ITIL®4 Strateg: Direct, Plan and Improve (DPI) - Klassrum (Inkluderar examination)

19.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

ITIL® 4 Strategist Direct Plan and Improve (ITIL 4 DPI) är en universell modul som är en nyckelkomponent i både ITIL 4 Managing Professional och ITIL 4 Strategic Leader. Modulen täcker påverkan och effekten av Agile och Lean arbetssätt, och hur de kan utnyttjas till en organisations fördel. Detta är en 2-dagars (online) intensiv klassrumskurs.

Kursplan

Hero
 1. Kursintroduktion

  Kurs 01

 2. Nyckelkoncept för DPI

  Kurs 02

  - 2.01 Nyckelkoncept för Direkt, Planera och Förbättra (DPI)

  - 2.02 Riktning

  - 2.03 Policyer och riktlinjer

  - 2.04 Risker och kontroller

  - 2.05 Planering

  - 2,06 Förbättring

  - 2.07 Styrning, efterlevnad och förvaltning

  - 2.08 Tillämpning av riktlinjerna

  - 2.09 Driftsmodell

  - 2.10 Värde, resultat, kostnader och risker

  - 2.11 Viktiga slutsatser

 3. Nyckelprinciper och metoder för styrning och planering

  Kurs 03

  - 3.01 Grundläggande principer och metoder för styrning och planering

  - 3.02 Strategi och stegvis nedbrytning av mål och krav

  - 3.03 Definiera effektiva policys, kontroller och riktlinjer

  - 3.04 Effektiva kontroller

  - 3.05 Effektiva riktlinjer

  - 3.06 Beslutsfattande på rätt nivå

  - 3.07 Viktiga slutsatser

 4. Styrning, risk och efterlevnad

  Kurs 04

  - 4.01 Styrning, risk och efterlevnad

  - 4.02 Strukturer och metoder för beslutsfattande

  - 4.03 Styrning av tjänsteleverantör

  - 4.04 Roll- och riskhantering

  - 4.05 Viktiga slutsatser

 5. Kontinuerlig förbättring

  Kurs 05

  - 5.01 Kontinuerlig förbättring

  - 5.02 Kultur för kontinuerlig förbättring

  - 5.03 Kontinuerlig förbättring i organisationen

  - 5.04 Modellen för kontinuerlig förbättring

  - 5.05 Steg ett: Vad är visionen?

  - 5.06 Steg två: Var är vi nu?

  - 5.07 Steg tre: Vart vill vi ta oss?

  - 5.08 Steg fyra: Hur tar vi oss dit?

  - 5.09 Skapa en handlingsplan

  - 5.10 Steg fem: Vidta åtgärder?

  - 5.11 Steg Sex: Kom vi fram?

  - 5.12 Steg sju: Hur håller vi igång momentet?

  - 5.13 Mätning och rapportering i kontinuerlig förbättring

  - 5.14 Bedömningar

  - 5.15 Gap-analys

  - 5.16 SWOT-analys

  - 5.17 Analys av förändringsberedskap

  - 5.18 Analys av kund- eller användarnöjdhet

  - 5.19 Analys av SLA-uppfyllelse

  - 5.20 Jämförelsemätning

  - 5.21 Mognadsbedömning

  - 5.22 Affärsfall

  - 5.23 Att bygga ett affärsfall

  - 5.24 Kommunicera och förespråka för ett affärsfall

  - 5.25 Viktiga slutsatser

 6. Kommunikation och förändringshantering i organisationer

  Kurs 06

  - 6.01 Kommunikation och förändringshantering i organisationer

  - 6.02 Kommunikationsprinciper

  - 6.03 Kommunikation är en tvåvägsprocess

  - 6.04 Vi kommunicerar hela tiden

  - 6.05 Tidpunkt och frekvens spelar roll

  - 6.06 Ingen enskild kommunikationsmetod fungerar för alla

  - 6.07 Meddelandet finns i mediet

  - 6.08 Kommunikationsmetoder och medier

  - 6.09 Exempel på kommunikationsmetoder

  - 6.10 Att definiera och etablera återkopplingskanaler

  - 6.11 Identifiering och kommunikation med intressenter

  - 6.12 Intressentkartläggning

  - 6.13 Att förstå intressenter

  - 6.14 Grundläggande om förändringsledning i organisationer (OCM)

  - 6.15 Grundläggande för framgångsrik förbättring

  - 6.16 OCM Genomgående riktning, planering och förbättring

  - 6.17 Etablera effektiva gränssnitt över värdekedjan

  - 6.18 Viktiga slutsatser

 7. Mätning och rapportering

  Kurs 07

  - 7.01 Mätning och rapportering

  - 7.02 Grundläggande om mätning och rapportering

  - 7.03 Grundläggande begrepp för mätning och rapportering

  - 7.04 Att definiera och använda mätningar och rapportering

  - 7,05 Anledningar till att Mäta

  - 7.06 Typer av mätinstrument

  - 7.07 Sambandet mellan mätningar och beteende

  - 7.08 Mätning av kaskader och hierarkier

  - 7.09 Balanserat styrkort

  - 7.10 Framgångsfaktorer och nyckeltal

  - 7.11 Viktiga slutsatser

 8. Värdeflöden och metoder

  Kurs 08

  - 8.01 Värdeflöden och metoder

  - 8.02 Värdeflödeskartläggning

  - 8.03 Utveckla en värdeflödeskarta

  - 8.04 Typer av avfall

  - 8.05 Öka detaljrikedomen i värdeflödeskartor

  - 8.06 Processmetriker

  - 8.07 Mätningar och de fyra dimensionerna

  - 8.08 Mätningar av värdeflöde och processer

  - 8.09 Processmetriker

  - 8.10 Värdeflöde och processer i SVS

  - 8.11 Sambandet mellan värdeflöden och metoder

  - 8.12 Sambandet mellan värdeflöden och processer

  - 8.13 Att utforma en arbetsflöde

  - 8.14 Arbetsflödesmätvärden

  - 8.15 Viktiga slutsatser

Lärandemål

Vid slutet av denna ITIL4 Strategist: (DPI) klassrumsutbildning kommer du att kunna:

Leverera kontinuerlig förbättring i organisationen

- Hur man använder praktiska och strategiska metoder för att planera och genomföra kontinuerlig förbättring med nödvändig smidighet.

Agila & Lean arbetssätt

- Påverkan av agila och lean arbetssätt, och hur de kan utnyttjas till en organisations fördel.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Denna ITIL Strategist-kurs vänder sig till IT-ledare och chefer på alla nivåer inom organisationer som strävar efter att uppnå antingen ITIL Managing Professional (MP) eller ITIL Strategic Leader (SL) beteckningen, eller för dem som är engagerade i att forma IT-riktning och strategi. Det är dock ett krav att kandidaten har klarat ITIL 4 Foundation-examinationen och deltagit i en ackrediterad utbildningskurs för denna modul.

IT-ledare

ITSM-chefer

ITSM-utövare som hanterar IT-baserade produkter och tjänster

Personer med befintliga ITIL-kvalifikationer som önskar utöka sina kunskaper

ITIL Managing Professionals (MP)

ITIL Strategiska ledare (SL)

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;