Scaled Scrum Product Owner (SSPOC™) - eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

eLearning

SSPOC™-kursen är en lärlösning skapad för att uppfylla våra kunders krav. SSPOC™-elementen undervisas genom vårt omfattande material. Denna leveransmetod sparar både dig och ditt företag tid och pengar. SSPOC™-kursen erbjuder en kvalitetsplattform för att förvärva färdigheter, dela erfarenheter och lära av andra organisationer samtidigt som den ger flexibilitet över hur och när du lär dig. Scaled Scrum Product Owner Certification-utbildningar erbjuds av SCRUM study-godkända auktoriserade utbildningspartners (A.T.P.s). Kursavgiften inkluderar kostnaden för certifieringsexamen. Deltagare kommer att erhålla certifikatet 'Scaled Scrum Product Owner Certified' från SCRUM study efter framgångsrikt genomförd examen.

SSPOC™

Kursmål

 • SSPOC™ är en avancerad certifiering för yrkesverksamma som arbetar som eller är intresserade av att arbeta som Chief Product Owners, Program Product Owners eller Portfolio Product Owners.
 • Syftet med denna certifiering är att bekräfta att sökande har tillräcklig expertis för att hantera flera produktutvecklingsteam på projekt-, program- och portföljnivå.

Kurstidslinje

Hero
 1. Agil översikt

  Lektion 01

  - Vad är Agile och varför använda Agile?

  - Det Agila manifestet och dess principer

  - Förklaring av ömsesidigt beroende

  - Agil kontra traditionell projektledning

  - Agila metoder

 2. Scrum-översikt

  Lektion 02

  - Planering i Scrum

  - Scrum-ramverket

  - Scrumroller

  - Scrum-flöde

 3. Initiativ

  Lektion 03

  - Skapa projektvision

  - Identifiera Scrum Master och intressent(er).

  - Bilda Scrum-team

  - Utveckla Episka berättelser (Epics)

  - Skapa en prioriterad produktbacklog

  - Planering av utgivning

 4. Planering och uppskattning

  Lektion 04

  - Skapa användarberättelser

  - Användarberättelser för fastigheter

  - Genomför användarberättelser

  - Identifiera uppgifter

  - Uppskattning av uppgifter

  - Skapa Sprint Backlog

 5. Genomför

  Lektion 05

  - Skapa leveranser

  - Genomför dagligt stå-uppmöte

  - Prioriterad produktbacklog

 6. Granska och se tillbaka

  Lektion 06

  - Sprintdemonstration och validering

  - Sprintretrospektiv

 7. Frisläpp/Frisläpp

  Lektion 07

  - Leverans av varor

  - Retrospektivt projekt

 8. Skalning av Scrum för stora projekt

  Lektion 08

  - Skapa stora projekt komponenter

  - Leda och samordna sprintar

  - Förbereder stort projekt-släpp

  - Påverkan av stora projekt på grundläggande Scrum-processer

 9. Skalning av Scrum för företag

  Lektion 09

  - Skapa program- eller portföljkomponenter

  - Granska och uppdatera Scrum-riktlinjerna

  - Skapa och förbereda program- eller portföljbackloggen

  - Samordning av program- eller portföljkomponenter

  - Granskning av program- eller portföljutgåvor

 10. Provformat

  Examinationsinformation

  - Flervalsfrågor

  - 70 frågor per prov

  - Inga negativa poäng för felaktiga svar

  - Varaktighet 90 minuter

  - Övervakad onlineexamination

  - Aktuell framgångsgrad: 95%

Lärandemål

I slutet av denna eLearning-kurs för Scaled Scrum Product Owner (SSPOC) kommer du att kunna:

Kunskap om Scrum-ramverket

Studenter kommer enkelt att känna igen, definiera och arbeta med koncepten, fördelarna och utmaningarna med Scrum-ramverket.

Anta olika roller

Studenter kommer att förberedas för att spela rollen som Chief Product Owner, Program Product Owner eller Portfolio Product Owner i sina organisationer och hjälpa deras organisationer att använda Scrum-ramverket. Dessutom kommer studenterna att utveckla en förståelse för de andra rollerna i Scrum.

Genomför ett Scrum-projekt

Studenter kommer att delta i rollspel där de genomför ett Scrum-projekt.

Förutse problem

Studenter förvärvar kunskap om och kan förutse problem som är förknippade med den praktiska tillämpningen av Scrum.

Lös och leda Scrum-problem

Studenter kommer att utrustas med rätt verktyg för att hantera, lösa och leda Scrum-problem i sina organisationer.

Nyckelfunktioner

Högkvalitativa videor, studieguider, kapiteltester och fallstudier

Högkvalitativ, praktisk träning med rollspel och fallstudier

Kursavgiften inkluderar kostnaden för certifieringsexamen

Gratis kopia av SBOK™-guiden

Gratis livstids primärmedlemskap

Ettårigt avancerat medlemskap

PMI-godkända PDU:er

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Denna kurs passar för yrkesverksamma som är intresserade av att få praktisk kunskap om Scrum och planerar att bli en Chief Product Owner, eller Program Product Owner, eller Portfolio Product Owner.

Scrum Team-medlemmar

Produktchefer

Projektledare

Projektsponsorer

Portfölj Scrum Mästare

Program Scrum Masters

Programmerare

Designers

Mjukvaruingenjörer

Artister

Företagsägare

Affärsanalytiker

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;