Angular Training (front end webbutveckling) - eLearning
Software & Cloud

Angular Training (front end webbutveckling) - eLearning

 • 50 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna certifieringskurs i Angular kommer att hjälpa dig att bemästra frontend-webbutveckling med Angular. Få djupgående kunskap om olika Angular-koncept, exemeplvis underlättning av utvecklingen i enkelsidiga webbapplikationer, beroendeinjektion, typescript, komponenter, direktiv, pipes, formulär, routing och testning.
ISTQB Software Testing Foundation v4.0 (2023) - Live virtuellt klassrum (inkluderar examination)
Quality Management
Software & Cloud

ISTQB Software Testing Foundation v4.0 (2023) - Live virtuellt klassrum (inkluderar examination)

 • 24 hours
 • 19.500,00 SEK
ISTQB® CTFL-certifieringen förmedlar väsentlig testkunskap med praktisk tillämpning. Läroplanen omfattar globala testtermer och koncept som är relevanta för olika mjukvarumetoder såsom Vattenfall, Agile och DevOps. Denna intensiva, tre dagar långa lärarledda kurs inkluderar förberedelser för examen, repetition och examination några dagar senare. Kursen är fullt ackrediterad av UKITB på uppdrag av ISTQB och har erhållit SFIAplus nivå 3-betyg från BCS. ISTQB Foundation Level-certifieringen är den mest efterfrågade certifieringen bland arbetsgivare. ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL)-certifieringen utgör grundstenen i grundläggande testkunskaper som kan tillämpas i verkliga scenarier. Läroplanen erbjuder en omfattande förståelse för den terminologi och de koncept som används inom testdomänen på global nivå, vilket gör den relevant för alla mjukvaruleveransmetoder och praxis, inklusive Vattenfall, Agile, DevOps och kontinuerlig leverans. CTFL-certifieringen erkänns som en förutsättning för alla andra ISTQB®-certifieringar där Foundation Level krävs.
KanBan Master Certifierad - eLearning (inklusive examination)
Software & Cloud
Agile & Scrum

KanBan Master Certifierad - eLearning (inklusive examination)

 • 15 hours
 • 4.900,00 SEK
En Kanban-certifiering vittnar om din kompetens inom Kanbans operationshantering samt ramverket för Kanbans mjukvaruutveckling och leverans. Med KanbanLearn® Kanban Master Certified-certifieringen erkänns din uttalade kunskap och framstående expertis inom Kanban-ramverket efter en formell testexamination med flervalsfrågor. Kanban-metoden möjliggör gradvis förbättring av produkt- och tjänsteleverans genom att lösa flaskhalsar i systemet, optimera flödet och minska cykeltiden. Detta främjar en mer kontinuerlig leverans och ger snabbare återkoppling för att anpassa sig till kundens behov.
AWS Technical Essentials Certification - eLearning
Software & Cloud

AWS Technical Essentials Certification - eLearning

 • 8 hours
 • 4.900,00 SEK
Lär dig att identifiera och effektivt använda AWS-tjänster! Amazon Web Services (AWS) e-lärande blir allt viktigare för alla IT-professionella som arbetar med AWS. Utbildningskursen kommer att introducera dig till grunderna i AWS molnplattform och se till att du kan identifiera AWS-terminologi, koncept, fördelar och distributionsalternativ för att möta dina affärsbehov. Denna kurs är anpassad efter den senaste AWS-läroplanen och hjälper dig att identifiera och effektivt använda AWS-tjänster. De två liveprojekten som ingår i kursen säkerställer att du får praktisk övning i att använda AWS-plattformen. Du kommer att lära dig att navigera i AWS-hanteringskonsolen; förstå AWS säkerhetsåtgärder, lagrings- och databasalternativ; och få expertis inom webbtjänster som EC2, S3, RDS och EBS. Kursen innehåller också en live-demonstration som hjälper dig att lära dig att använda AWS-konsolen för att skapa instanser, S3-hinkar och mer. FÖRKUNSKAPSKRAV: Grundläggande kunskaper i något programmeringsspråk är fördelaktigt, men kursen kan tas av vem som helst som är intresserad av att lära sig AWS.
AWS SysOps Associate-certifieringsträning - eLearning
Software & Cloud

