ITIL®4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services - eLearning (Inkluderar examination)

9.500,00 SEK

 • 21 hours
eLearning

ITIL 4 Specialist-utbildningen i att förvärva och hantera molntjänster är för alla som behöver leverantörsoberoende, användarcentrerad vägledning för att utveckla en praktisk förståelse för hur molnanskaffning och teknik kan integreras med och stödja en bredare affärsstrategi och funktioner. ITIL 4 Specialist: Att förvärva och hantera molntjänster-certifieringen utforskar konceptet med 'användarresan för molntjänster', och anpassar centrala ITIL-koncept som Styrande Principer och Tjänstevärdekedjan för att ge en helhetssyn och förståelse för hela anskaffningslivscykeln.

Kurstidslinje

Hero
 1. Roll av molntjänster i en organisation

  Lektion 01

 2. Definiera en organisations krav för att anta och beredskap för att anta molnlösningar.

  Lektion 02

 3. Identifiera typerna av molntjänster och förstå deras tillämplighet i en organisations sammanhang

  Lektion 03

 4. Hur molntjänster väljs ut och används till stadiet där de erbjuds i kundresan

  Lektion 04

 5. Ombordstigning och avveckling av molntjänster

  Lektion 05

 6. Hantera användningen av molntjänster

  Lektion 06

 7. Utvärdera och förbättra molnstrategin

  Lektion 07

 8. Provformat

  Examinationsinformation

  - 40 flervalsfrågor

  - 90 minuters varaktighet (105 minuter för kandidater som avlägger provet på ett annat språk än sitt modersmål).

  - Godkänt resultat: 26/40 - 65%

  - Stängd bok

Lärandemål

Vid slutet av denna ITIL4 Specialist kurs: Förvärv & Hantering av molntjänster-kurs kommer du att kunna:

Med ett leverantörsoberoende förhållningssätt

Analysera tillgängliga lösningar - och potentiella fördelar med ett leverantörsoberoende förhållningssätt.

Leverera molntjänster

Identifiera, välj och leverera optimerade molntjänster på ett effektivt sätt.

Tillämpa ITIL4-ramverket

Underlätta värdesamskapande genom framgångsrik upphandling och integration av molntjänster samtidigt som ITIL 4-ramverket tillämpas.

En kundorienterad resa

Anta en kundfokuserad helhetsupplevelse för molnanskaffning.

Nyckelfunktioner

120 åtkomstdagar till plattformen

10 lektioner (Video inspelad av en ackrediterad lärare)

Nedladdningsbara PDF-dokument med detaljerat innehåll (bilder, förklaringar) för varje lektion

1 Officiellt övningsprov

För att få tillgång till ITIL 4 Specialist: Acquiring & Managing Cloud Services-examen är det obligatoriskt att man har deltagit i den relaterade ackrediterade utbildningskursen.

Övningar och Lösningar

Tillgång dygnet runt

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Denna specialmodul är främst till för IT-professionella som är involverade i segment som berör upphandling, implementering och löpande utvärdering av molntjänster och teknologier för att säkerställa att det tillför värde.

C-Suite-exekutiver/aspirerande exekutiver

Molnarkitekter/Konsulter

Inköps- och anbudschefer

Servicechefer

PPM-professionella

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;