PMI PMP® Project Management Professional - Klassrumsutbildning (inklusive examination)

28.500,00 SEK

 • 4 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

PMI certifiering som Project Management Professional (PMP®) är en av de mest branschkända certifieringarna för projektledare. PMP®-referensen, globalt erkänd och efterfrågad, visar att du har erfarenhet, utbildning och kompetens för att framgångsrikt leda och hantera projekt. Kursen är utformad för att ge dig den bästa kunskap inom projektledning - och en fullständig förståelse för kunskapsområdena och processgrupperna som definieras i PMI:s kunskapsbas. Innehållet diskuterar terminologi, verktyg och tekniker och sträcker sig för att ge ett djupare perspektiv, vilket underlättar förståelsen för varför de används och fördelarna med att göra det. Genom att använda en lämplig fallstudie under kursen kommer deltagarna att kunna tillämpa det de lär sig, genom att använda teorin på ett praktiskt sätt, vilket möjliggör en mer effektiv inlärning och en större sannolikhet för genomförande och förbättring på arbetsplatsen.

Kurstidslinje

Hero
 1. Session 1

  1A – Kursintroduktion

  1B – Projekt och projektledning

  1C – Programhantering

  1D – Portföljförvaltning

  1E – Projektledningskontor

 2. Session 2

  2A – Komponenter i guiden

  2B – Organisatorisk styrning

 3. Session 3

  3A – Projektintressenter och styrning.

 4. Session 4

  4A – Projektintegrationshantering.

 5. Session 5

  5A – Omfattning och kravhantering

  5B – Omfattningshantering

 6. Session 6

  6A – Tidshantering

  6B – Uppskattning

 7. Session 7

  7A – Planera kostnadshantering

  7B – Kontrollera kostnader

 8. Session 8

  8A – Projektets kvalitetsstyrning

 9. Session 9

  9A – Projektresurshantering

  9B – Lagarbete

  9C – Ledarskap

  9D – Konflikthantering

  9E – Sammanfattning av personalhantering

 10. Session 10

  10A – Planera kommunikationshantering

  10B – Informationshantering och rapportering

 11. Session 11

  11A – Projekt riskhantering

 12. Session 12

  12A – Projektinköpsledning

 13. Session 13

  13A – Projektintressenternas förvaltning

 14. Session 14

  Kursquiz

 15. Session 15

  Prov

Lärandemål

Vid slutet av denna (PMP) klassrumsutbildning kommer du att kunna:

Skaffa en informativ roll

Ha tillräckliga kunskaper och förståelse för att arbeta som en informerad medlem i ett projektteam som utför en mängd olika projektledarroller.

Behärska verktyg och färdigheter

Kunna granska och analysera insatserna, verktygen och teknikerna för processerna och kunskapsområdena i PMBOK®-guiden.

PMP-examen

Uppfyll behörighetskraven för en PMP-examen genom att genomföra de obligatoriska 35 kontakttimmarna med formell utbildning.

Fördjupad kunskap i PMBOK®

Kunna beskriva varje processgrupp och kunskapsområde i PMBOK®-guiden.

Bli en certifierad projektledare (PMP®)

Klara PMP®-examen och bli en certifierad projektledare (PMP®).

Fördjupad kunskap

Skaffa kunskap och färdigheter inom projektledning baserat på PMBOK® Guide och andra lämpliga referenser.

Verktyg & Tekniker

Använd verktygen och teknikerna du lärde dig medan du studerade för PMP®-examen.

Projektledningstekniker

Använd projektledningstekniker som är användbara i den verkliga världen.

Villkor & Principer

Ta del av en standardordlista med termer och principer för projektledning.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Projektledare

Projektledare

Senior - / Mellanchefer

Starta kursen nu

PMP®-examination

Examination ingår i denna kurs!

Om du önskar att ta PMP®-examinationen måste du uppfylla specifika kriterier:

- För att vara berättigad till PMP-certifieringen måste du uppfylla krav på utbildning och yrkeserfarenhet. All projektledarerfarenhet måste ha förvärvats under de senaste åtta på varandra följande åren före din ansökningsinlämning.

- Gymnasieexamen (high school-diplom, associate-examen eller motsvarande global examen)

- Minst fem års/60 månaders unik icke-överlappande professionell projektledarerfarenhet under vilken minst 7 500 timmar spenderades på att leda och styra projektet

- 35 timmars projektledarutbildning ELLER CAPM-certifiering

ELLER

- Fyraårig examen

- Minst tre års/36 månaders unik icke-överlappande professionell projektledarerfarenhet under vilken minst 4 500 timmar ägnades åt att leda och styra projektet

- 35 timmars projektledarutbildning ELLER CAPM-certifiering

- Att leda och styra projektet som identifierats med uppgifterna, kunskapen och färdigheterna specifika i Project Management Professional Examination Content Outline. Du bör ha erfarenhet av alla fem processgrupperna genom hela din projektledarerfarenhet som du anger i ansökan. Dock behöver du inte erfarenhet från alla fem processgrupperna i ett enda projekt.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;