CompTIA CySA+ Cybersecurity Analyst - eLearning (Inkluderar examination)

7.500,00 SEK

 • 25 hours
eLearning

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) är en prestationsbaserad kvalifikation för cybersäkerhetsanalys. Med bevisad expertis inom säkerhetsanalys, intrångsdetektering och respons är kandidater med CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)-certifiering mycket eftertraktade av företag som står inför den senaste tekniken, hoten och förväntningarna i den digitala eran. De kan också identifiera och bekämpa skadlig kod och APT (Advanced Persistent Threats), vilket ökar hotbilden i olika typer av nätverk. Versionen av denna certifiering är CompTIA CySA+ CS0-002.

Varför CompTIA CySA+?

Vad är det användbart för?

 • CySA+ fokuserar inte bara på kandidatens förmåga att proaktivt samla in, övervaka och svara på nätverkstrafik, utan också på mjukvaru- och applikationssäkerhet, automatisering, hotjakt och IT-efterlevnad som påverkar det dagliga arbetet för säkerhetsanalytiker.
 • CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) har prestationsbaserade frågor som täcker intrångsdetektering, säkerhetsanalys och respons. Godkänd examen validerar omedelbart en kandidats kunskaper och förmågor inom dessa områden.
 • Flera ledande organisationer har bidragit till utvecklingen av CySA+ examen, bland annat US Navy, Target, Washington State Patrol, Linux Professional Institute och BlacKnight Cyber Security International.

Eftersom angripare har lärt sig att kringgå traditionella signaturbaserade lösningar som brandväggar och antivirusprogram, blir analysbaserade metoder allt viktigare för organisationer inom IT-säkerhetsbranschen.

CompTIA CySA+ tillämpar beteendeanalys på nätverk för att förbättra den övergripande säkerheten genom att identifiera och bekämpa skadlig kod och avancerade ihållande hot (APT), vilket resulterar i en förbättrad hotbild över en bred attackyta. Certifieringen validerar en IT-proffs förmåga att proaktivt försvara och kontinuerligt förbättra säkerheten i en organisation.

Genom CySA+-certifieringen kommer kandidaterna att visa sina kunskaper och färdigheter för att:

 • Utnyttja underrättelser och tekniker för att upptäcka hot
 • Analysera och tolka data
 • Identifiera och åtgärda sårbarheter
 • Föreslå förebyggande åtgärder
 • Effektivt svara på och återhämta sig från incidenter

Kurstidslinje

Hero
 1. Hot och sårbarhetssäkerhet

  Lektion 01

  Använd och tillämpa proaktiv hotintelligens för att stödja företagets säkerhet och genomföra aktiviteter för sårbarhetshantering.

 2. Programvara och systemsäkerhet

  Lektion 02

  implementera säkerhetslösningar för infrastrukturhantering och förklara bästa praxis för säkerhet inom mjukvara och hårdvara.

 3. Efterlevnad och bedömning

  Lektion 03

  tillämpa säkerhetskoncept för att stödja riskminskning inom organisationen och förstå vikten av ramverk, policyer, procedurer och kontroller.

 4. Säkerhetsoperationer och övervakning

  Lektion 04

  analysera data som en del av pågående säkerhetsövervakningsaktiviteter och genomför konfigurationsändringar till befintliga kontroller för att förbättra säkerheten.

 5. Att svara på incidenter

  Lektion 05

  Tillämpa lämpliga processer för incidenthantering, analysera potentiella indikatorer på störningar och använd grundläggande tekniker för digital forensik.

Lärandemål

I slutet av denna kurs kommer du att kunna:

Upptäck sårbarheter

Hur man använder intelligens och tekniker för hotdetektering. Hur man proaktivt identifierar och åtgärdar säkerhetssårbarheter och hot, inklusive aktiviteter för sårbarhetshantering.

Analysera

Hur man analyserar och tolkar data som en del av kontinuerlig säkerhetsövervakning.

Förbättring

Hur man förbättrar säkerheten genom att genomföra konfigurationsändringar i befintliga kontroller.

Förebygga

Hur man föreslår och implementerar förebyggande åtgärder för en organisation

Återhämtning

Hur man svarar på incidenter och återhämtar sig från dem för att minimera påverkan och kostnader. Modulen täcker även analys av möjliga indikationer på intrång och användning av tekniker inom digital forensik.

Infrastrukturhantering

Hur man tillämpar säkerhetslösningar för infrastrukturhantering och förklarar bästa praxis för hård- och mjukvaruförsäkran.

Riskminskning

Hur man stödjer riskminskning i din organisation genom att tillämpa säkerhetskoncept och förbättra personalens förståelse för ramverk, procedurer, policyer och kontroller.

Nyckelfunktioner

Språk

Engelska

CompTIA CertMaster Learn

12 månaders tillgång till plattformen när som helst med 25 timmars innehåll (lärande i egen takt) Simulering

Videolektioner

12 videolektioner med prestationsbaserade frågor

Praktiker

120 övningsfrågor med flashkort säkerställer att du känner till terminologin och akronymerna som behövs för provet

Simulering

90-frågors slutbedömning simulerar testupplevelsen

Virtuella labb

CompTIA CySA+ Virtuella Labb ingår.

Officiell examen ingår

Testleverantör: Person Vue (testcenter eller onlinetestning)

Hero

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

IT-säkerhetsanalytiker

Analytiker för säkerhetsövervakningscentralen (SOC)

Sårbarhetsanalytiker

Säkerhetsingenjörer

Hotinformationsanalytiker

Starta kursen nu

Detaljer om examen

och förkunskapskrav

- Varaktighet på 165 minuter
- Flervalsfrågor och prestandabaserade frågor
- Maximalt 85 frågor
- Godkänt resultat är 750 (på en skala från 100 till 900)
- Provleverantör: Person Vue (testcenter eller onlineprov)

Förkunskaper

För att få tillgång till CompTIA CySA+-kursen och examen rekommenderas det att kandidaterna har följande:
- CompTIA Network+ eller Security+ certifieringar eller motsvarande kunskaper

- Minst 4 års praktisk informationssäkerhet eller relaterad erfarenhet.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;