CompTIA Linux+ eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 15 hours
eLearning

CompTIA Linux+ är en avancerad certifiering avsedd för individer som planerar att använda Linux-plattformen för att administrera olika system och enheter, inklusive men inte begränsat till bilar, smartphones, servrar och superdatorer. Den aktuella versionen av denna certifiering är CompTIA Linux+ XK0-005.

Kurstidslinje

Hero
 1. Hårdvara & Systemkonfiguration

  Lektion 01

  Konfigurera kärnmoduler, nätverksparametrar, lagring, moln- och virtualiseringstekniker.

 2. Systemadministration & underhåll

  Lektion 02

  Hantera programvara och tjänster, samt förklara serverroller, schemaläggning av uppgifter, och användningen och driften av Linux-enheter.

 3. Säkerhet

  Lektion 03

  Förstå bästa praxis för behörigheter och autentisering, brandväggar och filhantering.

 4. Felsök och diagnostisera Linux-problem

  Lektion 04

  Analysera systemegenskaper och processer och felsök användar-, applikations- och maskinvaruproblem.

 5. Automatisering och skriptning

  Lektion 05

  Körning av BASH-skript, versionskontroll med Git och orkestreringsprocesser.

 6. Provuppgifter

  Examen

  - Prestationsbaserade, flervalsfrågor (med ett svar), flervalsfrågor och lucktextfrågor

  - Maximalt 90 frågor

  - Godkänt resultat 720 (på en skala från 100 till 900)

  - Provleverantör: Person Vue (Testcenter eller onlineprov).

Lärandemål

I slutet av denna CompTIA Linux+ eLearning-kurs kommer du att kunna:

Konfigurera system och hantera hårdvara

Denna kurs inkluderar koncepten för Linux boost-processen, nätverksanslutningsparametrar, kärnmodeller, hantering av lagring, lokaliseringsalternativ samt teknologier för moln och virtualisering.

Drifta & Underhålla System

Att kunna drifta och underhålla system, inklusive hantering av användare och grupper, tjänstehantering, programvaruoperationer och arbete med filer. Kandidater lär sig även att använda och hantera Linux-enheter, förklara serverroller, schemalägga och automatisera uppgifter samt jämföra och kontrastera Linux grafiska användargränssnitt.

Säkerhetslösningar

Att kunna tillämpa olika säkerhetslösningar i praktiska situationer, inklusive att få åtkomst och autentiseringsmeddelanden, användar-/grupprättigheter och ägarskap, loggtjänster, Linux-brandväggar, säkerhetskopiering av filer, komprimering och återställning, samt andra bästa praxis.

Felsök & Diagnostisera Problem

Att kunna felsöka och diagnostisera olika problem som är relaterade till Linux, och inom områden som systemfunktioner, hårdvara, applikationer och användare.

GIT versionshantering & BASH-skript

Att kunna förstå viktiga automatiserings- och skriptkunskaper, såsom versionshantering med GIT, orkestreringsprocesser och koncept, samt BASH-skript.

Nyckelfunktioner

12 månaders tillgång till plattformen

CompTIA CertMaster Learn (självstudiekurs online)

15 timmar av videolektioner med prestandabaserade frågor

Flashcards ser till att du känner till terminologin och akronymerna som behövs för provet

Läroplan

90-frågors slutbedömning simulerar testupplevelsen

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

För att vara berättigad till att delta i CompTIA Linux+ kursen och genomföra examen, rekommenderas det att kandidaterna innehar CompTIA A+ eller CompTIA Network+ certifieringar, eller har erfarenhet av Linux-administration motsvarande 9 till 12 månader.

Linuxadministratörer

Nätverksadministratörer

Teknisk supportspecialister

Webbadministratörer

Systemadministratörer

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;