JavaScript-certifiering - eLearning

4.900,00 SEK

eLearning

JavaScript är ett mycket populärt språk som används inom programmeringsvärlden. Om du strävar efter att gå in i programmeringsvärlden och fördjupa dig i världen av programmeringsspråk, kommer lärandet av JavaScript definitivt att vara en game changer. Behärska JavaScript-programmering i ett heltäckande utbildningsprogram som inkluderar kompletta JavaScript-grunder, jQuery, Ajax med mera.

Vad är JavaScript?

JavaScript kan användas för att skapa både back-end och front-end. Front-end av en applikation är den komponent som användaren ser och interagerar med. JavaScript används "bakom kulisserna" när man visar eller interagerar med en webbplats eller webbapplikation.

På samma sätt kan du använda JavaScript när du interagerar med en mobilapp eftersom ramverk som React Native möjliggör för oss att skapa appar som anpassar sig till olika enheter. Eftersom JavaScript är ett kraftfullt språk som ger oss verktygen vi behöver för att konstruera komponenterna i en webbapplikation, används det flitigt inom webbutveckling.

JavaScript är ett skriptspråk som har blivit så populärt att du som utvecklare troligtvis inte kan klarar dig utan det. Det används främst för klient-sidans skriptning.

Introduktionen av JavaScript inledde en ny era av interaktiva webbsidor. Om du känner till HTML, är du medveten om att HTML används för att visa statiskt innehåll på en webbsida och CSS används för att designa webbsidorna. Javascript å andra sidan, möjliggör för oss att göra webbsidorna interaktiva.

Just därför används det ofta för att skapa dynamiska webbsidor. Vi kan ta emot och validera användarinmatning med det. Rullgardinsmenyer, musöveraktioner, animationer och andra webbsideelement kan användas för att skapa dynamiskt webbinnehåll med Javascript. Språket var ursprungligen avsett för front-end utveckling, men används nu även för back-end utveckling.

Kurstidslinje

Hero
 1. Grundläggande JavaScript

  Kurs 01

  1.1 Kursmaterial

  1.2 Vad är Javascript

  1.3 Intern kontra extern

  1.4 Kommentarer

  1.5 document.write()

  1.6 Varning och Bekräftelse

  1.7 Fråga efter information

  1.8 Variabler

  1.9 Böjning

  1.10 Aritmetik

  1.11 Omdirigering och nya fönster

  1.12 Tomma länkar

  1.13 Stränghantering

  1.14 Jämförelser

  1.15 Om Else-satser

  1.16 Else If-satser

  1.17 Växlingsuttalanden

  1.18 Funktioner

  1.19 Händelser

  1.20 getElementById()

  1.21 Flykt

  1.22 Arrayer

  1.23 För-loopar

  1.24 While-loopar

  1.25 Bryta ut ur loopar

  1.26 Hoppa över en loopcykel

 2. JavaScript för nybörjare inom webbutveckling

  Kurs 02

  Modul 1 - Introduktion till JavaScript

  1.1 Introduktion till JavaScript

  1.2 Skripttaggar

  1.3 Lådor

  1.4 Konsol

  1.5 Variabler

  1.6 Odefinierad, typ av, NaN

  1.7 Sammanslagning

  Modul 2 - JavaScript, mellannivå

  2.1 Arrayer

  2.2 Array-prototyp

  2.3 Iterera över arrayer

  2.4 Introduktion till objekt

  2.5 Skapa ett objekt

  2.6 Datum och tider

  2.7 Intervall

  2.8 Nedräkning (Exempelapplikation)

  2.9 Återanrop

  2.10 Återuppringning i nedräkningen

  Modul 3 - Att arbeta med JavaScript-element

  3.1 DOM-element

  3.2 Frågeväljare

  3.3 Händelsehanterare

  3.4 Inmatningsfält

  3.5 Skapa element

  3.6 Stilgivning av element

  Modul 4 - Bonus JavaScript-tips

  4.1 Kodgranskning

  4.2 Minifiering

 3. JavaScript för absoluta nybörjare

  Kurs 03

  Modul 1 - Introduktion till JavaScript

  1.1 Introduktion till JavaScript

  1.2 Skripttaggar

  1.3 Lådor

  1.4 Konsol

  1.5 Variabler

  1.6 Odefinierad, typ av, NaN

  1.7 Sammanslagning

  Modul 2 – Operatorer

  2.1 Jämförelseoperatorer

  2.2 Logiska operatorer

  2.3 Matematiska operatorer

  2.4 Kommentering

  Modul 3 – Arrayer

  3.1 Arrayer

  3.2 Array-prototyp

  3.3 Loopa över arrayer

 4. Grundläggande om jQuery

  Kurs 04

  1.1 Kursmaterial

  1.2 Vad är jQuery

  1.3 Installera jQuery

  1.4 Syntax

  1.5 Selektorer

  1.6 Händelser (Del 1)

  1.7 Händelser (Del 2)

  1.8 När en knapp trycks ned

  1.9 Effekter

  1.10 Återanrop

  1.11 .html()

  1.12 Ändra CSS

  1.13 Animationer

  1.14 Attribut

  1.15 jQuery.Ajax

  1.16 Avsluta med jQuery

 5. Grunderna i Ajax-utveckling

  Kurs 05

  1.1 Kursmaterial

  1.2 Vad är Ajax

  1.3 Hur man utför Ajax

  1.4 Förfrågningar

  1.5 Svar

  1.6 readyStates och status

  1.7 Sammanställning

 6. Avancerad JavaScript

  Kurs 07

  1.1 Kursmaterial

  1.2 Dela och delsträng

  1.3 Try Catch och Throw

  1.4 Datum

  1,5 Matematik

  1.6 Reguljära uttryck

  1.7 Navigator

  1.8 setInterval och setTimeout

  1.9 Objekt

Nyckelfunktioner

7 kompletta Javascript-kurser

Täcker Ajax, jQuery och Node.js

Kursavslutningsintyg

Lärandemål

I slutet av denna JavaScript eLearning-kurs kommer du att kunna:

Grundläggande JavaScript

som innefattar uppräkningen och utvecklingen av olika datatyper i JavaScript, förklarar loopar och villkorssatser i JavaScript samt belyser koncepten för objekt och variabler i JavaScript

Ajax-utveckling

Deltagarna kommer att utrustas med grunderna i Ajax-utveckling

Ställ in anslutningar med JDBC för att kommunicera med en databas

Förstå grunderna i servlets såsom J2EE, HTTP-protokollet och HTML i detalj

Skapa JavaServer Pages (JSP) genom att följa direktiv och köra en applikation

Lär dig Hibernate-frågespråket (HQL) och dess spännande funktioner

Mappa relationer med Hibernate

Lär dig hur man konfigurerar AOP i en Java-applikation

Fördjupa dig i SOAP-arkitekturen

Utforma en SOAP-baserad webbtjänst

Vem bör anmäla sig till det här programmet?

Webbutvecklare

Mjukvaruingenjör

Mjukvaruutvecklare

Datavetenskapsstudenter

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;