Apache Spark and Scala (big data) - eLearning

4.900,00 SEK

eLearning

Förbättra din kompetens inom det stora datalandskapet med AVC:s onlineutbildning för Apache Scala och Spark-certifiering. Denna kurs i Spark kommer att hjälpa dig att uppnå viktiga och efterfrågade färdigheter inom Apache Spark och ge dig en konkurrensfördel för en spännande karriär som Spark-utvecklare. Denna certifieringsutbildning för Spark hjälper dig att behärska de grundläggande färdigheterna i det öppna ramverket Apache Spark och programmeringsspråket Scala, inklusive Spark Streaming, Spark SQL, maskininlärningsprogrammering, GraphX-programmering och Shell Scripting för Spark. Du kommer också att få en förståelse för Sparks roll i att övervinna begränsningarna hos MapReduce.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till Spark

  Lektion 01

  -

 2. Introduktion till programmering i Scala

  Lektion 02

  -

 3. Använda RDD för att skapa applikationer i Spark

  Lektion 03

  -

 4. Kör SQL-förfrågningar med Spark SQL

  Lektion 04

  -

 5. Spark Streaming

  Lektion 05

  -

 6. Spark ML-programmering

  Lektion 06

  -

 7. Programmering med Spark GraphX

  Lektion 07

  -

Lärandemål

I slutet av denna kurs kommer du att kunna göra och förstå;

Programmeringsspråket Scala

Installationsprocess för Spark

Resilient Distributed Datasets RDD

SparkSQL

Funktioner i Spark Streaming

Spark ML-programmering

GraphX-programmering

Kursdetaljer

Behörighet

Denna certifieringsutbildning för Spark är idealisk för yrkesverksamma som strävar efter en karriär inom realtidsanalys av stordata, analytiker, forskare, IT-utvecklare och testare, datavetare, BI- och rapporteringsspecialister, samt studenter som vill förstå Apache Spark grundligt.

Förkunskapskrav

De som önskar delta i certifieringsutbildningen för Apache Spark bör ha grundläggande kunskaper i något programmeringsspråk och en basförståelse för någon databas, SQL och frågespråk för databaser. Praktisk kunskap om Linux- eller Unix-baserade system är också fördelaktigt.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Big Data-analys med Scala och Apache Spark" introducerar kraftfulla verktyg för att bearbeta, analysera och extrahera insikter från stora datamängder, vilket skapar möjligheter till lönsamma karriärer inom Big Data-analys, datavetenskap och maskininlärningsindustrin

Dataforskare

Dataanalytiker

Mjukvaruutvecklare

IT-professionella som söker kunskap inom stordata

Studenter med grundläggande programmeringsbakgrund

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;