Lean Six Sigma Green Belt - eLearning (inkluderar examination)

5.500,00 SEK

 • 56 hours
eLearning

Lean Six Sigma Green Belt-certifieringsutbildningen kommer att ge dig förståelse för de grundläggande principerna för Lean Six Sigma, hur du förbättrar tillverkningskvalitet och affärsprocesser, samt hur du använder Minitab för praktisk statistisk analys. Kursen integrerar lean och DMAIC-metodiken (Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra, Kontrollera) och lär ut hur man använder dem för att förbättra processer och lösa praktiska affärsproblem. Denna kurs är i linje med certifieringsexamina hos de ledande institutionerna för Six Sigma Green Belt-certifiering, ASQ och IASSC.

Kursinnehåll

Hero
 1. Introduktion

  Lektion 01

  Introduktion

 2. Historien om Lean Six Sigma

  Lektion 02

  -

 3. Olika roller och ansvarsområden

  Lektion 03

  - Den definierade fasen

  - Definiera vägtull

  -Projektdefinition och mål

  -Processens röst

  -Kundens röst

  -Projektval

 4. Mätfasen

  Lektion 04

  Measuring tollgate
  Developing a process baseline
  Measurement information model
  Yield and defects
  Sampling

 5. Analysfasen

  Lektion 05

  Analysera tullstation
  Processvärdesanalys
  Utforskande dataanalys
  Inferentiell statistik för rotorsaksanalys

 6. Förbättringsfasen

  Lektion 06

  Förbättra vägtull
  Förbättra kvalifikation
  Generera lösningidéer
  Kontrollfasen
  Kontrollvägtull
  Upprätthålla förbättring av statistisk processkontrolldiagram

Lärandemål

Vid slutet av denna eLearning-kurs för Lean Six Sigma Green Belt kommer deltagarna att kunna:

Förstå följande

- Koncept, genomförande och mål med Six Sigma - Slöserielement - Verktyg för processupptäckt - Variation i processer - Statistisk processtyrning

Utveckla förmågan för dessa ämnen

- use a Structured Approach to Process Improvement - use DMAIC - Identify, Measure and Analyze Process Potential - use Capability Analysis to Control Processes - reduce variation in Processes and Achieve Predicted Outcomes - Prevent, Identify and Control defects - identify possible improvement actions - define efficient operating levels for inputs and outputs in the control phase

Bli en nyckelintressent

Bli en nyckelintressent i att leda och implementera Lean Six Sigma-projekt i din organisation.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Lean Six Sigma-professionella är mycket eftertraktade eftersom de kan driva affärslösningar genom problemlösning. Denna Lean Six Sigma Green Belt-certifiering passar bäst för följande:

Projektledare

Förändringsagenter

Kvalitetsingenjörer

Kvalitetsanalytiker

Kvalitetsrevisorer

Starta kursen nu

Provuppgifter

Examinationsinformation:

Tentamen kommer att genomföras online, vilket ger dig möjligheten att skriva provet hemifrån eller på kontoret. Vi behöver en dator med internet för tentamen och en webbkamera (ProctorU). Tentor ingår i detta eLearning-paket. Mycket flexibelt!

Provformat:

Provet genomförs helt online. Du har 3 försök på provet. Det är nödvändigt att boka provförsöket mer än 48 timmar i förväg.

 • Flervalsfrågor
 • 90 frågor per tentamen
 • En poäng ges för varje rätt svar
 • Inga avdrag för fel svar
 • 120 minuters varaktighet
 • Övervakad online-examination

Varför det är värt din tid!

Professionella certifieringar är viktiga för din personliga utveckling och ökar trovärdigheten för din expertis inom området. Här är 6 andra fördelar:

Skapa en konkurrensfördel

Förbättra din kunskap och dina färdigheter

Professionell trovärdighet

Karriärsframsteg

Personlig utveckling

Möt professionella - eller företagskrav

Lär dig mer

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;