Lean Six Sigma Yellow Belt - eLearning (inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 12 hours
eLearning

Denna ackrediterade eLearning för Lean Six Sigma Yellow belt är avsedd för deltagare som önskar få tillräcklig kunskap och förståelse för Lean Six Sigma-processförbättringsmetodiken och praktiken för att kunna arbeta effektivt med, eller som medlem av, ett team för processförbättring som arbetar inom en miljö som stödjer Lean Six Sigma. E-lärandet hjälper dig att förbereda dig för den formella examinationen som erbjuds av APMG.

Kurstidslinje

Hero
 1. Grundläggande principer för förbättringsarbete

  Lektion 1

  -

 2. Historia och bakgrund till utvecklingen av Six Sigma

  Lektion 2

  -

 3. Grundläggande kunskap om konceptet

  Lektion 3

  -

 4. Organisation, roller och ansvar inom Six Sigma

  Lektion 4

  -

 5. Förstå konceptet med 'Kostnader för otillräcklig kvalitet'

  Lektion 5

  -

 6. Kombinationen av Lean & Six Sigma

  Lektion 6

  -

 7. Introduktion till DMAIC-metodiken

  Lektion 7

  -

 8. Definiera - Förstå och beskriv behovet av förändring

  Lektion 8

  -

 9. Definiera mål och affärsnytta

  Lektion 9

  -

 10. Identifiera och hantera intressenter

  Lektion 10

  -

 11. Kartlägg och förstå processen

  Lektion 11

 12. Praktiskt fall DMAIC

  Lektion 12

  -

 13. Mät och analysera den nuvarande situationen

  Lektion 13

  -

 14. Förstå Olika Former av Data

  Lektion 14

  -

 15. Grundläggande statistik inom Six Sigma

  Lektion 15

  -

 16. Mät och analysera kvantitativa data

  Lektion 16

  -

 17. Förbättra och kontrollera - Skapa förändring och resultat

  Lektion 17

  -

 18. Implementera nya arbetssätt

  Lektion 18

  -

 19. Mät och följ upp resultat

  Lektion 19

  -

 20. Att lyckas med förbättringsarbetet

  Lektion 20

  -

Lärandemål

Vid slutet av denna eLearning-kurs för Lean Six Sigma Yellow Belt bör du kunna komma ihåg, känna igen och visa förståelse för teorierna, koncepten, modellerna och verktygen i förbättringsmetodiken Lean Six Sigma som beskrivs i huvudtexten och ytterligare kompletterande referensdokument och specifikt:

Allmän filosofi för processförbättring

Den allmänna filosofin för processförbättring, de olika metoderna för processförbättring, historien om de viktigaste metoderna, och varför processförbättring behövs för att föra en organisation närmare världsklassprestanda

Förbättring

Hur förbättringsprojekt bör genomföras börjar med att identifiera kunder och deras krav, inklusive flera projektledningsfärdplaner, teambildning, projektstadgan och flera projektledningsverktyg.

Arbetskrav

Den lämpliga och organiserade arbetsmiljön, pålitlig utrustning och standardiserat arbete krävs för att skapa en stabil grund för ytterligare program för processförbättring.

Tekniker och verktyg

Uppsättningen och faciliteringen av kaizen-team, flera problemlösningstekniker och idégenereringsmetoder, samt grundläggande kvalitetsverktyg som hjälper till att skapa en kultur för kontinuerlig förbättring. Verktygen och teknikerna för att visualisera, analysera och förbättra det logistiska flödet av processer gör dem mer stabila, förutsägbara, effektiva, produktiva och smidiga genom att följa DMAIC-strukturen för att skapa hållbara och effektiva processer.

Tillämpning av Six Sigma

Tillämpningen av Six Sigma och statistiska verktyg för att säkerställa ett giltigt och pålitligt system för prestationsmätning, för att samla in data och analysera prestanda, samt för att minska variationen i stabila processer genom att följa DMAIC-strukturen i kvalitetsgenombrottsprojekt för att skapa kapabla strategier som uppfyller kundkrav.

Vad ingår?

Ett års tillgång till plattformen

12 timmar av videoinspelningar gjorda av våra ackrediterade lärare

Nedladdningsbara PDF-dokument med detaljerat innehåll

Två officiella övningsprov

Tillgång dygnet runt

Övningar med omedelbar rättning online

Officiell examen ingår

Hero

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;