Leading SAFe®6 - Klassrum (Inkluderar examination)

16.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
Blandad inlärning
Välj din startdatum

Den tvådagarskursen Leading SAFe ger dig det du behöver för att framgångsrikt leda ett Lean-Agilt företag i att anta ramverket Scaled Agile Framework® (SAFe). Hämtad från Lean, systemtänkande, agil utveckling, produktutvecklingsflöde och DevOps, är SAFe ramverket som globala marknadsledare väljer för att utnyttja affärsagilitet. Lär dig hur du etablerar team- och teknisk Agilitet. Organisera och omorganisera runt värdeflödet. Bemästra färdigheterna för att stödja och genomföra PI-planeringsevenemang och koordinera flera Agile Release Trains (ARTs). Du kommer också att utforska vikten av att anta ett kundcentrerat tankesätt och en Design Thinking-ansats till Agile Product Delivery. Implementera Lean Portfolio Management i ditt företag för att meningsfullt koppla samman strategi med utförande.

Scaled Agile Framework®

Har blivit vapnet som globala ledare väljer för att bli Lean-Agile företag och blomstra på störande marknader. Med Leading SAFe börjar din resa in i ramverket.

Våra ledande SAFe-kurser undervisas av en eller två SPC:er (SAFe Programkonsulter). Dessa inspirerande utbildare är konsulter som är aktiva inom området och har erfarenhet av att träna och implementera SAFe i stora organisationer.

Kurstidslinje

Hero
 1. Principerna bakom SAFe®

  Lektion 01

  - Ursprunget till ramverket och de underliggande principerna

  - Strategier för att implementera SAFe i en organisation

  - Agilt tankesätt och hur SAFe® stödjer Lean Thinking, Agile Development och Agile Architecture

 2. Organisera Agila Release-tåg

  Lektion 02

  - Agila release-tåg identifierar, planerar och implementerar en utgivning

  - Arbetsmetoder och roller

 3. Planering (Programinkrementsplanering)

  Lektion 03

  - Hur man kopplar samman utveckling och affärsutveckling

  - Identifiering av beroenden mellan funktioner

  - Accelererat beslutsfattande

 4. Agil portföljförvaltning

  Lektion 04

  - Mönster för agil transformation avseende strategi och finansiering, programhantering och styrning

  - För att samordna stora värdeflöden och leverera värde

 5. Att leda en Lean-Agile transformation

  Lektion 05

  - Vilka frågor bör ställas och besvaras innan man påbörjar

  - Hur man gör det i praktiken - en färdplan

  - Vad avgör om den agila transformationen lyckas eller inte

Lärandemål

I slutet av denna klassrumsutbildning i Leading SAFe6 kommer du att kunna:

Bli en Lean-tänkande chefslärare

Tillämpa värderingarna och principerna för ett Lean-Agile-tänkesätt

Tillämpa SAFe:s Lean- och Agile-principer på rollerna och metoderna i SAFe

Skapa högpresterande team och grupper genom att etablera ett uppdrag och syfte

Led omvandlingen med SAFe-implementeringsfärdplanen

Stödja PI-planering och de evenemang som är förknippade med framgångsrik programgenomföring

Driv efterfrågan på begäran med kontinuerlig leveranspipeline

Skapa samordning och genomförande med strategiska teman och Lean-portfölj

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Mellanchefer / Seniorchefer

Projektledare

Portföljförvaltare

Riskchefer

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;