ITIL®4 Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI) - eLearning (Inkluderar examination)

9.500,00 SEK

eLearning

ITIL® 4 Strategist Direct Plan and Improve (ITIL 4 DPI) är en universell modul som är en nyckelkomponent i både ITIL 4 Managing Professional och ITIL 4 Strategic Leader. Modulen täcker påverkan och effekten av Agile och Lean arbetssätt, och hur de kan utnyttjas till en organisations fördel.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursintroduktion

  Kurs 01

 2. Nyckelkoncept för DPI

  Kurs 02

  - 2.1 Nyckelkoncept för Direkt, Planera och Förbättra (DPI)

  - 2.2 Riktning

  - 2.3 Policyer och riktlinjer

  - 2.4 Risker och kontroller

  - 2.5 Planering

  - 2.6 Förbättring

  - 2.7 Styrning, efterlevnad och förvaltning

  - 2.8 Tillämpa de vägledande principerna

  - 2.9 Driftsmodell

  - 2.10 Värde, resultat, kostnader och risker

  - 2.11 Viktiga slutsatser

 3. Grundläggande principer och metoder för styrning och planering

  Kurs 03

  - 3.1 Grundläggande principer och metoder för styrning och planering

  - 3.2 Strategi och hierarkiska mål och krav

  - 3.3 Definiera effektiva policys, kontroller och riktlinjer

  - 3.4 Effektiva kontroller

  - 3,5 Effektiva riktlinjer

  - 3.6 Beslutsfattande på rätt nivå

  - 3.7 Viktiga slutsatser

 4. Styrning, Risk och Efterlevnad

  Kurs 04

  - 4.1 Styrning, risk och efterlevnad

  - 4.2 Strukturer och metoder för beslutsfattande

  - 4.3 Styrning av tjänsteleverantör

  - 4.4 Rollen för riskhantering

  - 4.5 Viktiga slutsatser

 5. Kontinuerlig förbättring

  Kurs 05

  - 5.1 Kontinuerlig förbättring

  - 5.2 Kultur för kontinuerlig förbättring

  - 5.3 Kontinuerlig förbättring i organisationen

  - 5.4 Modellen för kontinuerlig förbättring

  - 5.5 Steg ett: Vad är visionen?

  - 5.6 Steg två: Var befinner vi oss nu?

  - 5.7 Steg tre: Vart vill vi ta oss?

  - 5.8 Steg fyra: Hur tar vi oss dit?

  - 5.9 Skapa en handlingsplan

  - 5.10 Steg fem: Vidta åtgärder?

  - 5.11 Steg Sex: Har vi kommit fram?

  - 5.12 Steg Sju: Hur bibehåller vi momentum?

  - 5.13 Mätning och rapportering i kontinuerlig förbättring

  - 5.14 Bedömningar

  - 5.15 Gap-analys

  - 5.16 SWOT-analys

  - 5.17 Analys av förändringsberedskap

  - 5.18 Analys av kund- eller användarnöjdhet

  - 5.19 Analys av SLA-uppfyllelse

  - 5.20 Jämförelseanalys

  - 5.21 Mognadsbedömning

  - 5.22 Affärsfall

  - 5.23 Bygga ett affärsfall

  - 5.24 Kommunicera och förespråka för ett affärsfall

  - 5.25 Viktiga slutsatser

 6. Kommunikation och förändringshantering i organisationer

  Kurs 06

  - 6.1 Kommunikation och förändringshantering i organisationer

  - 6.2 Kommunikationsprinciper

  - 6.3 Kommunikation är en tvåvägsprocess

  - 6.4 Vi kommunicerar hela tiden

  - 6.5 Tidpunkt och frekvens spelar roll

  - 6.6 Ingen enskild kommunikationsmetod fungerar för alla

  - 6.7 Budskapet finns i mediet

  - 6.8 Kommunikationsmetoder och medier

  - 6.9 Exempel på kommunikationsmetoder

  - 6.10 Att definiera och etablera återkopplingskanaler

  - 6.11 Identifiering och kommunikation med intressenter

  - 6.12 Intressentkartläggning

  - 6.13 Att förstå intressenter

  - 6.14 Grundläggande om förändringsledning i organisationer (OCM)

  - 6.15 Grundläggande för framgångsrik förbättring

  - 6.16 OCM Genomgående riktning, planering och förbättring

  - 6.17 Etablera effektiva gränssnitt över värdekedjan

  - 6.18 Viktiga slutsatser

 7. Mätning och rapportering

  Kurs 07

  - 7.1 Mätning och rapportering

  - 7.2 Grundläggande om mätning och rapportering

  - 7.3 Nyckelbegrepp inom mätning och rapportering

  - 7.4 Att definiera och använda mätning och rapportering

  - 7,5 skäl till att mäta

  - 7.6 Typer av mätningar

  - 7.7 Sambandet mellan mätning och beteende

  - 7.8 Mätning av kaskader och hierarkier

  - 7.9 Balanserat styrkort

  - 7.10 Framgångsfaktorer och nyckeltal

  - 7.11 Viktiga slutsatser

 8. Värdeflöden och metoder

  Kurs 08

  - 8.1 Värdeflöden och metoder

  - 8.2 Värdeflödeskartläggning

  - 8.3 Utveckla en värdeflödeskarta

  - 8.4 Typer av avfall

  - 8.5 Att öka detaljrikedomen i värdeflödeskartor

  - 8.6 Mätning och de fyra dimensionerna

  - 8.7 Mätning av partners och leverantörer

  - 8.8 Mätning av värdeflöde och processer

  - 8.9 Processmetriker

  - 8.10 Värdeflöde och processer i SVS

  - 8.11 Sambandet mellan värdeflöden och metoder

  - 8.12 Sambandet mellan värdeflöden och processer

  - 8.13 Att utforma en arbetsflöde

  - 8.14 Arbetsflödesmätvärden

  - 8.15 Viktiga slutsatser

Lärandemål

Vid slutet av denna ITIL4 Strategist: (DPI) eLearning-kurs kommer du att kunna:

Praktiska & strategiska metoder

Hur man använder praktiska, strategiska metoder för att planera och genomföra kontinuerlig förbättring med nödvändig smidighet.

Agila & Lean - arbetssätt

Påverkan av agila och lean arbetsmetoder, samt hur de kan utnyttjas till en organisations fördel.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Denna ITIL Strategist-kurs riktar sig till IT-ledare och chefer på alla organisatoriska nivåer som strävar efter antingen ITIL Managing Professional (MP) eller ITIL Strategic Leader (SL)-beteckningen eller de som är involverade i att forma IT:s riktning och strategi.

Förkunskapskrav:

- Har klarat ITIL 4 Foundation-examen

- Deltog i en ackrediterad utbildningskurs för detta modul

ITSM-chefer

ITSM-utövare som hanterar IT-baserade produkter och tjänster

Befintliga innehavare av ITIL-kvalifikationer som önskar utöka sina kunskaper

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;