AWS SysOps Associate-certifieringsträning - eLearning

 • 42 hours
 • 4.900,00 SEK
Denna utbildning för AWS SysOps Associate etablerar din expertis inom distribution, hantering och drift av högt skalbara system på Amazon Web Services (AWS) molnplattform. Som en förberedelse för DevOps Engineer-certifieringen kommer denna kurs att hjälpa dig att migrera applikationer till AWS-plattformen, kontrollera dataflödet till och från AWS, behärska AWS-hanteringskonsolen, implementera kostnadskontroll för drift och förbättra din förmåga att effektivt utnyttja AWS-resurser och tjänster. Leveranssätt: Kursen erbjuds i en blandad form, vilket innebär självgående online-lärande kombinerat med live virtuella klassrum.
AWS Solution Architect Associate - eLearning
Software & Cloud

AWS Solution Architect Associate - eLearning

 • 16 hours
 • 4.900,00 SEK
Lär dig att identifiera och effektivt använda AWS-tjänster! AWS-kursen är anpassad efter den senaste AWS-examen och innehåller Amazons rekommenderade bästa praxis. Du kommer att lära dig hur molnberäkning omdefinierar reglerna för IT-arkitektur och hur du utformar och skalar AWS molnimplementeringar med bästa praxis som rekommenderas av Amazon. Kursen börjar med en översikt över AWS-plattformen innan den fördjupar sig i dess enskilda element: IAM, VPC, EC2, EBS, ELB, CDN, S3, EIP, KMS, Route 53, RDS, Glacier, Snowball, Cloudfront, Dynamo DB, Redshift, Auto Scaling, Cloudwatch, Elastic Cache, CloudTrail och säkerhet. Du kommer också att få gott om tillfällen att öva genom tre liveprojekt som är utformade för att ge dig praktisk erfarenhet av AWS-hanteringskonsolen
AWS Developer Associate - eLearning
Software & Cloud

AWS Developer Associate - eLearning

 • 30 hours
 • 4.900,00 SEK
Vänligen förbättra din kompetens inom Amazon Web Services (AWS) molnplattform. AWS Developer Associate-certifieringen ger dig möjlighet att utveckla och distribuera robusta AWS molnapplikationer. Denna kurs kombinerar lärarledda utbildningar, live-demonstrationer, praktiska övningar och simulerade prov för att hjälpa dig att klara examen på ditt första försök. Du kommer att bemästra implementeringen av bästa praxis för molnsäkerhet och förstå vad som krävs för att bli en AWS Developer Associate.
AWS Big Data Analytics Certification - eLearning
Software & Cloud

AWS Big Data Analytics Certification - eLearning

 • 13 hours
 • 4.900,00 SEK
Kursen för AWS Big Data-certifiering förbereder dig för alla aspekter av att hantera stora datamängder och utföra distribuerad bearbetning på AWS-plattformen och är i linje med AWS Certified Data Analytics - Specialty-examen. Denna kurs har utvecklats av branschledare och är anpassad efter de senaste bästa metoderna.
.NET-programmering certifiering - eLearning
Software & Cloud

.NET-programmering certifiering - eLearning

 • 4.900,00 SEK
Bemästra grunderna i .NET-programmering och lär dig hur man skapar .NET-projekt med denna certifieringskurs i .NET-programmering. Du kommer att introduceras till .NET-området och programmering med C#, inklusive Visual Studio och WinForms, vilket förbereder dig för en framgångsrik karriär. Denna onlinekurs för .NET-certifiering introducerar omfattande .NET-området och .NET-programmering med C#. Kursen lägger grunden för de viktiga aspekterna av .NET-utveckling, inklusive Visual Studio-miljön, dataanslutningar, C#-språket samt WinForms- och WebForms-projekt.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!