SAFe®6 Lean Portfolio Manager (LPM) - Klassrumsutbildning (inklusive examen)

28.500,00 SEK

 • 2 days
Klassrum
Live Virtuellt Klassrum
På plats / Inom företaget
Välj din startdatum

Scaled Agile Framework (SAFe®) hjälper företag att hantera de stora utmaningarna med att utveckla och leverera företagsklassad programvara och system på kortast hållbara ledtid. Det är en online, fritt avslöjad kunskapsbas med beprövade framgångsmönster för att implementera Lean-Agile programvara och system i stor skala. SAFe synkroniserar anpassning, samarbete och leverans för ett stort antal Agile-team. Skalbart och konfigurerbart tillåter SAFe varje organisation att anpassa det till sina egna affärsbehov. Det stöder lösningar i mindre skala med 50–125 utövare, samt komplexa system som kräver tusentals människor. En certifierad SAFe® 6 Lean Portfolio Manager är en SAFe-professionell som arbetar med företagsledare, produkt- och lösningsspecialister, företagsarkitekter, personal inom Agile PMO och Agile-team för att anpassa strategi och utförande genom att tillämpa Lean och systemtänkande på strategi och investeringsfinansiering, agil portföljverksamhet och styrning. Deltagare i kursen har möjlighet att fånga den nuvarande och framtida tillståndet för sin portfölj med verktyget Portfolio Canvas och identifiera viktiga affärsinitiativ för att uppnå det framtida tillståndet. Deltagarna utforskar också metoder för att etablera portföljflöde med Portfolio Kanban och prioritera initiativ för maximal ekonomisk nytta. Kursen ger också insikter om hur man etablerar budgetar för värdeflöden och Lean Budget Guardrails samt mäter prestandan för det Lean-baserade portföljen. Att delta i klassen förbereder individer för att ta examen och bli en certifierad SAFe® 6 Lean Portfolio Manager (LPM).

Kurstidslinje

Hero
 1. Introduktion till Lean Portfolio Management (LPM)

  Lektion 01

 2. Fastställande av strategi och investeringsfinansiering

  Lektion 02

 3. Tillämpning av smidiga portföljoperationer

  Lektion 03

 4. Tillämpning av Lean Governance

  Lektion 04

 5. Implementera LPM-funktionen

  Lektion 05

 6. Sammanfattning

  Lektion 06

Lärandemål

I slutet av denna Safe6 Lean Portfolio Manager-klassrumskurs kommer du att kunna:

Beskriv Lean Portfolio Management (LPM)

Koppla portföljen till företagets strategi

Fastställ portföljvisionen

Implementera Lean Budgetering och Riktlinjer

Etablera flöde med Portfolio Kanban

Stöd operativ excellens med ett agilt programkontor (PMO) och kompetensgrupper (CoPs).

Mät LPM-prestanda

Bygg en plan för implementering av LPM

Nyckelfunktioner

2-dagarskurs

Utbildning i Lean Portfolio Management som genomförs live online av en erfaren tränare certifierad av Scaled Agile, Inc., leverantör av SAFe®.

Förberedelse

Att ta certifieringsexamen för SAFe® Lean Portfolio Manager (LPM) (SAFe® 5 Lean Portfolio Manager Exam).

Modern onlineutbildningsplattform

Deltagararbetsbok licensierad av Scaled Agile, Inc. (PDF)

Ettårsmedlemskap till SAFe Community Platform

Med tillgång till medlemsresurser såsom webbinarier, arbetsböcker, vägledande presentationer och förhandsinformation om kommande SAFe-produkter.

Ett försök till certifieringsexamen

Certifiering som SAFe® Lean Portfolio Manager efter godkänt prov

Hero

Vem bör anmäla sig till detta program?

Alla är välkomna att delta i kursen, oavsett erfarenhet. Dock rekommenderas följande förkunskaper starkt:

- Bekantskap med Agila koncept och principer

- Har deltagit i Leading SAFe eller SAFe PM/PO-kurs

- Erfarenhet av att arbeta i en SAFe-miljö

Chefer och ledare (CIOs, VD:ar, CFOs, CTO)

Företagsarkitekter

Portföljförvaltare

Lösningsansvariga

Affärsenhetschefer

SAFe-programkonsulter

Starta kursen nu

Studiematerial för tentamen

Provet är utformat för att mäta kunskaper och färdigheter relaterade till jobbrollen.

Vi rekommenderar starkt att kandidater använder en mängd olika resurser för att förbereda sig för detta prov, inklusive:

 • Kursmaterial – Kursmaterialet är en viktig del av kursen och kan laddas ner från SAFe Community Platform. Dessa material kan användas för att referera tillbaka till det innehåll som specifikt presenterades under lektionen.
 • Studieguide – Denna omfattande guide beskriver arbetsrollen och alla resurser relaterade till examen, inklusive en detaljerad läslista. Åtkomst är tillgänglig via Lärplanen på SAFe Community Platform efter avslutad kurs.
 • Övningsprov – Övningsprovet är utformat för att förutsäga framgång på certifieringsexamen*, och det har samma antal frågor, svårighetsgrad och tidsåtgång. Det är en del av Lärplanen på SAFe Community Platform och kan tas ett obegränsat antal gånger utan kostnad. *Detta är inte den faktiska tentamen och att klara det garanterar inte framgång på certifieringsexamen.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;