Change Management ™ (APMG) Foundation & Practitioner - eLearning

14.500,00 SEK

 • 35 hours
eLearning

Under denna eLearning-utbildning kommer deltagarna att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter. Deltagarna kommer att få insikt i implementeringen av förändringshantering, lära sig analysera situationer relaterade till förändringshantering samt förbättra befintliga metoder inom detta område. Efter avslutad utbildning kommer deltagarna att kunna omedelbart tillämpa de nya insikterna och teknikerna inom sina respektive organisationer.

Om förändringshantering

Att hantera förändringar och framför allt, påverkan av förändringar är en hög prioritet för alla organisationer. Förändringshanteringscertifieringen har utvecklats av APMG i samarbete med Change Management Institute (CMI), en oberoende, global yrkesförening för förändringsledare. Tillsammans har de utvecklat en professionell 'kunskapskropp' för disciplinen förändringshantering. Denna kunskapskropp utgör nu ett oberoende riktmärke för den professionella kunskap som förväntas av en effektiv förändringsledare.

Certifieringen i förändringsledning levereras av APMG:s ackrediterade utbildningsorganisationer (ATOs). Genom att klara både grund- och praktikprov – kommer kandidaterna att ha förvärvat den kunskap som krävs för att ta emot CMI:s ACM (Foundation) ackreditering. De erbjuder framgångsrika kandidater en enklare väg till personlig ackreditering, med endast erfarenhetsdelen kvar att slutföra.

Kurstidslinje

Hero
 1. Grund och Praktiker: introduktion och individuell förändringsprocess

  Lektion 01

  ▪ Change Management Introduction and context
  ▪ The link between learning and changing
  ▪ Learning process and ‘the learning dip’
  ▪ Models for individual change
  ▪ Motivation
  ▪ Individual differences (including MBTI)
  ▪ Participants start with your own practical cases

 2. Grundläggande och praktisk förändring i organisationer

  Lektion 02

  ▪ Organisationens metaforer (Morgan)
  ▪ Organisationskultur och förändring
  ▪ Förändringsmodeller på organisationsnivå:
  ▪ Lewins trefasmodell
  ▪ Kotters 8-stegsmodell och den duala organisationsmodellen
  ▪ Systemtänkande och Senge's tre utmaningar med förändring
  ▪ Emergent förändring
  ▪ Nyckelroller i organisationsförändring
  ▪ Att definiera förändringen
  ▪ Styrkeanalys och homeostas
  ▪ Att utveckla en vision
  ▪ Fördelsstyrning
  ▪ Valfritt: Du och förändringen - Personligt ledarskap
  ▪ Deltagarna kommer att arbeta med sina egna fallstudier

 3. Grund och Praktiker: Kommunikation och intressentengagemang (+ grundexamen)

  Lektion 03

  ▪ Leadership and stakeholder engagement
  ▪ 7 principles to the involvement of stakeholder
  ▪ To identify and describe stakeholders
  ▪ Segmenting stakeholders eg "CPIG 'segmentation
  ▪ Techniques to bring stakeholders into the picture
  ▪ Managing relationships and mobilizing stakeholders
  ▪ Rogers' Innovation Adoption Model
  ▪ Listening, lead with meaning and emotion, affect
  ▪ Professional communication in change
  ▪ Participants will work with their own case studies
  ▪ Foundation exam

 4. Grundläggande och praktisk förändringshantering

  Lektion 04

  ▪ Impact of change, continuity and risk model
  ▪ Categorize the impact of change
  ▪ Determine the impact - McKinsey 7s Model and GAP analysis
  ▪ Analysis of the impact on stakeholders
  ▪ Willingness to change & formula of Beckhard and Harris
  ▪ The effective collaboration facilitators of change, middle managers and the target groups
  ▪ Promoting willingness to change in organizations
  ▪ Forming an effective (change) team
  ▪ To develop a change management plan
  ▪ Effectively dealing with resistance and to create and maintain momentum
  ▪ Participants will work with their own case studies

 5. Sista dagen för Practitioner-ämnen (+ Practitioner-examen)

  Lektion 05

  ▪ Establishing a training program
  ▪ Project: change initiatives versus projects and programs
  ▪ Adoption at three levels (Kelman)
  ▪ Tipping and critical mass to change
  ▪ Vicious and virtuous cycles
  ▪ Three mutually reinforcing systems
  ▪ Participants discuss their own case studies
  ▪ Change Management Practitioner exam

