Data Science med Python - eLearning
Data Analysis

Data Science med Python - eLearning

  • 12 hours
  • 4.900,00 SEK
Kursen "Python för dataanalys" täcker grundläggande programmeringskoncept med Python och förklarar även dataanalys, maskininlärning, datavisualisering, webbskrapning och bearbetning av naturligt språk. Du kommer att utveckla en omfattande förståelse för de olika paket och bibliotek som krävs för att utföra olika aspekter av dataanalys.
Data Science R-programmering - eLearning
Data Analysis

Data Science R-programmering - eLearning

  • 4.900,00 SEK
Kursen i dataanalys med R-certifiering möjliggör för deltagarna att tillämpa sina kunskaper inom dataanalys i olika företagsmiljöer, där de bistår med att analysera data och fatta informerade affärsbeslut. Kursen omfattar områden som datautforskning, datavisualisering, prediktiv analys och beskrivande analytiska tekniker med användning av R-språket. Under kursens gång kommer deltagarna att förvärva kunskap om R-paket, dataimport och -export i R, datastrukturer i R, olika statistiska begrepp samt tekniker för klusteranalys och prognostisering.
Data Scientist - Masterprogram
Data Masters
Data Analysis

Data Scientist - Masterprogram

  • 14.500,00 SEK
Detta masterprogram i datavetenskap, i samarbete med IBM, syftar till att påskynda din karriär inom datavetenskapen och ger dig en världsledande utbildning samt de färdigheter som krävs för framgång inom detta område. Programmet erbjuder omfattande undervisning i de mest efterfrågade färdigheterna inom datavetenskap och maskininlärning, med praktisk erfarenhet av viktiga verktyg och teknologier såsom Python, R, Tableau och grundläggande koncept inom maskininlärning. Genom att fördjupa dig i dataanalysens nyanser, bemästra maskininlärningstekniker och förvärva robusta programmeringsfärdigheter kommer du att kunna ta din karriär inom datavetenskap till nästa nivå och bli en expert inom området.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!