Azure DevOps Solution Expert - Masterprogram

16.500,00 SEK

eLearning

DevOps-världen har vuxit enormt, med nya verktyg och plattformar som dyker upp dagligen. Men med nya verktyg följer även ansvaret att effektivt hantera DevOps-processer och nya integrationer. I detta Azure DevOps Solution Expert Masters-programmet kommer du att lära dig att förstå rollen av transformationsplanering, projektval och teamstruktur i DevOps, demonstrera Git-versionkontroll, förstå byggstrategi och dess implementering, integrera Azure Pipelines, övervaka AKS-kluster från Azure Monitor, distribuera en flercontainersapplikation till AKS, konfigurera Azure IaaS och PaaS, sätta upp Azure Service Fabric och mycket mer. Azure DevOps Solution Expert Masters Program kombinerar självgående onlinevideor som lär ut koncept, ramverk och verktyg; live virtuella klasser som ger sammanhang och branschexempel; samt praktiska projekt i slutet av kursen och avslutande större projekt som hjälper dig att tillämpa dina färdigheter i sammanhang och förtydliga dina lärdomar.

Lärarväg

 1. Microsoft Azure Grundläggande

  Kurs 1

 2. Microsoft Azure Developer Associate AZ-204

  Kurs 2

 3. Design och implementering av Microsoft DevOps-lösningar AZ-400

  Kurs 3

 4. Microsoft Azure Administrator Associate AZ-104

  Examensarbete

Lärandemål

Vid slutet av detta AZURE DEVOPS SOLUTION EXPERT MASTER’S PROGRAM kommer du att kunna:

Strategi

Utveckla en strategi för instrumentering - och utveckla en strategi för Site Reliability Engineering (SRE).

Säkerhet

Utveckla en säkerhets- och efterlevnadsplan.

Kontroll

Hantera versionshantering. Underlätta kommunikation och samarbete.

Leverans

Definiera och implementera strategi för kontinuerlig integration, kontinuerlig leverans och versionshantering.

Nyckelfunktioner

8 gånger högre direktinteraktion med live online-kurser av branschexperter

Erfarenhetsbaserat lärande genom verkliga innovationsprojekt och avslutande arbeten

Registrering till JobAssist

Öva på olika projekt med Azure-labb.

Bli noterad av de främsta rekryterande företagen

Vem bör anmäla sig till detta program?

Azure DevOps Solutions Expert-masterprogrammet är utformat för yrkesverksamma som eftersträvar en karriär inom molnbaserad databehandling och DevOps, särskilt inom Microsoft Azure.

Programkrav och förutsättningar:

Det finns inga behörighetskrav för denna Azure DevOps Solution Expert-kurs. Vi rekommenderar att du kommer med ett öppet sinne och en vilja att lära dig mer. Kursen är utformad så att även de som är helt nya inom området kommer att känna sig bekväma med kursens framsteg. Dock kan det vara fördelaktigt för deltagarna att ha grundläggande kunskaper i de nedan nämnda områdena:

- Fundamental kännedom om Cloud architecture.
- Det fundementala om Cloud Computing.
- Grundläggande förståelse för virtualisering, nätverkande och olika databaser.
- Kunskaper i att använda Visual Studio IDE, PowerShell, och Command-Line Interface.

Molntekniker

IT-specialister

Mjukvaruutvecklare

Lösningsarkitekter

Systemadministratörer

Projektledare

Tekniska ledare

Studenter i grundutbildning - eller inom avancerade program

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!