CISSP® Certified Information Systems Security Professional - eLearning (inkluderar examination)

21.500,00 SEK

 • 67 hours
eLearning
Blandad inlärning
Live Virtuellt Klassrum

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) är en globalt erkänd certifiering för professionella inom IT-säkerhet. CISSP-certifierings träningen utvecklar din expertis inom att definiera IT-arkitektur och inom att designa, bygga och underhålla en säker affärsmiljö med hjälp av globalt godkända standarder för informationssäkerhet. CISSP-utbildningen täcker branschens bästa metoder och förbereder dig för CISSP-certifieringsexamen som hålls av (ISC)2.

Kurstidslinje

Hero
 1. Tips för provtagning och studietekniker

  Lektion 01

  - Förberedelse för CISSP-examen

  - Inlämning av nödvändiga handlingar

  - Resurser och studiehjälpmedel

  - Att klara provet på första försöket

 2. Säkerhets och riskhantering (Säkerhet, risk, efterlevnad, lagar, regleringar och verksamhetskontinuitet)

  Lektion 02

  - Koncepten konfidentialitet, integritet och tillgänglighet

  - Principer för säkerhetsstyrning

  - Efterlevnad

  - Juridiska och regulatoriska frågor

  - Yrkesetik

  - Säkerhetspolicyer, standarder, förfaranden och riktlinjer

 3. Tillgångssäkerhet (Skydd av tillgångars säkerhet)

  Lektion 03

  - Information och klassificering av tillgångar

  - Ägandeskap (t.ex. dataägare, systemägare)

  - Skydda integriteten

  - Lämplig bevarandetid

  - Kontroller av datasäkerhet

  - Hanteringskrav (t.ex. märkning, etiketter, lagring)

 4. Kommunikation och nätverkssäkerhet (Utformning och skydd av nätverkssäkerhet)

  Lektion 04

  - Säker nätverksarkitekturdesign (t.ex. IP- & icke-IP-protokoll, segmentering)

  - Säkra nätverkskomponenter

  - Säkra kommunikationskanaler

  - Nätverksattacker

 5. Säkerhetsteknik (Teknik och ledning av säkerhet)

  Lektion 05

  - Ingenjörsprocesser som använder säkra designprinciper

  - Grundläggande koncept för säkerhetsmodeller

  - Säkerhetsutvärderingsmodeller

  - Säkerhetsfunktioner hos informationssystem

  - Säkerhetsarkitekturer, design och sårbarhet i lösningselement

  - Sårbarheter i webbaserade system

  - Sårbarheter i mobila system

  - Sårbarheter i inbyggda enheter och cyberfysiska system

  - Kryptografi

  - Principer för säker utformning av plats och anläggning

  - Fysisk säkerhet

 6. Identitet- och åtkomsthantering (Kontroll av åtkomst och hantering av identitet)

  Lektion 06

  - Kontroll av fysiska och logiska tillgångar

  - Identifiering och autentisering av personer och enheter

  - Identitet som tjänst (till exempel molnidentitet)

  - Tjänster för identitetshantering från tredje part (t.ex. lokalt)

  - Attack mot åtkomstkontroll

  - Livscykel för tillhandahållande av identitet och åtkomst (t.ex. översyn av tillhandahållande)

 7. Säkerhetsbedömning och testning (Utformning, genomförande och analys av säkerhetstester)

  Lektion 07

  - Utvärderings- och teststrategier

  - Säkerhetsprocessdata (t.ex. lednings- och driftkontroller)

  - Säkerhetskontrolltestning

  - Testresultat (t.ex. automatiserade, manuella)

  - Säkerhetsarkitekturers sårbarheter

 8. Säkerhetsoperationer (Grundläggande koncept, utredningar, incidenthantering och återställning efter katastrofer)

  Lektion 08

  - Stöd och krav för utredningar

  - Loggning och övervakning av aktiviteter

  - Tillhandahållande av resurser

  - Grundläggande koncept för säkerhetsoperationer

  - Tekniker för resursskydd

  - Incidenthantering

  - Förebyggande åtgärder

  - Patch- och sårbarhetshantering

  - Processer för förändringshantering

  - Återhämtningsstrategier

  - Processer och planer för katastrofåterställning

  - Planering och övningar för verksamhetskontinuitet

  - Fysisk säkerhet

  - Oro för personalens säkerhet

 9. Programvaruutvecklings säkerhet (Förståelse, tillämpning och verkställande av programvarusäkerhet)

  Lektion 09

  - Säkerhet i mjukvaruutvecklings-livscykeln

  - Säkerhetskontroller för utvecklingsmiljö

  - Effektivitet inom programvarusäkerhet

  - Förvärvad programvarusäkerhetspåverkan

 10. Granskning och frågestund

  Lektion 10

  - Slutlig översyn och förberedelse för test

Lärandemål

I slutet av denna CISSP eLearning-kurs kommer du att kunna:

Säkerhet och riskhantering

Tillgångssäkerhet

Säkerhetsarkitektur och design

Kryptografi OSI- och TCP/IP-modeller

IP-adresser

Nätverkssäkerhet

Identitet- och åtkomsthantering

Säkerhetsbedömning och testning

Säkerhet inom programvaruutveckling

Nyckelfunktioner

67 timmar av fördjupat lärande

Erbjuder de nödvändiga 30 CPE-poängen för att ta CISSP-examen

Fem simuleringstestpapper för att förbereda dig för CISSP-certifiering

1-års tillgång till plattformen

30 CPD-poäng

Erbjuder de nödvändiga 30 CPE-poängen för att ta CISSP-examen

Examen

CISSP-examensvoucher (utom för Indien, Afrika och Indiska subkontinenten)

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

CISSP passar utmärkt för erfarna säkerhetsutövare, chefer och verkställande direktörer som är intresserade av att bevisa sina kunskaper inom ett brett spektrum av säkerhetsmetoder och principer, inklusive de som innehar följande positioner:

Chief Information Security Officer

Chief Information Officer

Säkerhetschef

IT-chef

Säkerhetssystemingenjör

Säkerhetsanalytiker

Säkerhetschef

Säkerhetsrevisor

Säkerhetsarkitekt

Säkerhetskonsult

Nätverksarkitekt

Starta kursen nu

Provuppgifter

CISSP-examen använder datoranpassad testning (CAT) för alla engelska prov. CISSP-examination på alla andra språk genomförs som linjära, fasta prov.

1. Information om CISSP CAT-examination

 • Längd på provet: 3 timmar
 • Antal föremål: 100 - 150
 • Artikelformat: Flera val och avancerade innovativa uppgifter
 • Godkänt betyg: 700 av 1000 poäng
 • Tillgängliga språk för prov: Engelska
 • Testcenter: (ISC)² Auktoriserade PPC- och PVTC Select Pearson VUE-testcenter

2. Information om linjär CISSP-examination

 • Provtid: 6 timmar
 • Antal föremål: 250
 • Artikelformat: Flera val och avancerade innovativa uppgifter
 • Godkänt betyg: 700 av 1000 poäng
 • Tillgängliga språk för prov: Franska, Tyska, Brasiliansk portugisiska, Modern spanska, Japanska, Förenklad kinesiska, Koreanska
 • Testcenter: (ISC)² Auktoriserade PPC- och PVTC Select Pearson VUE-testcenter

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;