Scrum Product Owner Certified (SPOC™) - eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 20 hours
eLearning

Produktägaren ansvarar för att säkerställa tydlig kommunikation av produkt- eller tjänstefunktionalitetskrav till Scrum-teamet, definiera acceptanskriterier och se till att dessa kriterier uppfylls. Produktägaren måste alltid upprätthålla en dubbel synvinkel. Han måste förstå och stödja behoven och intressena hos alla intressenter samtidigt som han förstår behoven och arbetssättet hos Scrum-teamet. Den slutliga tentamen bekräftar att kandidaterna har förvärvat praktisk kunskap om Scrum som ger dem medel för att hantera de kommersiella aspekterna och intressenterna inom ett Scrum-område.

Kurstidslinje

Hero
 1. Värderingsdriven utveckling

  Lektion 01

  - För att mäta och öka värdet som genereras av produkter.

 2. Agil produktledning

  Lektion 02

  - Vad är det

  - Vad skiljer sig från traditionell produktledning

  - Förmåner

 3. Kravhantering med hjälp av en produktbacklog.

  Lektion 03

  - Prioriteringsstrategier

  - Organisatoriska strategier

 4. Släppplanering

  Lektion 04

  - Hur man använder det för att optimera värdet.

 5. Kostnadseffektiv och smidig releasehantering

  Lektion 05

  - Uppnå uppsatta mål

  - Maximera ROI

 6. Hantera produkter

  Lektion 06

  - Livscykelkostnad

  - Hela kostnaden

Lärandemål

I slutet av denna eLearning för Scrum Product Owner Certified (SPOC) kommer du att kunna:

Fördjupad kunskap

Förstå Produktägarens roll

Användbara verktyg

Konkreta verktyg för att förstå och tillgodose användares / kunders behov

Värdeoptimering

Hur kan en produktägare agera för att maximera ett teams värde.

Bli värderingsdriven

Konkreta verktyg för att arbeta värderingsdrivet med produkter

Förbättrad rollmedvetenhet

Produktägarens roll och verktyg för att leverera i tid.

Nyckelfunktioner

180 dagar (sex månader) tillgång till kursen

6 kapitel uppdelade i 30 videor

2 timmar av videomaterial totalt

Tillgång till e-lärandesystemet dygnet runt

Tillgång till dokument

Ordlista; SBOK™ Guide; Fallstudier; test tensor

Certifiering

Certifierad Scrum Produktägare (SPOC ™)

Examenstillfällen

Du får tre chanser att klara ditt prov!

Hero

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;