Facilitation® Foundation Klassrum (Inkluderar examination)

16.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
På plats / Inom företaget
Live Virtuellt Klassrum
Välj din startdatum

Facilitation® Foundation-kursen ger strukturen som möjliggör för specialister och chefer att effektivt leda grupper, möten och evenemang – vilket ökar produktiviteten och hjälper dessa aktiviteter att uppnå önskade resultat. Baserat på publikationen ”Facilitation: Develop Your Expertise” utrustar våra Facilitation®-kvalifikationer individer med värdefulla verktyg, tekniker och färdigheter som behövs för att bli en säker facilitator. Metodologin 'Process Iceberg®', som täcks i utbildningen, har utvecklats med experter inom området och tar ett pragmatiskt och praktiskt tillvägagångssätt

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion

  Lektion 01

 2. Format

  Lektion 02

 3. Uppgift och process

  Lektion 03

 4. Gruppchefens roll

  Lektion 04

 5. Föreläsarens roll

  Lektion 05

 6. Processisbergsmodellen

  Lektion 06

 7. Processmodeller och verktyg

  Lektion 07

 8. Feedbackmodell

  Lektion 08

 9. SPO

  Lektion 09

 10. Myers Briggs Typindikator (MBTI®)

  Lektion 10

 11. Verktyg för uppgifter

  Lektion 11

 12. Examsförberedelser

  Lektion 12

  Namn: Facilitation® Foundation Exam

  Examinationsspråk: Engelska

  Format: flervalsfrågor

  Leverans: Webbaserad (enkel webbläsare), utan yttre hjälp, tidsbegränsad

  Åtkomst: Kandidater kan komma åt provet inom APMG Internationals konto.

  Varaktighet: När provet har börjat har kandidaterna 40 minuter på sig att slutföra provet.

  Antal frågor: 50

  Godkänt resultat: 25 poäng krävs för att bli godkänd (av 50 möjliga) - 50%

  Stängd/Öppen bok: Stängd bok

Lärandemål

Vid slutet av denna Facilitation® Foundation-klassrumskurs kommer du att kunna:

Identifiera lämpliga roller, beteenden och avtal

Utarbeta en dagordning och processplan för en grupps arbetsmöte

Särskilj tydligt och korrekt mellan 'Uppgifts'- och 'Process'-frågor, och ange hur en effektiv facilitator bör svara på var och en av dem.

Formulera konstruktiv feedback

Identifiera beteenden hos enskilda gruppmedlemmar

Beskriv hur man använder Processisbergsmodellen för att undvika och hantera problem under möten.

Förbered dig effektivt inför tentamen som berättigar till att erhålla det internationella certifikatet - Facilitation® Foundation

Nyckelfunktioner

2-dagars ackrediterad kurs med en auktoriserad Facilitation®-tränare

Med multimedia-presentationer, grupparbeten och diskussioner, praktiska workshops, fallstudier och övningstester.

Licensierat kursmaterial

Utbildningsmaterial i PDF-format

Certifikat för genomförd Facilitation® Foundation

Värdebevis för ackrediterat Facilitation® Foundation-examen

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Förkunskapskrav: Det finns inga formella förkunskapskrav för att delta i Facilitation® Foundation-kursen.

Gruppledare

Projektledare

Chefer

Affärsanalytiker

Scrum Masters /Mästare

Produktägare

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;