CISSP® Certified Information Systems Security Professional - eLearning (inkluderar examination)

21.500,00 SEK

 • 67 hours
eLearning
Blandad inlärning
Live Virtuellt Klassrum

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) är en globalt erkänd certifiering för professionella inom IT-säkerhet. CISSP-certifierings träningen utvecklar din expertis inom att definiera IT-arkitektur och inom att designa, bygga och underhålla en säker affärsmiljö med hjälp av globalt godkända standarder för informationssäkerhet. CISSP-utbildningen täcker branschens bästa metoder och förbereder dig för CISSP-certifieringsexamen som hålls av (ISC)2.

Om CISSP

och förkunskapskrav

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) är en oberoende certifiering inom informationssäkerhet som övervakas av International Information Systems Security Certification Consortium (ISC).

Du måste ha minst fem års heltidserfarenhet inom två eller flera av de 8 domänerna i (ISC)² CISSP CBK:

 • Säkerhets- och riskhantering
 • Skydd av tillgångar
 • Teknik och hantering av säkerhet
 • Kommunikations- och nätverkssäkerhet
 • Identitets- och åtkomsthantering
 • Säkerhetsbedömning och säkerhetstestning
 • Säkerhetsoperationer (grunder, utredningar, incidenthantering och katastrofåterställning)
 • Säkerhet vid utveckling av programvara

Att få en fyraårig högskoleexamen eller motsvarande regional examen eller ytterligare en referens från den godkända listan (ISC) 2 uppfyller ett år av den erforderliga erfarenheten. Utbildningspoäng kan endast tillgodoräknas för ett års erfarenhet.

Kurstidslinje

Hero
 1. Tips för provtagning och studietekniker

  Lektion 01

  - Förberedelse för CISSP-examen

  - Inlämning av nödvändiga handlingar

  - Resurser och studiehjälpmedel

  - Att klara provet på första försöket

 2. Säkerhets och riskhantering (Säkerhet, risk, efterlevnad, lagar, regleringar och verksamhetskontinuitet)

  Lektion 02

  - Koncepten konfidentialitet, integritet och tillgänglighet

  - Principer för säkerhetsstyrning

  - Efterlevnad

  - Juridiska och regulatoriska frågor

  - Yrkesetik

  - Säkerhetspolicyer, standarder, förfaranden och riktlinjer

 3. Tillgångssäkerhet (Skydd av tillgångars säkerhet)

  Lektion 03

  - Information och klassificering av tillgångar

  - Ägandeskap (t.ex. dataägare, systemägare)

  - Skydda integriteten

  - Lämplig bevarandetid

  - Kontroller av datasäkerhet

  - Hanteringskrav (t.ex. märkning, etiketter, lagring)

 4. Kommunikation och nätverkssäkerhet (Utformning och skydd av nätverkssäkerhet)

  Lektion 04

  - Säker nätverksarkitekturdesign (t.ex. IP- & icke-IP-protokoll, segmentering)

  - Säkra nätverkskomponenter

  - Säkra kommunikationskanaler

  - Nätverksattacker

 5. Säkerhetsteknik (Teknik och ledning av säkerhet)

  Lektion 05

  - Ingenjörsprocesser som använder säkra designprinciper

  - Grundläggande koncept för säkerhetsmodeller

  - Säkerhetsutvärderingsmodeller

  - Säkerhetsfunktioner hos informationssystem

  - Säkerhetsarkitekturer, design och sårbarhet i lösningselement

  - Sårbarheter i webbaserade system

  - Sårbarheter i mobila system

  - Sårbarheter i inbyggda enheter och cyberfysiska system

  - Kryptografi

  - Principer för säker utformning av plats och anläggning

  - Fysisk säkerhet

 6. Identitet- och åtkomsthantering (Kontroll av åtkomst och hantering av identitet)

  Lektion 06

  - Kontroll av fysiska och logiska tillgångar

  - Identifiering och autentisering av personer och enheter

  - Identitet som tjänst (till exempel molnidentitet)

  - Tjänster för identitetshantering från tredje part (t.ex. lokalt)

  - Attack mot åtkomstkontroll

  - Livscykel för tillhandahållande av identitet och åtkomst (t.ex. översyn av tillhandahållande)

