TOGAF® Business Architecture Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

8.500,00 SEK

eLearning

Affärsarkitektur (BA) är en specialisering inom företagsarkitektur som uteslutande fokuserar på de affärsmässiga elementen i en organisationsstruktur. Detta kan inkludera information, processer, förmågor och så vidare. Precis som med EA är målet att optimera effektivitet och avkastning på investeringar samtidigt som man ger chefer och intressenter en hög nivå av perspektiv och klarhet för att fatta avgörande beslut. Denna TOGAF Business Architecture certifieringsutbildning kommer att ge dig en tydlig förståelse för hur du optimerar den affärsmässiga aspekten av TOGAF ADM. Kandidater kommer att slutföra kursen redo att sitta och klara TOGAF BA Foundation-examen på första försöket.

Kurstidslinje

Hero
 1. Affärsmodeller

  Modul 01

 2. Affärsförmågor

  Modul 02

 3. Värdeflöden

  Modul 03

 4. Informationskartläggning

  Modul 04

 5. Affärsscenarier

  Modul 05

 6. Övningsprovssimulatorer

  Modul 06

Lärandemål

Vid slutet av denna e-lärningskurs i TOGAF Business Architecture Foundation kommer du att kunna:

Nyckelbegrepp

Centrala begrepp, inklusive affärsförmågor, affärsmodellering, informationskartläggning, värdeflöden och TOGAF-affärsscenarier.

Affärsarkitekturdiagram

Hur man skapar korrekta och användbara affärsarkitekturdiagram.

Strategiska överväganden

Hur man tar hänsyn till relevanta faktorer, såsom affärsmiljöer, utvalda synvinklar, med mera, när man försöker etablera en målinriktad affärsarkitektur.

Framgångsrik affärsverksamhet

Fördelarna med affärsarkitektur och värdet av att implementera ett förfinat, beprövat ramverk.

TOGAF BA bästa praxis

TOGAF BA bästa praxis, inklusive hur man optimerar fas B i TOGAF ADM.

Kursdetaljer

Varför ska du gå denna kurs?

 • Denna TOGAF BA e-lärningskurs innehåller interaktiva diabilder, ljudberättelser, instruktörsledda videor och andra onlineutbildningstillgångar skapade av mycket erfarna ämnesexperter.
 • TOGAF BA är en högt värderad kvalifikation för affärsarkitekter.
 • Kvalifikationer inom affärsarkitektur verifierar en kandidats kunskaper och hjälper dem att låsa upp nya karriärmöjligheter.
 • Denna kurs lär ut grundläggande färdigheter, såsom att kunna skapa mallar för affärsarkitektur och stödja BA-team.
 • Kursen lär ut allt studenter behöver veta för att klara TOGAF Business Architecture Level 1-provet.
 • Kursen är fullt ackrediterad av The Open Group.

TOGAF Business Architecture Level 1-examen:

Denna TOGAF BA e-lärningskurs är utformad för att hjälpa kandidater att klara TOGAF Business Architecture Part 1-examinationen. Detta ger dem en TOGAF BA Foundation-kvalifikation. Ett övningsprov ingår också i denna kurs för att hjälpa studenter att förbereda sig.

 • Detta är ett flervalsprov som består av 30 frågor.
 • Det finns en tidsgräns på 45 minuter för att slutföra provet.
 • Tentamen är med stängda böcker och övervakad – du får inte använda några hjälpmedel eller material under tentan.
 • Godkända resultat på provet är 60 %: du måste få minst 18 av 30 frågor rätt.
 • I länder där engelska är ett andraspråk kan extra tid komma att tillhandahållas.

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Projektledare

Mellanchefer och högre chefer

Risk- och styrningsexperter

Affärsanalytiker

Dataarkitekter

Lär dig mer

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;