AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation & Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation & Practitioner - eLearning (Inkluderar examination)

 • 30 hours
 • 14.500,00 SEK
Varför är AgilePM® så populärt? Efterfrågan på kvalifikationer inom agil projektledning har ökat avsevärt. Även om agila utvecklingsmetoder som Scrum dominerar inom mjukvaruindustrin, har de även börjat vinna popularitet inom andra sektorer. I takt med att allt fler företag övergår till agilt arbetssätt, letar de efter specifika metoder inom agil projektledning för att stödja sin övergång. Personer med certifieringar inom agil projektledning kan därför förvänta sig att ha en starkare position på arbetsmarknaden.
AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation - Klassrum (Inkluderar examination)
Agile & Scrum
Project, Programme & Portfolio Management

AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 2 days
 • 16.500,00 SEK
Anslut dig till den Agila revolutionen! Agil projektledning anammar koncepten från agil mjukvaruutveckling och applicerar dem på projektledning. Agila metoder främjar vanligen en projektledningsprocess som stimulerar intressenters deltagande, kommunikation, återkoppling, objektiva mätvärden och effektiva kontroller.
AgilePM® Agile Project Management (Projektledning ) Foundation & Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)
Agile & Scrum
Project, Programme & Portfolio Management

AgilePM® Agile Project Management (Projektledning ) Foundation & Practitioner - Klassrum (Inkluderar examination)

 • 4 days
 • 28.500,00 SEK
Agil projektledning anammar koncepten från agil mjukvaruutveckling och applicerar dem på projektledning. Agila metoder främjar vanligen en projektledningsprocess som stimulerar intressenters deltagande, kommunikation, återkoppling, objektiva mätvärden och effektiva kontroller.
AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

AgilePM® Agile Project Management (Projektledning) Foundation - eLearning (Inkluderar examination)

 • 15 hours
 • 8.500,00 SEK
Anslut dig till den Agila revolutionen! Agil projektledning hämtar idéer från Agil mjukvaruutveckling och tillämpar dem på projektledning. Agila metoder främjar vanligen en projektledningsprocess som främjar intressenters deltagande, återkoppling, objektiva mätvärden och effektiva kontroller.
AgileBA® - Agile Business Analyst Foundation - Klassrum (Inkluderar examen)
Agile & Scrum
Data Analysis

AgileBA® - Agile Business Analyst Foundation - Klassrum (Inkluderar examen)

 • 3 days
 • 18.500,00 SEK
Lär dig att vara en effektiv affärsanalytiker i ett agilt projektteam! Denna 3-dagars grundutbildning för Agile Business Analyst ger en introduktion till de bästa metoderna och tillvägagångssätten inom Agile Business Analysis.
Certifierad Agile Service Manager (CASM®) - eLearning
Agile & Scrum

Certifierad Agile Service Manager (CASM®) - eLearning

 • 16 hours
 • 7.500,00 SEK
Certified Agile Service Manager (CASM®) är en kvalifikation baserad på agila operationer. Den omfattar kärnvärdena och principerna i det Agila manifestet, samt andra agila koncept och metoder såsom DevOps, Scrum, Kanban och Lean. Den inkluderar också två metoder för agil tjänstehantering: Agil processförbättring och Agil processdesign. CASM hjälper kandidater att bygga de färdigheter och kunskaper som behövs för att införliva agila metoder i tjänstedesign. Detta hjälper företag att anpassa sig och växa snabbare för att möta utmaningarna i det moderna näringslivet och blomstra på de mest konkurrenskraftiga marknaderna.
Open Agile Architecture Practitioner - Klassrum (inklusive examination)
Agile & Scrum

Open Agile Architecture Practitioner - Klassrum (inklusive examination)

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Den här kursen syftar till att förbereda deltagarna för certifiering i Open Agile Architecture™. Under två dagar kommer deltagarna att lära sig att tillämpa Agile Architecture för att stödja digital transformation och möjliggöra skapandet av affärsvärde. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att ha förvärvat den nödvändiga kunskapen för att genomföra certifieringsexaminationen i Open Agile Architecture™.
SAFe®6 DevOps (SDP) - Klassrum
Agile & Scrum

SAFe®6 DevOps (SDP) - Klassrum

 • 2 days
 • 18.500,00 SEK
Att gå från en enkel idé till en färdig produkt utan att problem dyker upp längs vägen är vad Continuous Delivery Pipeline handlar om. För att förkorta tiden från start till mål är det avgörande att förbättra flödet av värde genom pipelinen. Som en SAFe DevOps-utövare förstår du varje steg på vägen och kan identifiera var förbättringar kan göras. Hjälp till att skapa en organisationskultur där alla känner sig ansvariga för den bästa tiden till marknaden. Denna tvådagars SAFe DevOps-kurs ger en omfattande översikt för att förstå DevOps-kompetenser och påskynda tiden till marknaden. Kartlägg det nuvarande värdeflödet genom din leveranspipeline från idé till kassa och identifiera metoder som kommer att eliminera flaskhalsarna i det flödet av värde. Du kommer att bygga en förståelse för det kompletta flödet av värde från kontinuerlig utforskning till kontinuerlig integration, kontinuerlig distribution och frigivning på begäran. Du kommer också att utforska SAFe:s CALMR (Kultur, Automation, Lean, Mätning, Återhämtning) tillvägagångssätt för DevOps, vilket hjälper till att skapa en kultur av delat ansvar för hela spektrumet av lösningens leverans. Det hjälper till att anpassa människor, processer och teknik i hela organisationen för att uppnå snabbare tid till marknaden.
AgileSHIFT® - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

AgileSHIFT® - eLearning (Inkluderar examination)

 • 14 hours
 • 8.500,00 SEK
Skapa en flexibel företagskultur med AgileSHIFT® AgileSHIFT® är ett ramverk från AXELOS som syftar till att ge varje funktion inom en organisation kunskap och vägledning för att kunna förstå, engagera sig i och påverka förändring genom att omfamna agila och lean arbetssätt. AgileSHIFT® - eLearning online-kursen på denna sida tillhandahålls av Good eLearning, en ackrediterad utbildningsorganisation för AXELOS Limited. AVC marknadsför denna kurs för Good eLearning.
AgilePM® Agile Project Management Foundation & Practitioner - eLearning
Agile & Scrum

AgilePM® Agile Project Management Foundation & Practitioner - eLearning

 • 30 hours
 • 14.500,00 SEK
Agil projektledning anammar koncepten från agil mjukvaruutveckling och applicerar dem på projektledning. Agila metoder främjar vanligen en projektledningsprocess som stimulerar intressenters deltagande, kommunikation, återkoppling, objektiva mätvärden och effektiva kontroller.
AgilePgM ® Agile Program Management - e-learning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

AgilePgM ® Agile Program Management - e-learning (Inkluderar examination)

 • 16 hours
 • 8.500,00 SEK
APMG AgilePgM® (Agil Programhantering) är ett ramverk som har utvecklats i samarbete mellan APMG International och Agile Business Consortium. Det är utformat för att tillämpa principerna för agil förvaltning på programnivå.
AgileLearn® Scaled Agile Master Certifierad - eLearning (Inkluderar examination)
Agile & Scrum

AgileLearn® Scaled Agile Master Certifierad - eLearning (Inkluderar examination)

 • 20 hours
 • 4.900,00 SEK
AgileLearn® Scaled Master Certified-certifieringen hjälper dig att förstå hur man använder det agila ramverket och metoderna i rätt miljö, samt hur man utformar och hanterar implementeringen av agilitet i stora organisationer.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!