Kursöversikt

Under utbildningen behandlas metoden utförligt. Vid avslutningen av utbildningen kommer deltagaren att ha kunskap om hur förändringshantering kan implementeras i en organisation, ett projekt, ett program eller en portfölj, samt vem som bör vara involverad i processen. Deltagaren kommer att förvärva följande kunskaper och färdigheter inom förändringshantering:

Individuell förändring:

 • Hantering av inlärningsdippen.
 • Övergången från omedveten till medveten kompetens.
 • Tillämpning av Kolbs inlärningscykel.
 • Användning av fyra tillvägagångssätt för individuell förändring.
 • Förståelse av Myers-Briggs-indikatorer.
 • Implementering av transformationell förändring.

Team- och organisationsförändring:

 • Utvärdering av teamets effektivitet.
 • Användning av modellen "Forming, Storming, Norming, Performing".
 • Identifiering av Belbin-roller inom ett team.
 • Hantering av övergångar genom användning av Broar-metoden.
 • Implementering av Kotters metod för att leda förändring.
 • Förståelse för skillnaden mellan ledarskap och förvaltning.
 • Tillämpning av olika ledarskapsstilar.

Lärandemål

Fördelar för organisationer - allt handlar om leverans. Vid slutet av denna kurs kommer du att kunna:

Bygg upp organisationen

Bygg organisationens förmåga och kapacitet för att framgångsrikt hantera förändringar och förbättra smidigheten.

Omvandling

Öka sannolikheten för framgångsrik affärsförändring/omvandling – stödja strategisk riktning.

Minimera risker

Minimera risker (kostnader, förseningar, förlorat medarbetarengagemang, rykte) förknippade med misslyckade initiativ.

Samordna initiativ

Anpassa initiativ för förändring till etablerade, processdrivna metoder (som PRINCE2® och MSP®) för att utveckla en enhetlig strategi för förändring.

Anställdas engagemang

Utveckla och upprätthålla anställdas engagemang och samstämmighet med organisationens syfte under tider av förändring.

Intressentengagemang

Bygg upp och upprätthåll engagemanget hos interna och externa intressenter med nya initiativ.

Effektiv kommunikation

Hantera mer effektiv kommunikation kring förändringar med interna och externa intressenter så att förändringen förstås och stöds.

Förändringsbedömning

Förbättra bedömningen av förändringens påverkan, integrerad förändringsplanering och framgångsrik implementering av förändring i organisationens liv.

Nyckelfunktioner

Språk

Engelska

Kurstillgång

12 månaders tillgång när som helst till eLearning-plattformen (lärande i egen takt). Cirka 12-15 timmar att slutföra.

Exam

Grundkurs-prov som är giltigt i 12 månader från köpdatumet. Måste tas online via webbplatsen.

Tentamen

Verktyg för repetition av övningsprov.

Stöd

Fullt stöd från AVC-lärare och tillgång till AVC Connect.

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Under denna eLearning-utbildning kommer deltagarna att märkbart förbättra sina kunskaper och färdigheter. Deltagarna kommer att förvärva kunskaper om hur man implementerar förändringshantering, analyserar situationer inom detta område samt förbättrar befintliga metoder för förändringshantering. Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att kunna omedelbart tillämpa de nya insikterna och teknikerna inom sin organisations verksamhet.

Portföljförvaltare

Program- / Projektledare

Förändringsledare

Projektstödsofficerare (PMO:s)

Företagsriskhanterare & Revisorer

Senior- och mellanchefer, chefer

Starta kursen nu

Provuppgifter

Grundnivå

Syftet med Foundation-certifieringen är att bekräfta att en kandidat har tillräckliga kunskaper och förståelse för förändringshantering för att kunna arbeta som en informell medlem i ett team som arbetar med initiativ för organisationsförändring. Foundation-certifieringen är också ett förhandskrav för APMG Practitioner-certifieringen.

Format för grundläggande examen

 • Flervalsfråga
 • Fyra avsnitt, totalt 50 frågor
 • 25 poäng krävs för att bli godkänd (av 50 möjliga) - 50%
 • 40 minuters varaktighet
 • Stängd bok.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;