 7. Säkerhetsbedömning och testning (Utformning, genomförande och analys av säkerhetstester)

  Lektion 07

  - Utvärderings- och teststrategier

  - Säkerhetsprocessdata (t.ex. lednings- och driftkontroller)

  - Säkerhetskontrolltestning

  - Testresultat (t.ex. automatiserade, manuella)

  - Säkerhetsarkitekturers sårbarheter

 8. Säkerhetsoperationer (Grundläggande koncept, utredningar, incidenthantering och återställning efter katastrofer)

  Lektion 08

  - Stöd och krav för utredningar

  - Loggning och övervakning av aktiviteter

  - Tillhandahållande av resurser

  - Grundläggande koncept för säkerhetsoperationer

  - Tekniker för resursskydd

  - Incidenthantering

  - Förebyggande åtgärder

  - Patch- och sårbarhetshantering

  - Processer för förändringshantering

  - Återhämtningsstrategier

  - Processer och planer för katastrofåterställning

  - Planering och övningar för verksamhetskontinuitet

  - Fysisk säkerhet

  - Oro för personalens säkerhet

 9. Programvaruutvecklings säkerhet (Förståelse, tillämpning och verkställande av programvarusäkerhet)

  Lektion 09

  - Säkerhet i mjukvaruutvecklings-livscykeln

  - Säkerhetskontroller för utvecklingsmiljö

  - Effektivitet inom programvarusäkerhet

  - Förvärvad programvarusäkerhetspåverkan

 10. Granskning och frågestund

  Lektion 10

  - Slutlig översyn och förberedelse för test

Lärandemål

I slutet av denna CISSP eLearning-kurs kommer du att kunna:

Arkitektur

Kunna definiera arkitektur, design och hantering av säkerheten i din organisation

Riskanalys

Utföra riskanalys och förhindra dataförlust

Säkerhet

Lär dig mer om säkerhetsarkitektur, teknik, modeller och kryptografi

Nätverk

Få kännedom om kommunikations- och nätverkssäkerhet, identitets- och åtkomsthantering samt säkerhetstestning och drift

Examen

Förvärva de relevanta kunskaper och färdigheter som krävs för att klara examen för CISSP-certifiering

Nyckelfunktioner

Språk

Engelska

67 timmar

av djupgående lärande

Tillgång till

1 års tillgång när som helst till eLearning-plattformen (studier i egen takt)

Studiehandledning

Kopia av den officiella studiehandledningen för CISSP (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional.

30 CPE

Erbjuder de 30 CPE:er som krävs för att ta CISSP-examen

Simulering

5 simuleringstest för att förbereda dig för CISSP-certifiering

Examen

Inklusive officiell kupong för CISSP-examen (ISC)²

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

CISSP passar utmärkt för erfarna säkerhetsutövare, chefer och verkställande direktörer som är intresserade av att bevisa sina kunskaper inom ett brett spektrum av säkerhetsmetoder och principer, inklusive de som innehar följande positioner:

Chief Information Security Officer

Chief Information Officer

Säkerhetschef

IT-chef

Säkerhetssystemingenjör

Säkerhetsanalytiker

Säkerhetschef

Säkerhetsrevisor

Säkerhetsarkitekt

Säkerhetskonsult

Nätverksarkitekt

Starta kursen nu

Provuppgifter

CISSP-examen använder datoranpassad testning (CAT) för alla engelska prov. CISSP-examination på alla andra språk genomförs som linjära, fasta prov.

1. Information om CISSP CAT-examination

 • Längd på provet: 3 timmar
 • Antal föremål: 100 - 150
 • Artikelformat: Flera val och avancerade innovativa uppgifter
 • Godkänt betyg: 700 av 1000 poäng
 • Tillgängliga språk för prov: Engelska
 • Testcenter: (ISC)² Auktoriserade PPC- och PVTC Select Pearson VUE-testcenter

2. Information om linjär CISSP-examination

 • Provtid: 6 timmar
 • Antal föremål: 250
 • Artikelformat: Flera val och avancerade innovativa uppgifter
 • Godkänt betyg: 700 av 1000 poäng
 • Tillgängliga språk för prov: Franska, Tyska, Brasiliansk portugisiska, Modern spanska, Japanska, Förenklad kinesiska, Koreanska
 • Testcenter: (ISC)² Auktoriserade PPC- och PVTC Select Pearson VUE-testcenter

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;