Lean Six Sigma Black Belt - eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 16 hours
eLearning

Lean Six Sigma Black Belt online-kursen fokuserar på att ge studenter en omfattande förståelse för de kompletterande områdena Lean och Six Sigma. Den täcker verktyg och tekniker som är användbara för att förbättra produktionsprocessen, minska spill och minimera defekter i slutprodukten, med fokus på den praktiska tillämpningen av dessa verktyg och tekniker i organisationen. Deltagarna kan använda kunskaperna från denna kurs för att leda olika kritiska projekt i sina respektive organisationer.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till Six Sigma

  Lektion 01

  En kort historik över kvalitet

  Vad är kvalitet (definitioner) och tjänst eller produkt

  Kvalitetsgurus och deras bidrag till kvalitet

  Företagsövergripande vy

  Ledarskap

  Six Sigma-roller och ansvarsområden

  Lagbildning

  Teamfacilitering

  Gruppdynamik

  Tidshantering för team

  Verktyg för gruppbaserat beslutsfattande

  Lednings- och planeringsverktyg

  Utvärdering av teamets prestationer och belöningar

  Översikt av DMAIC

 2. Sex Sigma-metodiken

  Lektion 02

  Viktiga intressenter

  Påverkan på intressenter

  Avgörande för kraven

  Jämförelsemätning

  Affärsprestationsmått

  Finansiella åtgärder

  VOC

  Kanos kundnöjdhetsnivåer

  Jurans kundbehov

  Marknadsundersökning

  CTQ-nedflöde

  QFD

  Prestandamått

  Projektstadga

  Charterförhandling

  Projektplan och baslinjer

  Projektuppföljning

 3. Six Sigma-metodiken - Mät

  Lektion 03

  Processer, processegenskaper, flödesmått för processer, indata och utdata

  Processkartor och flödesscheman

  SIPOC

  Datatyp & Mätskala

  Datainsamling

  Urvalsstrategier

  Fiskbensdiagram

  Relationsmatriser eller prioriteringsmatris

  Grundläggande statistik

  Analytisk statistik

  Mätosäkerhet R & R

  Analys av processförmåga

 4. Sex Sigma-metodik - Analysera

  Lektion 04

  Korrelation och regressionsanalys

  Hypotesprövning

  FMEA

  Gap-analys

  De fem varför

  Paretodiagram

  Träddiagram

  Icke värdeskapande aktiviteter

  Kostnaden för dålig kvalitet (COPQ)

 5. Sex Sigma-metodiken - Förbättra

  Lektion 05

  DOE

  Felsäkring

  5S

  Kanban

  Standardoperationer

  Operatörsarbetsinstruktioner

  Cykeltidsreduktion

  Kontinuerlig flödestillverkning

  SMED

  Kaizen och Kaizen Blitz

  Teorin om begränsningar (TOC)

  Riskanalys

 6. Sex Sigma-metodiken - Kontroll

  Lektion 06

  Statistisk processtyrning

  Andra kontrollverktyg

  Upprätthåll kontroller

  Upprätthålla förbättringar

 7. Övriga kursmaterial

  Lektion 07

  DFSS

  Mer om Lean

  Fallstudie 1

  Fallstudie 2

Lärandemål

Vid slutet av denna eLearning för Lean Six Sigma Black Belt kommer du att kunna och lära dig om:

Förse med omfattande kunskap

...about the tools and techniques, advantages, and challenges of the Six Sigma and Lean methodologies. ...to form and effectively lead a Six Sigma project team. ...to students to apply DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control) and various Six Sigma tools in process and quality improvement. ...of Kaizen projects. ...to avoid pitfalls in implementing six sigma. ...needed for production process improvement in their organizations and help them adopt the right approach.

Kvalitativa och kvantitativa metoder

Undervisa studenter i både kvantitativa och kvalitativa metoder från de kompletterande områdena Lean och Six Sigma.

Relatera Six Sigma och Lean-koncept

Deltagarna kommer att kunna koppla Six Sigma- och Lean-koncept till företagets övergripande uppdrag och mål samt tillämpa koncepten på affärsproblem och överföra projekt från fas till fas.

Problemlösningsförmåga

Deltagarna kommer att utveckla överlägsna problemlösningsfärdigheter som omedelbart kan tillämpas i verkliga projekt.

Tillämpa Lean-koncept

Deltagarna kommer att kunna tillämpa Lean-koncept såsom 5S, minskning av spill, processkartläggning, värdeflödeskartläggning, felsäkring, osv., på sin arbetsplats. De kommer att kunna definiera, presentera och hantera förbättringsprojekt

Målgrupp

Anställda och organisationer som kräver ett standardiserat tillvägagångssätt för problemlösning för kontinuerlig förbättring

Detta skulle inkludera teamledare, handledare, medarbetare, kvalitetssäkringsingenjörer, projektledare, mjukvaruprofessionella, utövare, medlemmar i kvalitetssäkringsteamet, arbetande chefer och högre ledning som kommer att ägna en liten del av sin tid åt att tillämpa DMAIC- och Kaizen-verktygen i sitt naturliga arbetsområde.

Personer som vill leda förbättringsprojekt

-

Individer som strävar efter att avsevärt förbättra affärsprocesser

-

Funktionschefer strävar efter att väsentligt

-

Funktionschefer strävar efter att åstadkomma betydande affärsresultat för sina organisationer

-

Chefer och anställda som vill bli certifierade som Black Belt inom Six Sigma

-

Finns det andra professionella medlemmar som bedriver forskning, innovationer eller konsultation inom processförbättringspraktiker

-

Hero

Varför det är värt din tid!

Professionella certifieringar är viktiga för din personliga utveckling och ökar trovärdigheten för din expertis inom området. Här är 6 andra fördelar:

Skapa en konkurrensfördel

Förbättra din kunskap och dina färdigheter

Professionell trovärdighet

Karriärsframsteg

Personlig utveckling

Möt professionella - eller företagskrav

Lär dig mer

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;