ITIL®4 Specialist Drive Stakeholder Value - Klassrum (Inkluderar examination)

19.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

Utformad för projektledare på mellan- eller seniornivå, erbjuder denna ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value-kurs en möjlighet att förbättra dina kompetenser i hantering av flera projekt och anpassning av programaktiviteter för att uppnå affärsmål utan att kompromissa med hastighet, kvalitet och effektivitet. Genom denna kurs kommer du att fördjupa din förståelse för PMI:s fem prestandadomäner för programhantering: programstrategialignering, livscykelhantering, intressentengagemang, fördelsstyrning och styrning.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Lektion 01

  • Kursintroduktion
 2. Förstå hur kundresor är utformade

  Lektion 02

  • Förstå konceptet med kundresan
  • Förstå metoder för att utforma och förbättra kundresor
 3. Veta hur man riktar sig till marknader och intressenter

  Lektion 03

  • Ha förmåga att förstå karakteristika hos olika marknader.
  • Förstå olika marknadsföringsaktiviteter och tekniker.
  • Kunna analysera och beskriva kundbehov samt interna och externa faktorer som påverkar dessa.
  • Kunna identifiera tjänsteleverantörer och tydligt förklara deras unika värdeerbjudanden.


 4. Veta hur man främjar intressentrelationer

  Lektion 04

  • Ha förmåga att förstå koncepten ömsesidig beredskap och mognad.
  • Förstå de olika kategorierna av leverantörs- och partnerrelationer samt hanteringen av dessa.
  • Kunna utveckla och underhålla kundrelationer.
  • Ha förmåga att analysera och identifiera kundbehov.
  • Kunna tillämpa tekniker för effektiv kommunikation och samarbete.
  • Förstå hur metoden för relationshantering kan användas för att underlätta och bidra till att vårda relationer.
  • Förstå hur praxis inom leverantörshantering kan tillämpas för att underlätta och bidra till hanteringen av relationer med leverantörer och partners.


 5. Veta hur man formar efterfrågan och definierar tjänsteerbjudanden

  Lektion 05

  • Förstå metoder för att marknadsföra och förvärva tjänsteerbjudanden.
  • Ha förmåga att identifiera, påverka och hantera efterfrågan och möjligheter.
  • Kunna samla in, definiera och rangordna krav från olika intressenter.
  • Förstå hur verksamhetsanalys kan tillämpas för att underlätta och bidra till kravhantering och utformning av tjänster.


 6. Veta hur man anpassar förväntningar och kommer överens om detaljerna i tjänsten

  Lektion 06

  • Ha förmåga att strategiskt planera för värdeskapande i samarbete.
  • Kunna förhandla och nå överenskommelser angående tjänstens nytta, garantier och upplevelse.
  • Förstå hur praxis inom tjänstenivåhantering kan tillämpas för att underlätta och bidra till hantering av förväntningar på tjänsten.


 7. Veta hur man tar ombord och avvecklar kunder och användare

  Lektion 07

  • Förstå essentiella aktiviteter för övergång, introduktion och avslut av anställningar.
  • Ha insikt i metoderna för att etablera och främja användarrelationer.
  • Förstå processen för att auktorisera och bevilja användare tillgång till tjänster.
  • Förstå olika strategier för att gemensamt förbättra kundens, användarens och tjänsteleverantörens kapacitet.
  • Kunna utarbeta planer för introduktion och avslutning av anställningar.
  • Ha förmåga att utveckla användarengagemang och förbättra leveranskanaler.
  • Förstå hur praxis för hantering av tjänstekataloger kan tillämpas för att underlätta och bidra till att tillhandahålla användartjänster.
  • Förstå hur servicedeskpraxis kan tillämpas för att underlätta och bidra till användarengagemang.


 8. Veta hur man agerar tillsammans för att säkerställa kontinuerligt värdeskapande (tjänstekonsumtion/leverans)

  Lektion 08

  • Ha kunskap om främjande av en serviceorienterad inställning.
  • Förstå hur användare kan lämna in tjänsteförfrågningar.
  • Kunna tillämpa olika metoder för att tillhandahålla användartjänster.
  • Kunna identifiera och hantera ögonblick av sanning för både kunder och användare.
  • Ha förståelse för metoder för att prioritera användarförfrågningar.
  • Förstå metoder för att uppmuntra och hantera feedback från både kunder och användare.
  • Förstå hur hantering av tjänsteförfrågningar kan tillämpas för att underlätta och bidra till användningen av tjänster. 9. Veta hur man förverkligar och validerar tjänstens värde

  Lektion 09

  • Förstå metoder för att kvantifiera användningen av tjänster samt kund- och användarupplevelse och tillfredsställelse.
  • Förstå metoder för att övervaka och spåra värdet av tjänster.
  • Ha insikt i olika former av rapportering av serviceresultat och prestanda.
  • Förstå laddningsmekanismer för tjänster.
  • Kunna utvärdera realiseringen av tjänstevärde.
  • Ha förmåga att förbereda sig för utvärdering och förbättring av kundresan.
  • Förstå hur praxis för portföljhantering kan tillämpas för att underlätta och bidra till realisering av tjänstevärde.


Lärandemål

I slutet av denna ITIL4 Specialist: Drive Stakeholder Value-kurs kommer du att kunna:

Kundens resa & Upplevelse

- Förstå hur kundupplevelser är utformade och kan förbättras.

Marknad & Kundbehov

- Analysera marknader och kundbehoven, samt vårda relationer med partners.

Introduktion & Avslutning

- Förstå hur man skapar en plan för introduktion - samt avveckling av kunder och användare.

IT-baserade tjänster

- Förstå hur man formar och omvandlar efterfrågan till värde genom IT-stödda tjänster.

Nyckelfunktioner

En intensiv 2-dagars klassrumskurs

Examinationsavgiften är inkluderad i kursen

Tentamen ingår!

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Förkunskapskrav:

För att vara behörig till denna kurs ska de sökande vara Godkända i ITIL 4 Foundation-provet - eller deltagit i en ackrediterad utbildning för denna modul.

IT-tjänstehantering

IT-tjänstchefer

ITSM-praktiker

ITIL - Proffs

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;