CompTIA Project+ eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

eLearning

CompTIA Project+ är lämplig för IT-professionella som besitter grundläggande projektledningsfärdigheter och som ansvarar för små, enkla projekt som en integrerad del av sina arbetsuppgifter. Det bör noteras att CompTIA Project+ erbjuder en mer mångsidig certifiering jämfört med andra, då den omfattar grundläggande projektledningskoncept som sträcker sig bortom en enskild metodik eller ramverk.

VARFÖR COMPTIA PROJECT+

- Project+ tillgodoser grundläggande affärsbehov då organisationer alltmer kräver att deras anställda besitter projektledningsfärdigheter. Enligt prognoser förväntas sju branscher med hög projektintensitet globalt sett skapa 15,7 miljoner nya projektledningsjobb fram till 2020.

- Dessutom skapar Project+ nya karriärmöjligheter då projektledning rankas som den fjärde mest efterfrågade tekniska färdigheten inom IT-jobbannonser. Det är också den tredje mest efterfrågade tekniska kompetensen bland rekryterare, där 39% av respondenterna med rekryteringsplaner uppger att de planerar att anställa personer med denna kompetens under de kommande 12 månaderna.

CompTIA Project+ är särskilt lämplig för IT-professionella med grundläggande projektledningsfärdigheter som är ansvariga för att hantera små, enkla projekt som en del av sina övriga arbetsuppgifter. Det bör noteras att certifieringen är mer flexibel än andra eftersom den innefattar grundläggande projektledningskoncept som sträcker sig bortom enbart en metodik eller ramverk.

Kurstidslinje

Hero
 1. Projektgrunder

  Lektion 01

  Att kunna sammanfatta de olika attributen hos projekt, inklusive dess faser, tidslinjer, roller och ansvarsområden samt kostnadskontroll, och identifiera signifikanta aspekter av agila metoder.

 2. Projektbegränsningar

  Lektion 02

  Att kunna förutse de potentiella inverkningarna av olika begränsningsvariabler och effekter som kan uppstå under hela projektets gång och förklara betydelsen av att implementera riskstrategier och åtgärder.

 3. Kommunikation & förändringshantering

  Lektion 03

  Förstå de lämpliga kommunikationsmetoderna för att kunna påverka och använda förändringskontroll-processen i ett projekt.

 4. Projektverktyg & Dokumentation

  Lektion 04

  Att kunna utföra en jämförelse och kontrastanalys av olika projektledningsverktyg, samt analysera projekten och dess dokumentation som är avsedd för samarbetspartners.

Lärandemål

I slutet av denna CompTIA Project+ eLearning-kurs kommer du att kunna:

Hantera projektets livscykel

Säkerställ lämplig kommunikation

Hantera resurser och intressenter

Underhåll projektets dokumentation

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

För att vara berättigad till att delta i CompTIA Project+-kursen och genomföra examen krävs det att kandidaterna besitter minst ett års erfarenhet av att hantera, leda eller delta aktivt i projekt av små till medelstora omfattningar.

Arbetar inom ledningen

Projektledare

Arkitekter

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;