P3O® Portfolio, Programme and Project Offices Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

8.500,00 SEK

 • 16 hours
eLearning

3 P:n - Portföljer, program och projektledning säkerställer att en organisations strategi levereras när det behövs. P3O är en populär kurs för de som är engagerade i arbete på ett PMO (Projektkontor) - det vill säga Projektkontor, Programkontor och Portföljkontor - de tre typerna av PMO som de 3 i P3O-titeln representerar. E-lärandet är uppdelat i korta lektioner och kombinerar avancerad multimedia, inklusive video och interaktiva övningar, för optimal njutning och kunskapsbehållning.

Kurstidslinje

Hero
 1. Översikt av P3O

  Lektion 01

  - Vad är en P3O och varför är den relevant

  - Till vem är P3O-riktlinjerna avsedda

  - Skillnaderna mellan projekt-, program- och portföljhantering

 2. P3O-tjänster och funktioner

  Lektion 02

  - Målen för varje funktionellt eller tjänsteområde

  - Strategisk planering, leveransstöd och kompetenscenter

  - Försäkringstjänster genom grindade granskningar eller revision

  - P3O-styrning

 3. Modellstrukturer

  Lektion 03

  - Tjänster och funktioner som levereras genom olika designmodeller

  - Vilken typ av modell att implementera

  - Rapporteringsstrukturen för en P3O-modell

  - Kritiska framgångsfaktorer för en P3O-struktur

  - Informationssäkerhet för projekt och program

 4. Hur man hanterar en P3O

  Lektion 04

  - Prioritering av portfölj, ledningsinstrumentpaneler, informationsportaler och kunskapshantering.

  - För vissa av de faciliterade workshops kan en P3O bli ombedd att leda

  - Flödesscheman för affärsprocesser med simbanor och de fördelar de kan medföra

  - Hur metoder kan anpassas till olika behov

 5. P30 Roller och ansvar

  Lektion 05

  - Ledning, generiska och funktionella P3O-roller

  - Syftet med varje roll och vara medveten om några av de kritiska ansvarsområdena för var och en.

  - Hur rollerna kan implementeras inom de olika P3O-modellerna

  - Några av de kritiska färdigheterna och kompetenserna som behövs inom en P3O

 6. Utveckla ett affärsfall för P3O, varför ha ett P3O?

  Lektion 06

  - Fördelarna med en P3O och en P3Os förmågor

  - Principerna för att utvinna värde. En värde matris

  - Vilka prestandaförbättringar kan förväntas

 7. Hur man implementerar eller återupplivar en P3O

  Lektion 07

  - En ritning för ett förändringsprogram för en framgångsrik P3O

  - Livscykeln som behövs för implementering av P3O

  - Hur man inrättar och driver en tillfällig kontorsstruktur

 8. Fallstudier

  Lektion 08

  Förberedelse för P3O Foundation-examination:

  - Hur man närmar sig P3O-examinationen

  - Exempelfrågor lösta på ett interaktivt och engagerande sätt

 9. P3O Grundläggande Examen

  Provformat

  - 75 frågor (70 riktiga frågor och fem testfrågor)

  - 60 minuter

  - 50 % godkänd - 35 av 70

  - Stängd bok

  - Onlineprov

Lärandemål

I slutet av denna P3O Foundation eLearning-kurs kommer du att kunna:

Hög nivås P3O-modell och dess komponentkontor

Skillnader mellan portfölj-, program- och projektledning

Nyckelfunktioner och tjänster hos en P3O

Anledningar till att etablera en P3O-modell

Skillnader mellan typer av P3O-modeller och de faktorer som påverkar valet av den mest lämpliga modellen.

Processer för att implementera eller återaktivera ett P3O

Verktyg och tekniker som används av en P3O

Syfte och väsentliga ansvarsområden för de definierade rollerna

Nyckelfunktioner

12 månaders onlineåtkomst

till vår P3O Foundation-kurs

Fullt stöd från lärare

P3O Foundation-examination

P3O Foundation-examen: giltig i 12 månader från köpdatumet. Examen måste avläggas online via fjärrövervakning

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Målgrupp:

P3O är en populär kurs för de som arbetar inom en PMO (projektkontor).

Affärschefer

Projektledare

Programansvarig

Portföljförvaltare

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;