ITIL®4 Foundation - eLearning (inkluderar examen)

8.500,00 SEK

eLearning

AVCs ITIL® 4 Foundation är den mest välrenommerade grundcertifieringen inom ITIL, tillgänglig för IT-professionella. Den nyligen uppdaterade ITIL-guiden benämns ITIL 4, vilket återspeglar den nya versionens roll i att stödja individer och organisationer i den fjärde industriella revolutionen. Kursen ITIL 4 Foundation är strukturerad för att introducera studenter till hanteringen av moderna IT-drivna tjänster och de grundläggande koncepten inom tjänstearkitektur. Denna kurs syftar till att ge eleverna en omfattande förståelse för ITIL 4, inklusive det gemensamma språket och de centrala koncepten, tjänstens livscykel, sambanden mellan livscykelfaserna, de involverade processerna samt de bästa metoderna för att förbättra deras eget arbete och deras organisations verksamhet. Kurserna på denna sida tillhandahålls i samarbete med iLEARN (ATO/Affiliate of AXELOS Limited)

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till tjänstehantering och ITIL

  Lektion 01

  1. Servicemanagement i den moderna världen
  2. Om ITIL 4
  3. Strukturen och fördelarna med ITIL 4-ramverket
   - ITIL SVS
   - Modellen med fyra dimensioner
 2. Nyckelkoncept inom tjänstehantering

  Lektion 02

  1. Värde och värdesamskapande
   - Värdesamskapande
  2. Organisationer, Tjänsteleverantörer, Tjänstekonsumenter och Andra Intressenter
   - Tjänsteleverantörer
   - Tjänstekonsumenter
   - Andra Intressenter
  3. Produkter och tjänster
   - Konfigurering av resurser för värdeskapande
   - Tjänsteutbud
  4. Serviceförhållanden
   - Modellen för serviceförhållande
  5. Värde: Resultat, Kostnader och Risker
   - Resultat
   - Kostnader
   - Risker
   - Nytta och Garanti
  6. Sammanfattning
 3. De fyra dimensionerna av tjänstehantering

  Lektion 03

  1. Organisationer och människor
  2. Information och teknologi
  3. Partner och leverantörer
  4. Värdeflöden och processer
   - Värdeflöden för tjänstehantering
   - Processer
  5. Yttre faktorer
  6. Sammanfattning
 4. ITIL-tjänstevärdesystemet

  Lektion 04

  1. Översikt över tjänstevärdesystemet
  2. Möjlighet, Efterfrågan och Värde
  3. De vägledande principerna för ITIL
   - Fokusera på värde
   - Börja där du är
   - Gör framsteg iterativt med återkoppling
   - Samarbeta och främja synlighet
   - Tänk och arbeta holistiskt
   - Håll det enkelt och praktiskt
   - Optimera och automatisera
   - Principinteraktion
  4. Styrning
   - Styrande organ och styrning
   - Styrning i SVS
   - Tjänstevärdekedjan
   - Planera
   - Förbättra
   - Engagera
   - Designa och övergång
   - Skaffa
   - Leverera och stödja
  5. Kontinuerlig förbättring
   - Steg i modellen för kontinuerlig förbättring- Kontinuerlig förbättring och de vägledande principerna
  6. Praktiker
  7. Sammanfattning
 5. ITIL-förvaltningspraxis

  Lektion 05

  1. Allmänna Ledningsprinciper 89
   - Arkitekturhantering
   - Kontinuerlig Förbättring
   - Informationssäkerhetshantering
   - Kunskapshantering
   - Mätning och Rapportering
   - Portföljhantering
   - Projektledning
   - Relationshantering
   - Riskhantering
   - Ekonomihantering av Tjänster
   - Strategihantering
   - Leverantörshantering
   - Personal- och Talanghantering
  2. Tjänstehantering
   - Tillgänglighetshantering
   - Affärsanalys
   - Kapacitets- och prestandahantering
   - Ändringskontroll
   - Incidenthantering
   - IT-tillgångshantering
   - Övervakning och händelsehantering
   - Problemhantering
   - Releasehantering
   - Hantering av tjänstekatalog
   - Hantering av tjänstekonfiguration
   - Hantering av tjänstekontinuitet
   - Tjänstedesign
   - Servicedesk
   - Hantering av servicenivå
   - Hantering av tjänsteförfrågningar
   - Validering och testning av tjänster
  3. Tekniska ledningsmetoder
   - Hantering av distribution
   - Infrastruktur- och plattformsförvaltning
   - Programvaruutveckling och förvaltning

Lärandemål

När du har avslutat denna kurs kommer du att kunna åstadkomma följande:

Tjänstehantering

Uppnå fullständig behärskning av tjänstehantering, inklusive allmänna koncept, nyckelprinciper och ITIL 4-processmodeller, vilka samtliga är nödvändiga för framgångsrikt avläggande av ITIL Foundation-examen.

ITIL-principer

Förstå hur ITIL-principerna kan hjälpa dig som individ att både förstå - och tillämpa tjänstehantering i organisationen.

Verktyg och tekniker

Förstå hur man använder olika ITIL-verktyg - och tekniker för att kunna förbättra effektiviteten, samt kundupplevelsen

ITIL-praxis

Att kunna känna till syftet och nyckelbegreppen för 15 ITIL-praxis!

Viktiga funktioner

Språk

engelska

Tillgång

120 dagars tillgång till kursen; 24/7. Starta när du vill

Material

Nedladdningsbara PDF-dokument med detaljerat innehåll (bilder, förklaringar) för varje lektion.

e-bok

Officiell ITIL4-handbok

Övningar och lösningar

Support på nätet

Fullständigt onlinesupport av en av våra ITIL-experter

Officiell examen

ITIL 4® Foundation online examen & certifiering

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Målgrupp:

ITIL Foundation-certifieringen är en av de mest värderade kvalifikationerna på en ITSM-professionells meritförteckning. ITIL 4 Foundation-kursen passar bäst för:

IT-chefer/IT-arkitekter

Systemadministratörer och analytiker

Driftchef, Databasadministratörer

Processägare, Utövare

Service Delivery Professional, Kvalitetsanalytiker

CIO:er, CTO:er, IT-direktörer

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;