PRINCE2® Agile Foundation (Projektledning) - eLearning (inkluderar examination)

8.500,00 SEK

 • 15 hours
eLearning

PRINCE2 Agile® är en lösning som kombinerar agil flexibilitet och responsivitet med PRINCE2:s tydligt definierade ramverk. PRINCE2 Agile-ramverket omfattar olika agila koncept, inklusive Scrum, Kanban och Lean. Styrkan hos PRINCE2 ligger i projektstyrning och projektledning, medan agil metodik fokuserar på produktleverans. När PRINCE2 och agil metodik kombineras kommer projektstyrning, projektledning och projektleverans att optimeras för att skapa en komplett lösning för projektledning.

Kurstidslinje

Hero
 1. De grundläggande principerna för olika agila metoder

  Lektion 01

 2. Kombinera PRINCE2 och agila principer med bl.a.

  Lektion 02

  - the set-up of PRINCE2 Agile
  - 'Fix and flex' control variables such as time, money, and quality. Specific topics
  - Leadership
  - Communication

 3. Anpassning av PRINCE2-principer, processer och produkter för ett agilt projekt

  Lektion 03

  - the five PRINCE2 Agile behaviors
  - defining work agreements
  - planning techniques

Lärandemål

I slutet av denna PRINCE2 Agile Foundation eLearning-kurs kommer du att kunna:

Grundläggande begrepp

Förstå de grundläggande koncepten för att arbeta i en Agil miljö, PRINCE2-styrningskrav tydligt och omfattande, skaffa en bred kunskap om agila koncept och tekniker, inklusive Scrum, Kanban, Lean Start-up och Cynefin.

Agil

utforska gränssnittet mellan PRINCE2 och agila arbetssätt, beskriv syftet och sammanhanget för PRINCE2 i en Agil miljö, tillämpa och utvärdera fokusområden inom ett Agilt projekt

Utvärdera

tillämpa och utvärdera fokusområdena inom ett Agilt projekt. Utvärdera de 6 styrvariablerna för ett Agilt projekt och tillämpa rätt grad av 'fix och flex'

Ansökan

hur man tillämpar PRINCE2-principer, teman, processer och ledningsprodukter i ett agilt sammanhang

Nyckelfunktioner

Tillgång

4 månaders tillgång till plattformen

Innehåll

16 lektioner med en varaktighet på 10 timmar

Examsimulator

Fullt stöd från lärare

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Kursen riktar sig till roller inom projektledning: Projektledare, Programledare, Projektadministratör, Projektkoordinator, Projektstöd och Projektteammedlemmar—styrgruppen och PMO.

Projektledare

Produktchefer

Senior - / mellanchefer

Starta kursen nu

Provuppgifter

Tentor genomförs online

Formatet för PRINCE2 Agile Foundation-examen är följande:

 • Provtyp: flervalsfrågor
 • Antal frågor: 50
 • Krav för att bli godkänd: 55% rätt
 • Längd: 75 min
 • Exam and certifiering: Online!

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;