ITIL®4 Foundation - Klassrum (inkluderar examination)

16.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

ITIL®4 Foundation-nivå kursen ger deltagarna en omfattande introduktion till grundläggande koncept inom ITIL4. Den hjälper dig att förstå principerna för ITIL4 och visar hur individens arbete och organisationens arbete kan förbättras. Vår ITIL4 eLearning-kurs ger deltagarna en god insikt i ITIL4 Foundation. Kursen är skriven av våra egna talangfulla föreläsare med omfattande erfarenhet av praktisk tillämpning av ITIL Service Management.

Om ITIL®4

ITIL4 är utformat för att erbjuda en smidig övergång från organisationens nuvarande arbetssätt till ett mer modernt, flexibelt och effektivt tillvägagångssätt. ITIL4 hjälper organisationer att anpassa sitt arbetssätt till den moderna digitala världen. Det lägger stor vikt vid att arbeta agilt och betydelsen av att arbeta tillsammans. ITIL 4 möjliggör för IT-team att fortsätta spela en viktig roll i modern affärsstrategi.

Den utökar tidigare versioner, stöder befintliga investeringar i ITIL och tillhandahåller en komplett digital driftsmodell för leverans och drift av tekniskt möjliggjorda produkter och tjänster. Detta innebär att ITIL4 stöder nya teknologier, såsom robotik och AI, genom att erbjuda mer praktiskt och flexibelt stöd i takt med att tekniken utvecklas.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Lektion 01

  • Introduktion till IT-tjänstehantering i den moderna världen
  • Introduktion till ITIL 4
  • Provuppgifter
 2. Servicehantering: Nyckelbegrepp

  Lektion 02

  • Värde och samvärdesskapande
  • Värde: Service, Produkter och Resurser
  • Serviceförhållanden
  • Värde: Resultat, Kostnader och Risker
 3. De vägledande principerna

  Lektion 03

  • De sju vägledande principerna
  • Tillämpa de vägledande principerna
 4. De fyra dimensionerna av tjänstehantering

  Lektion 04

  • Organisationer och människor
  • Information och teknologi
  • Partner och leverantörer
  • Värdeflöden och processer
  • Externa faktorer och PESTLE-modellen
 5. Tjänstevärdesystem

  Lektion 05

  • Översikt av tjänstevärdesystemet
  • Översikt över tjänstevärdekedjan
 6. Kontinuerlig förbättring

  Lektion 06

  • Introduktion till kontinuerlig förbättring
  • Modellen för kontinuerlig förbättring
  • Sambandet mellan kontinuerlig förbättring och vägledande principer
 7. Översikt av ITIL-metoder

  Lektion 07

  • Syftet med ITIL-praxis
  • Den kontinuerliga förbättringen av praxis
  • Praktiken för ändringskontroll
  • Praktiken för incidenthantering
  • Praktiken för problemhantering
  • Praktiken för hantering av servicebegäran
  • Service Desk-praxis
  • Praktiken för hantering av servicenivå
 8. Provformat

  Examinationsinformation

  • 1 timme
  • 40 frågor; flervalsfrågor
  • 65% rätt krävs för godkänt
  • Boken är inte tillåten under provets gång
  • När du har klarat provet kommer du att få ett
  • ITIL4® Foundation-certifikat från Peoplecert.

Lärandemål

När du har slutfört denna ITIL4 Foundation-klassrumskurs kommer du att kunna åstadkomma följande:

ITIL-Koncept

Förstå de grundläggande koncepten inom ITIL-tjänstehantering och förstå de fyra dimensionerna av ITIL-tjänstehantering.

ITIL-Anpassning

Förstå hur ITIL-principer kan hjälpa organisationer att anta och anpassa ITIL-tjänstehantering.

ITIL:s Tjänster

Förstå syftet och komponenterna i ITIL-tjänstens värdesystem, samt aktiviteterna i tjänstevärdekedjan och hur de är sammankopplade.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

ITIL Foundation-certifieringen är en av de mest värdefulla kvalifikationerna på någon ITSM-professionells meritförteckning. ITIL 4 Foundation-kursen passar bäst för:

IT-chefer/IT-arkitekter

Systemadministratörer och analytiker

Driftchefer, Databasadministratörer

Processägare, Utövare

Serviceleveransspecialister, Kvalitetsanalytiker

CIO:er, CTO:er, IT-direktörer

Starta kursen nu

ITIL®4 Foundation-exam

Följande ingår i denna kurs

Examinationsinformation

 • 1 timme
 • 40 frågor; flervalsfrågor
 • 65% rätt krävs för godkänd
 • Boken är inte tillåten under provets gång
 • När du har klarat provet kommer du att få ett
 • ITIL4® Foundation-certifikat från Peoplecert.

ITIL4 Foundation-nivå kursen ger deltagarna en omfattande introduktion till grundläggande begrepp inom ITIL4. Den hjälper dig att förstå principerna för ITIL4 och visar hur både individens arbete och organisationens arbete kan förbättras. Med hjälp av ITIL4-koncepten och terminologin, fallstudiebaserade aktiviteter och exempel som ingår i kursen, kommer du att förvärva kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt klara av ITIL4 Foundation-certifieringen.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;