Lean Six Sigma Expert Masterprogram

16.500,00 SEK

eLearning

Detta expertmästarprogram i Lean Six Sigma är utformat för att hjälpa dig att bemästra två kritiska förvaltningsmetodiker - Lean och Six Sigma - som tillsammans kan påskynda affärsförbättringar. Programmet kommer att ge dig de ledaregenskaper som efterfrågas av företag för att hjälpa dig att bli den professionella som man vänder sig till för projekt inom kvalitetsledning.

Nyckelfunktioner

10 simuleringsprov och 9 fallstudier för att hjälpa dig att klara proven

Bli expert på Lean Six Sigma

Skaffa praktisk kunskap genom 4 branschspecifika projekt

Skaffa ett branscherkänt magisterexamen

Tjäna 70+ PDU-poäng

Lärandemål

I slutet av detta program kommer du att kunna:

Nyckelintressent

Bli en nyckelintressent i att leda och implementera Lean Six Sigma-projekt i din organisation

Faser för en Mästare

Beskriv hur man identifierar ett förbättringsprojekt i Definiera-fasen Förklara hur man mäter process och produkt i Mät-fasen

Tillämpa koncept

Apply lean concepts such as 5S, waste reduction, process mapping, value stream mapping, and mistake-proofing Apply basic and more advanced statistical analyses to determine the relationship between key inputs and process outputs

Dataoperationer

Bearbeta kritiska statistiska dataoperationer med Minitab. Exportera data till olika MS Office-applikationer

Lärande

 1. Lean Six Sigma Green Belt

  Kurs 1

 2. Minitab®

  Kurs 2

 3. Lean Six Sigma Black Belt - Magisterexamen

  Kurs 3

 4. Harvard Business Publishing fallstudier för Lean Six Sigma

  Fallstudier

 5. Valbara kurser

  Valbara kurser

Vem bör anmäla sig till detta program?

Lean Six Sigma är ett ramverk som inte är begränsat till en specifik industri. Alla yrkesverksamma som vill förbättra organisatorisk effektivitet kan bli experter på Lean Six Sigma. Yrkespersoner som vanligtvis deltar i detta program inkluderar:

Kvalitetskontrollchefer/ingenjörer/ - chefer

IT-analytiker

Lean-konsulter

Projektledare

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!