DevOps-ledare (DOL)® - Klassrum (Inkluderar examination)

21.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Välj din startdatum

DevOps Leader (DOL)® är en tvådagarskurs som syftar till att bistå deltagare med att introducera nya och innovativa metoder för att organisera och hantera värdeflöden genom användning av DevOps-praktiker. Kursen ger en omfattande förberedelse inför avläggandet av DevOps Leader®-examen. Kursen DevOps Leader (DOL)® som erbjuds av AVC är ackrediterad av DevOps Institute, Inc. i enlighet med partneravtalet och uppfyller därmed de nödvändiga ackrediteringskraven.

DevOps-ledare (DOL)®

Varför bör du överväga att lära dig DevOps Leader (DOL)®?

DevOps Leader (DOL)®-kursen syftar till att tillhandahålla grundläggande kunskaper inom DevOps, förbättra teambyggande och ledarskap för transformation, samt lägga grunden för att skapa en positiv DevOps-kultur.

I dagens digitala era har DevOps blivit synonymt med framgång. Genom samarbete, kommunikation, automatisering och väl beprövade bästa metoder revitaliserar DevOps-metodiken IT-team med ökad effektivitet, fokus och tillförlitlighet. Trots detta krävs en erfaren och kvalificerad DevOps-utövare för att ett företag ska kunna dra full nytta av metoden.

Den föreslagna DevOps Leader (DOL)®-kursen är särskilt lämplig för att utbilda DevOps-chefer och seniora DevOps-ingenjörer. Den kan också hjälpa DevOps-utövare att öppna upp betydande karriär- och nätverksmöjligheter.

Översikt av DevOps Leader (DOL)®-kursen

Certifieringen DevOps Leader (DOL)® representerar en professionell auktorisation som bekräftar en individs förmåga att implementera DevOps-principer och metoder inom en organisation. Denna certifiering är inriktad på att omvandla kulturella normer, förbättra samarbetet både inom och mellan avdelningar, samt att främja en kultur av kontinuerligt lärande och smidighet. Den adresserar områden som mätning, metrik och delning; förändringshantering; samt underlättande av teaminteraktioner. Inom olika branscher används DOL-certifieringen för att validera en persons förmåga att förhandla, påverka och driva igenom DevOps-koncept och förändringar. Certifierade DevOps-ledare har en förståelse för infrastruktur, säkerhet och drift med en inriktning mot förändringshantering, vilket harmoniserar målen mellan utvecklare och driftspersonal.

Kurstidslinje

Hero
 1. Transformationellt ledarskap

  Lektion 01

  Vid slutet av denna modul bör eleverna kunna:

  - Definiera DevOps

  - Lista fördelarna med DevOps

  - Beskriv ‘transformationellt ledarskap’ som ett koncept

 2. Avlära beteenden

  Lektion 02

  - Vid slutet av modulen kommer eleverna att kunna:

  - Beskriv hur psykologi och neurovetenskap påverkar DevOps

  - Identifiera DevOps och andra befintliga system

 3. Att bli en DevOps-organisation

  Lektion 03

  - Vid slutet av modulen kommer eleverna att kunna:

  - Beskriv gemensamma mål

  - Förklara hur man hjälper människor att delta i DevOps-kulturer

 4. Mäta för att lära och förbättra

  Lektion 04

  Vid slutet av denna modul kommer eleverna att kunna:

  - Beskriv värdeflödeskartor och kartläggning

  - Beskriv hur man mäter viktiga mätvärden inom DevOps-metodiken

 5. Mål för driftsmodeller och organisationsdesign

  Lektion 05

  Vid slutet av denna modul kommer eleverna att kunna:

  - Gör skillnad mellan TOM och OD

  - Beskriv hur man integrerar Agile och Ops

  - Identifiera element av Agil metodik i stor skala

  - Beskriv Spotifys organisationsmodell

 6. Artikulera och socialisera visionen

  Lektion 06

  Vid slutet av modulen kommer eleverna att kunna:

  - Beskriv organisationsförändring

  - Förklara hur man sänder utom sin organisation

 7. Upprätthålla energi och momentum

  Lektion 07

  Vid slutet av modulen kommer eleverna att kunna:

  - Beskriv blandad innovation

 8. Övningsprovssimulator

  Övningsprov

  Dessa övningsprov är utformade för att återskapa de förhållanden som eleverna kommer att ställas inför vid den officiella DevOps Leader-examinationen. Det är av stor betydelse att testa dina kunskaper innan du bokar ditt prov, eftersom det ger dig möjlighet att identifiera och repetera eventuella moduler där du har haft svårigheter.

  När du känner dig redo att genomföra provet, vänligen kontakta oss på AVC för att begära din GRATIS provvoucher.

 9. Förberedelse och format för tentamen

  DevOps-ledarexamen

  Denna kurs är noga utformad för att fullständigt förbereda elever inför den officiella DevOps Leader (DOL) examinationen. Kursen inkluderar provtentor som syftar till att hjälpa eleverna att förbereda sig för den faktiska examinationen, som också är en del av kursinnehållet:

  • Tentan är ett flervalsprov bestående av 40 frågor.
  • En tidsgräns på 60 minuter tillämpas för att slutföra provet.
  • Examinationen är öppen bok, och endast de material som tillhandahålls är tillåtna att använda.
  • Godkänd gräns för provet är 65%: eleverna måste svara korrekt på minst 26 av 40 frågor.
  • Kandidaterna har möjlighet att avlägga provet antingen online eller i person med en övervakare.

Lärandemål

Efter att ha avslutat denna klassrumsutbildning för DevOps Leader (DOL) kommer du att veta:

Praktikerna, metoderna och verktygen som krävs för att skapa en 'DevOps-organisation'

Värdet av att bli DevOps-certifierad

Transformationellt ledarskapstekniker

Hur man 'avlära' sig kontraproduktiva beteenden

Prestandamått, tillsammans med organisationsstruktur för arbetsflöden och tekniker för värdeflödeskartläggning

Hur man tillämpar och anpassar DevOps, med hjälp av verkliga fallstudier som exempel

Hur man mäter de påtagliga fördelarna med DevOps

Skillnaderna mellan stora IT-hanteringsmetoder, inklusive DevOps och Agile

Allt som krävs för att klara DevOps Leader-examinationen

Nyckelfunktioner

2 dagars klassrumsutbildning med instruktörsutbildning och genomförande av övningar

Handbok för studenter (utmärkt referens efter lektioner), innehåller:

1. Kursmaterial 2. Värdeskapande resurser 3. Ordlista

Deltagande i övningar och diskussioner för att tillämpa koncept

Berättelser

Tillgång till ytterligare informationsresurser och gemenskaper

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

Det finns inga förkunskapskrav för denna kurs. Vem som helst är välkommen att delta i kursen oavsett erfarenhet. Dock rekommenderas förståelse och kunskap om vanlig DevOps-terminologi, koncept och relaterad arbetslivserfarenhet. Följande personer kommer att ha nytta av denna kurs:

DevOps-utövare

IT-chefer

IT-teamledare

Produktägare

Mjukvaruingenjörer

Site Reliability Engineers

Systemintegratörer

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;