PRINCE2® Agile Practitioner (Projektledning) - Klassrum (inkluderar examination)

18.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

PRINCE2 Agile kombinerar flexibiliteten och responsiviteten hos agila metoder med det tydligt definierade ramverket för PRINCE2®. PRINCE2 Agile har skapats för de organisationer och individer som använder PRINCE2 (eller andra projektledningsmetoder, såsom Props, PPS, osv.) men som erkänner fördelarna med att använda agila metoder. Det vägleder hur man använder PRINCE2 och Agile för att minska konflikter och genomföra det effektivt för att dra nytta av det bästa från båda världarna. PRINCE2 Agile Practitioner-kvalifikationen syftar till att visa att du kan tillämpa och anpassa PRINCE2 Agile till olika typer av projekt. En framgångsrik kandidat för denna kurs bör kunna börja använda metoden i ett faktiskt projekt men kanske inte är tillräckligt kvalificerad för att göra det lämpligt i alla situationer, som i agila miljöer. Din expertis inom projektledning, projektets komplexitet och det stöd som ges genom att använda PRINCE2 Agile i din arbetsmiljö kommer alla att påverka vad du kan uppnå i ditt arbete. Denna utbildningskurs ger dig nya verktyg och tekniker för att förbättra!

Fördelarna med PRINCE2 Agile

Tidigare ROI

Agila metoder låter organisationer inse fördelarna med produkterna och få en tidigare avkastning på investeringen samtidigt som de utvecklar och förbättrar produkterna.

Kommunikation

Förbättrad kommunikation genom att främja gemensamma terminologier som finns inom PRINCE2 och Agila metoder.

Projektets leverans

Utveckla en tydlig beskrivning av hur Agile kan styra projektets leverans medan PRINCE2 hanterar projektet som en helhet.

Det bästa av två världar

Den perfekta kombinationen av fullständig kontroll i förening med äkta flexibilitet. PRINCE2 Agile har genomgått noggranna granskningar och har blivit en beprövad process där organisationen får det bästa från två världar: PRINCE2 och Agile.

Hero

Kurstidslinje

Hero
 1. Tidiga kapitel

  01

 2. Hexagonen & Moskva

  02

 3. Principer

  03

 4. PRINCE2-process

  04

 5. 5 mål

  05

 6. Agila beteenden

  06

 7. PRINCE2-teman

  07

 8. Affärsfall

  08

 9. Organisation och Agilt Ledarskap

  09

 10. Kvalitet och krav

  10

 11. Agil planering

  11

 12. Risker, problem och framsteg

  12

 13. Sprintgenomgång och Retrospektiv

  13

 14. Agilometern

  14

 15. Cynefin, Kanban

  15

 16. Lean Start-up

  16

 17. Rik kommunikation

  17

 18. Frekventa utgivningar

  18

Lärandemål

Vid slutet av denna PRINCE2 Agile Practitioner e-Learning-kurs kommer du att kunna:

Grundläggande begrepp

Förstå och tillämpa de grundläggande koncepten för vanliga agila metoder.

Kombinera PRINCE2® och det agila tillvägagångssättet

Förstå syftet och sammanhanget med att kombinera PRINCE2® och det agila tillvägagångssättet.

Agila sammanhang

- Kunna tillämpa och utvärdera projektets fokusområden i ett agilt sammanhang. - Kunna justera och anpassa de sex aspekterna av ett projekt i ett agilt sammanhang.

Anpassa PRINCE2 i ett agilt sammanhang

Kunna anpassa PRINCE2-principer, teman, processer och ledningsprodukter till ett projekt i en agil kontext.

Nyckelfunktioner

2-dagars klassrum

Tillgång till en ackrediterade lärare under kursen

Praktiska övningar ingår

Ytterligare studiematerial ingår

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Kursen riktar sig till roller inom projektledning: Projektledare, Programledare, Projektadministratör, Projektkoordinator, Projektstöd och Projektteammedlemmar—styrgruppen och PMO.

Projektledare

Produktchefer

Mellanchef - / Seniorchefer

Projektteammedlemar

Starta kursen nu

Examen och certifiering

Format för PRINCE2 Agile Practitioner-examen:

▪ Objektiv testning

▪ 50 frågor värda en poäng

▪ Minst 30 poäng krävs av 50 frågor - en bedömning på 60%

▪ Två och en halv timme (150 minuter)

▪ Öppen bok-examination (endast officiell PRINCE2 Agile-guide).

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;