CISM® Certified Information Security Manager – eLearning (Inkluderar examen)

21.500,00 SEK

 • 45 hours
eLearning

Lär dig grunderna i säkerhetsarkitektur-design för IT-verksamheter! Certified Information Security Manager (CISM) är en globalt accepterad standard för prestation inom enterprise security management. Kursen, som ligger i linje med ISACAs bästa praxis, visar en förståelse för sambandet mellan informationsäkerhetsprogram, affärsmål och objektiv. Det kommer att möjliggöra för dig att utforma företagets säkerhetsarkitektur, leverera pålitlig kundservice och uppnå IT-efterlevnad och styrning. Tanken på att närma sig IT-säkerhet från ett affärsperspektiv snarare än ett IT-perspektiv anses alltmer vara en viktig affärsdrivare; CISM utmärker sig i detta avseende för sin betoning på affärsförståelse och ledarskap. Det kommer att ge dig färdigheterna att hantera pågående säkerhet och anpassa tekniken till din organisation.

Nyckelfunktioner

Mer än 45 timmar av videor

Ett officiellt prov

Provet är inkluderat

Tillgång dygnet runt i ett år

Hero

Kurstidslinje

Hero
 1. Informationssäkerhetsstyrning

  Lektion 01

 2. Informationsriskhantering och efterlevnad

  Lektion 02

 3. Utveckling och förvaltning av program för informationssäkerhet

  Lektion 03

 4. Informationssäkerhetsincidenthantering

  Lektion 04

Lärandemål

Vid slutet av denna utbildning kommer du att kunna:

Design

Definiera och utforma säkerhetsarkitekturen för din IT-verksamhet

Fyra domäner

Utveckla praktisk kunskap om de fyra domänerna som beskrivs av ISACA Exam Candidate Information Guide 2015

ÄR-relation

Visa en djup förståelse för sambandet mellan informationsäkerhetsprogram och övergripande affärsmål och syften

Efterlevnad

Fokusera på IT-efterlevnad och integriteten hos företagssystem för att etablera en säkrare IT-struktur för företag

Vem bör anmäla sig till detta program?

CISM-certifieringen är specifikt för erfarna säkerhetschefer och de som har ansvar för informationsäkerhet (IS) management:

IT-chefer

IT-konsulter

IT-direktörer och chefer

Säkerhetsrevisorer/arkitekter

Säkerhetssystemingenjörer

Chief Information Security Officers (CISOs)

Chefer för efterlevnad/integritet/riskhantering

Starta kursen nu

Förkunskapskrav

Det finns inga förkunskapskrav för denna kurs eller för att göra tentamen.

Det finns dock förutsättningar för att erhålla CISM-certifieringen, vilket måste göras genom ISACA. För att bli CISM-certifierad måste du uppfylla följande kriterier:

 • Klara CISM-examen
 • Följ ISACAs yrkesetiska kod
 • Godkänna att följa policyn för fortsatt utbildning
 • Arbetserfarenhet inom informationsäkerhet
 • Skicka in en ansökan om CISM-certifiering – detta måste göras inom fem år efter att ha klarat provet

Examinationsinformation

CISM-examen ingår i denna kurs, du kommer att få ett kursintyg när du har:

▪ Avklarade 85% av kursen

▪ Genomfört ett simuleringstest med ett minsta resultat på 60%

▪ För att avlägga den officiella tentamen måste du registrera dig hos ISACA, och det finns en Examenskandidatguide på deras webbplats som hjälper dig genom processen.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;