGAF® EA på nivå 1 (TOGAF® Enterprise Architecture Foundation).
VeriSM™ Foundation - eLearning (inkluderar examination)
IT Service & Architecture

VeriSM™ Foundation - eLearning (inkluderar examination)

 • 65 passed
 • 4.900,00 SEK
VeriSMTM är en helt ny tjänstehanteringsmetod för den digitala eran. VeriSMTM erbjuder organisationer möjligheten att betjäna kunder i enlighet med dagens höga krav samtidigt som man minskar risker och kostnader. En VeriSMTM-certifierad professionell kommer att besitta aktuell kunskap och robusta verktyg för tjänstehantering för att utmärka sig i alla kundservice-miljöer. VeriSMTM Foundation fokuserar på VeriSMTM-modellen, som betonar värde, resultat och en organisations mål. Den inkluderar också ett unikt hanteringsnät, vägledningen för att välja lämpliga hanteringspraktiker för att etablera produkten eller tjänsten. Det ger sammanhang till tjänstehantering i den digitala åldern och ser på hur framväxande teknologier och progressiva hanteringspraktiker kan tillämpas för att lägga till värde för konsumenten.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!