Artificiell Intelligens (AI) - eLearning

4.900,00 SEK

 • 6 hours
eLearning

Förvärva en förståelse för AI-koncept, arbetsflöden och prestandamått! Artificiell intelligens (AI) är den intelligens som demonstreras av maskiner, vilket möjliggör för dem att lära sig från erfarenheter och utföra uppgifter som liknar de mänskliga. De flesta moderna exempel på AI förlitar sig på djupinlärning och bearbetning av naturligt språk, och dessa teknologier tillåter datorer att hantera stora datamängder och upptäcka mönster inom den datan för att slutföra specifika uppgifter och aktiviteter. Artificiell intelligens bidrar till att driva organisationer framåt över ett brett spektrum av branscher. Den leder till mer välinformerade affärsbeslut, hjälper företag att skapa innovativa nya produkter och tjänster, och möjliggör att företag når viktiga prestandamål.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Lektion 01

 2. Avkodning av artificiell intelligens

  Lektion 02

 3. Grundläggande principer för maskininlärning och djupinlärning

  Lektion 03

 4. Maskininlärningsarbetsflöde

  Lektion 04

 5. Prestandamått

  Lektion 05

Lärandemål

I slutet av denna kurs kommer du att kunna förstå:

Betydelse och tillämpningar

Betydelsen och syftet med AI, samt omfattningen, stadierna, tillämpningarna och effekterna

ML och DL

De grundläggande koncepten för maskininlärning och djupinlärning

Effektivitet

Hur man effektivt implementerar stegen i en arbetsflöde för maskininlärning

Övervakning

Skillnaden mellan övervakat, delvis övervakat och oövervakat lärande

Mätvärden

Rollen av prestandamått och hur man identifierar nyckelmetoder

Kursöversikt

12 månaders onlineåtkomst till introduktionskursen i artificiell intelligens eLearning med ungefär sex timmars högkvalitativt innehåll

Om du vill förbättra dina kunskaper inom artificiell intelligens och få en förståelse för dess affärstillämpningar, då är vår kurs i Introduktion till Artificiell Intelligens precis det du behöver! Med denna kurs får du en omfattande översikt över AI-koncept, arbetsflöden och prestandamått, inklusive maskininlärning och djupinlärning. Du kommer att utforska hur kluster- och klassificeringsalgoritmer används för att identifiera AI-affärstillämpningar, och du kommer också att lära dig skillnaden mellan övervakad, oövervakad och förstärkningsinlärning.

Grundläggande terminologi, koncept, omfattning och stadier av artificiell intelligens behandlas alla i denna kurs. Den kommer också att undersöka deras inverkan på verkliga affärsprocesser och hur AI bidrar till affärsvärde. Vid slutet av kursen kommer du att kunna tillämpa maskininlärningsarbetsflöden för att lösa affärsproblem, tydligt definiera olika övervakade och oövervakade AI-algoritmer samt mäta ROI baserat på prestandamått.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;