PM² Projektledning (Alternativ till PRINCE2) - eLearning (Inkluderar examination)

4.500,00 SEK

 • 12 hours
eLearning

PM², en projektledningsmetodik skapad av Europeiska kommissionen, är tillgänglig för alla och syftar till att möjliggöra för projektledare att leverera värdefulla resultat till sina organisationer genom att skickligt övervaka hela livscykeln för deras projekt. PM² bygger på en omfattande uppsättning av universellt erkända bästa praxis inom projektledning och har antagits av flera EU-institutioner som den officiella metoden för projektledning. Dessutom stöder programmet Digitala Europa PM² som ett initiativ som syftar till att föra metoden och dess fördelar närmare ett bredare spektrum av intressenter och användargrupper. AVC är ackrediterat för att tillhandahålla PM²-kursen och dess certifieringsexamen.

Fördelar med PM²

4 månaders tillgång till plattformen

PM²-projektledningsmetodiken medför många fördelar för individer och organisationer:

 • En enhetlig projektledningsmetodik och terminologi för att förbättra effektiviteten i projektledningen
 • Ger förslag på anpassningar för att möta individuella projektbehov och sammanhang
 • Tillhandahåller en omfattande samling av mallar för artefakter, riktlinjer och exempel för effektiv projektledning
 • Hjälper organisationer att hantera frågor relaterade till projektledningsprestanda, samarbete med andra enheter, medborgarengagemang samt komplexiteten i att hantera tjänsteleverantörer och outsourcade projekt.

Kurstidslinje

Hero
 1. Nyckelkoncept relaterade till projekt

  Lektion 01

 2. Nyckelkoncept relaterade till PM²

  Lektion 02

 3. Projektorganisation och roller i PM²

  Lektion 03

 4. Funktionssättet för ett projekts faser

  Lektion 04

 5. Projektplanering

  Lektion 05

 6. Övervakning och kontroll av projekt

  Lektion 06

 7. Risker och problem i projekt

  Lektion 07

 8. Hantering av förändringar, kvalitet och krav

  Lektion 08

 9. Intressentrapportering, kommunikation och förvaltning

  Lektion 09

Lärandemål

Vid slutet av denna e-lärandekurs i PM2-projektledning kommer du att kunna:

Att använda PM² effektivt för projektledning

Förstå genomförandet av grundläggande projektledningsprocesser

Använd PM²-artefakter effektivt för projektinitiering, definiera omfattning och förstå förvaltningstekniker.

Få insikt i väsentliga verktyg och metoder för projektplanering.

Bli bekant med projektplanering och uppskattning, med Gantt-scheman och nätverksdiagram.

Att förstå koncepten för projektbudgetering och kostnadshantering.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Personer som är involverade i internationella, samarbetsinriktade, EU-finansierade projekt

Projektledare

Projektgruppens medlemmar

Lagledare

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;