PRINCE2® Agile Foundation & Practitioner (Projektledning) - Klassrum (Inkluderar examination)

28.500,00 SEK

 • 4 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

PRINCE2 Agile kombinerar agil flexibilitet och responsivitet med PRINCE2®-ramverkets tydligt definierade struktur. Utformat för organisationer och individer som använder PRINCE2 men som också ser fördelarna med att integrera agila metoder, det ger vägledning om hur man praktiskt tillämpar både PRINCE2 och agila metoder. Det hjälper till att minimera konflikter och möjliggör att man dra nytta av det bästa från båda världarna.

Varför PRINCE2® Agile?

PRINCE2 är en standardmetod för effektiv projektledning som används över hela världen och kan anpassas för att passa vilket projekt som helst du hanterar. PRINCE2 Agile kombinerar flexibiliteten och responsiviteten hos agil med det tydligt definierade ramverket hos PRINCE2 och vägleder praktiskt tillämpningen av både PRINCE2 och agil, minskar konflikter och implementerar det effektivt, så att du får fördelarna från båda världarna.

Dessa globalt erkända kvalifikationer kommer att ge dig de grundläggande färdigheterna som behövs för att vara en framgångsrik projektledare, förbättra din förmåga att anpassa PRINCE2-metoden till agila projekt och, viktigast av allt, förbättra dina anställningsmöjligheter. De ger dig också flexibilitet eftersom du inte är bunden till en enda bransch då ramverket kan tillämpas i vilken organisation som helst i projekt av vilken skala som helst.

Kurstidslinje

Hero
 1. Kursöversikt

  Lektion 01

 2. PRINCE2-översikt

  Lektion 02

 3. Översikt av PRINCE2 Agile

  Lektion 03

 4. Teman i en agil miljö

  Lektion 04

 5. Processer i en Agil Miljö

  Lektion 05

 6. Fokusområden

  Lektion 06

 7. Scrum, Kanban och Lean-startup

  Lektion 07

 8. Ytterligare överväganden

  Lektion 08

 9. Examsimulator

  Lektion 09

 10. PRINCE2 Agile fallstudie och aktiviteter

  Lektion 10

Lärandemål

Vid slutet av denna PRINCE2 Agile Foundation & Practitioner eLearning-kurs kommer du att kunna:

Grundläggande begrepp

Förstå de grundläggande koncepten för vanliga agila arbetssätt.

Syfte & Sammanhang

Förstå syftet och sammanhanget för att kombinera PRINCE2 och det agila arbetssättet.

Fokusområden

Kunna tillämpa och utvärdera fokusområdena i ett projekt i en smidig kontext.

De sex aspekterna

Kunna justera och anpassa de sex aspekterna av ett projekt i ett agilt sammanhang.

PRINCE2-principerna

Kunna anpassa PRINCE2-principerna, teman, processer och ledningsprodukter till ett projekt i en agil kontext.

Nyckelfunktioner

4-dagarskurs

Denna klassrumsutbildning är på 5 dagar, varav 3 dagar består av Grundkursen och 2 dagar för Praktikkursen

Material

Nedladdningsbara PDF-dokument med detaljerat innehåll (presentationer, förklaringar) för varje lektion, PRINCE2 Agile processkarta (digital), Alla de officiella PRINCE2-mallarna i Word

Provtentamina

3 officiella övningsprov. Simuleringar för PRINCE2 Agile Foundation och Practitioner-examen

Examen

Kostnaden för PRINCE2 Agile Foundation- och Practitioner-examinationerna (giltiga i 12 månader från köpdatum. Examinationerna måste avläggas online via fjärrproktor)

Gratis omtentamen

Gratis omtentamen/ Andra chansen (Take2)

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Denna kvalifikation riktar sig till projektledare som redan har en PRINCE2 Practitioner-kvalifikation. Den är också relevant för annan nyckelpersonal som integrerar projektledning med produktleverans. Förståelsen för de agila koncepten inom PRINCE2 Agile kommer också att vara tillämplig för dem som har ansvar för styrning av projekt som använder agila leveransmetoder, samt för dem som är involverade i program- och projektstödsfunktioner. Dessutom kommer det att vara av intresse för programledare med MSP® som behöver förstå inte bara hur programmet relaterar till projekten utan också hur projekten relaterar till leveransmekanismen.

Projektledare

Produktchefer

Senior - / Mellanchefer

Starta kursen nu

Provuppgifter

Tentor genomförs online via fjärrövervakning

Formatet för grundexamen är som följer:

 • 60 minuter
 • Flervalsfråga
 • 50 frågor, varje fråga ger ett poäng
 • 28 poäng eller mer av 50 möjliga krävs för att bli godkänd – godkännandegränsen är 55%
 • Stängd bok


Formatet för praktikerprovet är som följer:

 • Objektiv testning
 • 50 frågor, varje fråga ger ett poäng
 • Minst 30 poäng av 50 möjliga krävs för att bli godkänd – godkännandegränsen är 60 %
 • Två och en halv timmes (150 minuter) varaktighet, ingen extra lästid
 • Öppen bok-examination (endast officiell PRINCE2 Agile-guide)

Förkunskapskrav

Det finns inga formella förkunskapskrav för PRINCE2 Agile Foundation-examen. För att få göra PRINCE2 Agile Practitioner-examen måste en kandidat inneha någon av följande certifieringar:

 • PRINCE2 Agile Foundation
 • PRINCE2 Foundation

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;