KanBan Master Certifierad - eLearning (inklusive examination)

4.900,00 SEK

 • 15 hours
eLearning

En Kanban-certifiering vittnar om din kompetens inom Kanbans operationshantering samt ramverket för Kanbans mjukvaruutveckling och leverans. Med KanbanLearn® Kanban Master Certified-certifieringen erkänns din uttalade kunskap och framstående expertis inom Kanban-ramverket efter en formell testexamination med flervalsfrågor. Kanban-metoden möjliggör gradvis förbättring av produkt- och tjänsteleverans genom att lösa flaskhalsar i systemet, optimera flödet och minska cykeltiden. Detta främjar en mer kontinuerlig leverans och ger snabbare återkoppling för att anpassa sig till kundens behov.

Kurstidslinje

Hero
 1. Arbetsflöde

  Lektion 01

  Förstå och tillämpa Kanban-metoder för att hantera arbetsflödet

 2. Kanban-system

  Lektion 02

  Förstå och tillämpa stegen för att implementera ett Kanban-system

 3. Roller

  Lektion 03

  Förstå rollerna i Kanban-systemet

 4. Kanban i ett bredare sammanhang

  Lektion 04

  Förstå hur man skalar upp Kanbansystem i större organisationer eller i bredare sammanhang.

 5. Kanban-mognad

  Lektion 05

  Förstå mognadsmodeller för Kanban och hur man använder den

 6. Rapporterar

  Lektion 06

  Förstå och tillämpa mätvärden och rapportering för att kontrollera och förbättra Kanban-system

 7. Lean Management

  Lektion 07

  Förstå principen för Lean Management, deras relation och användning med Kanban-metoden.

Lärandemål

Vid slutet av denna e-lärningskurs för KanBan Master kommer du att kunna:

Kanban-system & Kanban-metod

Förklara skillnaden och fördelarna med ett Kanban-system och Kanban-metoden

Förare Ansvariga

Förklara de drivkrafter som ligger bakom framväxten av användningen av Kanban och fördelarna med att anta Kanban-systemet eller Kanban-metoden.

Grundläggande om Kanban

Förstå grunderna i Kanban (värderingar och principer)

Förbättra arbetssättet

Använd grunderna i Kanban för att förbättra arbetssättet och prioritera införandet och implementeringen av Kanban.

Principer för flödessystem

Förstå principerna för flödessystem och deras samband med Kanban-system.

Bygg

Förstå och bygg Kanban för personligt bruk

Nyckelfunktioner

120 åtkomstdagar till plattformen

11 lektioner (4 timmar av videor inspelade av en ackrediterad lärare)

Nedladdningsbara PDF-dokument med detaljerat innehåll (presentationer, förklaringar) för varje lektion

Två officiella provprov

Digitalt märke ingår

Registrering i registret över framgångsrika kandidater

1 års gratis tillgång till KanBan-programverktyget EasyBoards®

ett av de bästa företagskanbanprogramverktygen som integrerats i vårt utbildningserbjudande gratis.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

KanbanLearn® Kanban Master Certified (KMC) -kvalifikationen är lämplig för individer som strävar efter att förvärva en djupgående förståelse för Kanban-systemet eller Kanban-metoden. Denna certifiering är särskilt fördelaktig för yrkesverksamma som innehar någon av följande roller:

Programmerare & Projektledare

Produktchefer

Produkt- & mjukvaruarkitekter, utvecklare & testare

Tjänsteägare och chefer

Agila utövare (Scrum, AgilePM, Lean, AgileLearn)

IT-direktörer, chefer

Teamledare

Konsulter

Starta kursen nu

Examen & Certifiering

Examinationen ingår i denna kurs

Certifiering: KanbanLearn® certifierat Kanban Master-officiellt certifikat

Provet genomförs online, vilket ger dig möjligheten att avlägga det hemifrån eller på ditt kontor. Du behöver en dator med internetuppkoppling för provet och en webbkamera (ProctorU).

Tentamen (Online)

 • Varaktighet på 60 minuter (15 minuter extra för icke-modersmålstalare)
 • 50 flervalsfrågor
 • Godkänt resultat: 30/50 poäng - 60%
 • Stängd bok
 • Två tentamensförsök ingår (ska tas inom ett år från köpet)

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;