IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifiering - Klassrum (Inkluderar examination)

19.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

IT4IT™ referensarkitektur, version 3, representerar en standard från The Open Group som definierar en referensarkitektur och en värdekedjebaserad driftsmodell för hantering av IT-operationer. Genom att använda sig av värdekedjeansatsen skapar IT4IT™ en funktionell modell för att implementera IT-tjänster. Detta ramverk identifierar de nyckelaktiviteter som krävs av IT för att bidra till företagets konkurrenskraft. Med IT4IT™ referensarkitektur, version 3, kommer IT-experter att finna ett värdekedjeramverk och en referensarkitektur som definierar ett integrerat förvaltningsramverk fokuserat på tjänstens livscykel. Onlinekursen IT4IT™ 3 på denna sida som levereras av Goode-Learning är ackrediterad av The Open Group. AVC marknadsför denna kurs för Good e-Learning.

IT4IT™ 3

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för IT4IT 3-certifiering av The Open Group-konsortiet. Under denna praktiska kurs får deltagarna grundläggande kunskaper om den nya branschstandarden inklusive nyckelkoncept, IT-värdekedjan och IT4IT™ referensarkitektur.


Vid slutet av denna praktiska onlinekurs kommer deltagarna att ha förvärvat relevant kunskap för att erhålla IT4IT™ Foundation (Nivå 1) certifieringen. IT4IT™ Foundation (Nivå 1) kursen är ackrediterad av The Open Group®.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till programmet

  Lektion 01

 2. Översikt av IT4IT™ standarden 3

  Lektion 02

  Definitioner och grundläggande begrepp

 3. IT4IT™ referensarkitektur - kärnan

  Lektion 03

 4. Strategi till portföljens värdeflöde

  Lektion 04

  Denna introduktionskurs från IBM kommer att lära dig grundläggande koncept och terminologier inom stordata och dess tillämpningar i verkliga livet över flera industrier. Du kommer att få insikter i hur man förbättrar affärsproduktiviteten genom att bearbeta stora mängder data och extrahera värdefull information.

 5. Krav för att implementera värdeflödet

  Lektion 05

 6. Begäran om att uppfylla värdeflödet

  Lektion 06

 7. Identifiera för att korrigera värdeflödet

  Lektion 07

 8. IT4IT™ certifieringsprogram

  Lektion 08

  inklusive sammanfattning av programmet

Lärandemål

Vid slutet av denna IT4IT™ 3 Foundation (Nivå 1) certifieringskurs i klassrummet kommer du att kunna:

Koncept

Förstå de grundläggande koncepten för IT4IT-flöden och IT4IT-referensarkitektur. Definiera nyckelbegreppen och termerna för IT4IT-referensarkitektur. Förstå certifieringsprogrammet för IT4IT.

IT4IT-Flöden

Förklara de fyra grundläggande IT4IT-flödena. Definiera de funktionella komponenterna i de fyra IT4IT-flödena.

Tentamen förberedelser

Förbered dig för tentamen i IT4IT TM och bli en IT4IT TM certifierad professionell.

Få support & stöd under kursen

Få stöd på C-nivå, vid implementeringen av EA i din organisationen.

Verktyg

Anta och implementera olika verktyg och praktiska exempel på företagsarkitekturen.

Förvandla

Uppnå smidighet och effektivitet inom IT. Omvandla din IT till en tjänste-mäklarmodell.

Nyckelfunktioner

Klassrum

2 dagars klassrumsutbildning med erfarna, certifierade och kunniga utbildare. Kombinerat med flera presentationer, grupparbeten, diskussioner, praktiska workshops, fallstudier och online praktiska-tester.

Stöd

Mentorstöd under kursens gång. Detta är en fullt ackrediterad utbildning.

Praktiker

Quiz & övningsprov ingår!

Material

Utbildningsmaterialet är grundat på IT4IT™ Conformance Requirements och har erhållit ackreditering av The Open Group®. Det är licensierat och ackrediterat, och inkluderar flertalet interaktiva onlineövningar. Observera att kurserna kan hållas på antingen svenska eller engelska. Det bör noteras att det inte finns några svenska prov eller material tillgängliga för denna utbildning och den officiella certifieringen.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

IT-arkitekter

IT-chefer

IT-tjänsteoperatörer

Affärsarkitekter

Server- / Databas Administratörer

CIO:s

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;