SIAM™ Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

6.500,00 SEK

 • 15 hours
eLearning

SIAM är en metod för tjänsteintegration och -hantering som sammanför principer för styrning, hantering, integration, säkerställande och samordning. Ett synonymt begrepp för Service Integration and Management (SIAM™) är multi-sourcing integration (MSI). Detta ramverk möjliggör för organisationer att hantera flera tjänsteleverantörer med ett samordnat tillvägagångssätt för tjänstehantering. SIAMs principer gör det möjligt för dig att effektivt hantera dina tjänster genom att tillhandahålla styrning, hantering, integration, säkerställande och samordning.

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till SIAM™

  Lektion 01

  Introduktion till SIAM™

 2. Färdplan för implementering av SIAM

  Lektion 02

  Implementering och förståelse av färdplanen för SIAM.

 3. SIAM-roller och ansvarsområden

  Lektion 03

  SIAM-förståelse och insikter i olika roller och deras ansvarsområden.

 4. SIAM-praktiker

  Lektion 04

 5. Processer som stödjer SIAM

  Lektion 05

  En utökad förståelse för olika processer och stödsystem när det gäller SIAM.

 6. Utmaningar och risker med SIAM

  Lektion 06

  Utbredd kunskap om tänkbara risker och utmaningar

 7. SIAM™ Foundation-examen

  Examinationsinformation

  Det finns inga obligatoriska krav för att få skriva SIAM Foundation-provet.

  • Varaktighet på 60 minuter
  • Stängd bok
  • 40 flervalsfrågor
  • Uppnått resultat: 26/40 poäng - 65%

Lärandemål

Vid slutet av denna SIAM Foundation eLearning-kurs kommer du att kunna:

Processer och koncept

Förstå viktiga SIAM-koncept och processer i organisationen

SIAM-ekosystemet

Att bygga ett SIAM-ekosystem för att bättre organisera organisatoriska resurser.

Bättre stöd med SIAM-implementering

Ge bättre stöd under implementeringen av SIAM genom att förstå viktiga överväganden relaterade till nyckelprocesser.

Minska risker

Minska risker associerade med integrationstjänster och SIAM-ekosystemet

Förbättra organisatoriska tjänster

Koppla olika metoder till SIAM för att förbättra och utöka organisationens tjänster.

Integrera tjänster

Integrera tjänster med olika strukturer baserade på SIAM-praxis och metoder.

Identifiering av nyckelstadier

Identifiera de viktigaste stegen i SIAM-implementeringen för att bättre planera genomförandet.

Roller och ansvarsområden

Identifiera roller och ansvarsområden för SIAM i processer och organisationer

Kunskap om lämpliga SIAM-metoder

Bättre urval av de mest lämpliga SIAM-praxis baserat på organisationens miljö och mognad.

Nyckelfunktioner

120 dagars tillgång till e-lärplattformen, tillgång dygnet runt

8 praktiska lektioner

Nedladdningsbar PDF-fil

dokument med detaljerat innehåll (bilder, förklaringar) för varje lektion

1 Testexamen

Den officiella SIAM™ Foundation-examen (online).

Kursquiz

Deltentor - med omedelbar rättning online

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

SIAM-certifieringar utrustar individer med nödvändig kunskap och färdigheter för att utmärka sig inom områden som IT-styrning, IT-drift, IT-outsourcing, leverantörshantering, tjänstenivåavtal (SLA), processintegration och effektiv tjänsteleverans.

Servicechefer

Driftchefer

IT-chefer

IT-driftare

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;