PMI-PgMP® (Program Management Professional) - eLearning

4.900,00 SEK

 • 18 hours
eLearning

Denna praktiska eLearning-kurs syftar till att förbereda yrkesverksamma som är bekanta med programhanteringsprinciper för PgMP-examen. Kursen bygger på PMI:s standard för programhantering, En guide till kunskapsområdet för projektledning (PMBOK® Guide), och PMI:s programhanterings examensinnehåll (PgMP) (nuvarande version). Under inlärningen kommer du att få en detaljerad förståelse för programhantering ur ett PMI-standardperspektiv, en förståelse för programchefens roll och kompetenser, skillnaden mellan en projektledare och en programchef och deras relation i en programmiljö, samt skillnaden mellan programchefer och portföljchefer och deras relation i en programmiljö.

Kursprogram

Hero
 1. Grundläggande begrepp

  Lektion 02

  • Definitioner av program, projekt och portföljer, skillnader och hur de är relaterade
  • Definitionen av en komponent och hur den relaterar till ett program
  • Livscykeln för hantering av representativa program
  • Programchefens funktion och programkontoret
  • Skillnaden mellan programhanteringspraxis och prestandadomäner.
 2. Programregistrering och hantering av kunskapstillgångar

  Lektion 02

  • Programregister och hur de används för att hantera kunskapstillgångar
  • Kunskapstillgångshantering, som börjar med data-, informations-, kunskaps- och visdomsmodellen (DIKW)
  • Kunskapstillgångar och deras relation till prestandadomäner
  • Programchefen som kunskapstillgångsförvaltare
 3. Programtyper

  Lektion 03

  • Olika perspektiv på program för att etablera det “rätta” perspektivet
  • Programkategorier, enligt programstandarden
  • Scenariobaserade frågor
 4. Linjering mellan programmets strategi och organisationen

  Lektion 04

  • En översikt av prestandadomänen för Programstrategi
  • Utforskning av elementen för strategisk inriktning, det vill säga affärsfallet och programfärdplanen
  • Utforskning av organisatorisk mognad och strategisk inriktning
  • Frågor baserade på scenarier som refererar både till kompetensområdet för Programstrategiutriktning och till kompetensområdet för Strategisk Programhantering
 5. Hantering av Programfördelar

  Lektion 05

  • En översikt över prestandadomänen inom Programfördelshantering.
  • Utforskning av varje interaktion i hanteringen av förmåner med livscykeln för representationsprogrammet:
   • Identifiering av fördelar
   • Analys och planering av förmåner
   • Utdelning av förmåner
   • Övergång av förmåner
   • Hållbarhet för vinster
  • Frågor baserade på scenarier som refererar både till kompetensområdet för programfördelshantering och till praktikområdet för fördelshantering.
 6. Intressenters engagemang i programmet

  Lektion 06

  • En översikt över prestandadomänen för programdeltagarnas engagemang.
  • Utforskning av varje prestandadomäns aktivitet i intressenternas deltagande:
   • Identifiering av programintressenterna
   • Planering av intressentdeltagande
   • Intressentdeltagande
  • Frågor baserade på scenarier som refererar både till kompetensområdet för Programintressenters Engagemang och till praktikområdet för Intressenthantering.
 7. Programstyrning

  Lektion 07

  • En översikt över prestandadomänen för programstyrning
  • Utforskning av standardpraxis för programstyrning: Inrättande av programstyrningsråd
  • Programstyrningsrådets ansvarsområden
  • Sambandet mellan styrningsråd för program och programhantering
  • Vanliga individuella roller relaterade till programstyrning
  • Program som styrorgan – styrningen av programmets komponenter
  • Andra styrningsaktiviteter som stöder programhanteringen
  • Frågor baserade på scenarier som hänvisar till prestandadomäner inom programstyrning och praxis för styrning.
 8. Programlivscykelsförvaltning

  Lektion 08

  • En översikt över prestandadomänen för programlivscykelnhantering.
  • Utforskning av de tre faserna i programmets representativa livscykel:
   • Programdefinition
   • Utdelning av programförmåner
   • Programavslutning
  • Frågor baserade på scenarier som hänvisar till prestandan för programlivscykelnhanteringen.
  • Behärskning och livscykeln för praktikprogrammet.
 9. Stödprocesser i programhantering – Del 1

  Process 01

  • En översikt av stödprocesserna för programhantering
  • Utforskning av 4 av de 9 stödprocesserna:
  • Programkommunikationshantering
  • Finansiell förvaltning av program
  • Programintegrationshantering
  • Programanskaffningshantering
  • Fråga(or) baserad(e) på scenarier som presenteras efter varje stödprocess
 10. Stödprocesser i programhantering – Del 2

  Process 02

  • Utforskning av de återstående 5 stödprocesserna av totalt 9:
  • Programkvalitetshantering
  • Programresurshantering
  • Programriskhantering
  • Programhantering
  • Programomfångshantering
  • Frågor baserade på scenarier som presenteras efter varje supportprocess
 11. Examen för certifiering i programhantering (PgMP)

  Prov

  • Ansökningsprocess och program
  • Allmänna och specifika behörighetskriterier
  • Multiutvärderarbedömning
  • Institutets online-lärverktyg – tillgång till exempel på tentamensfrågor.
  • Uppdelning av Programhanteringsprofessionell (PgMP) examen i domäner och underdomäner.
  • Villkor för provet
  • Professionell uppförandekod för PgMP

Lärandemål

När du har avslutat denna eLearning-kurs för PMI-PgMP kommer du att kunna:

Strategiskt justera och hantera programmet

Strategiskt justera och hantera programmet för att uppfylla organisatoriska mål och prioriteringar och därmed nyttja programmets fördelar.

Förstå programhanteringens livscykel

Förstå de tre domänerna i programhanteringslivscykeln, stödprocesserna och aktiviteterna, för att säkerställa att fördelarna realiseras, övergår och upprätthålls.

Förklara rollen som en programchef

Artikulera rollen som ett programchefs baserat på resultatet av PMI:s rollavgränsningsstudie, dokumenterad i de fem praktikdomänerna som finns i PgMP-examensinnehållet.

Tillämpa innehållet i PgMP effektivt

Tillämpa uppgifter, kunskaper och färdigheter från en programdirektör på lämpligt skede och stödprocesser, enligt PgMP-examensinnehållet.

PgMP-examen

Förstå schemat för PgMP-examen och hur man svarar på frågorna.

Detaljer om PgMP-examen

Ställ frågor för att ta reda på de specifika detaljerna i studieplanen för PgMP-examen för att förbättra prestanda.

Nyckelfunktioner

18 timmars lärande i din egen takt

180 dagars tillgång

Nyckelreferenser

till Innehållet i Examenstrukturen för PMI:s Programhanteringsprofessionell (PgMP)

Nyckelkorsreferenser

till PMBOK®-guiden

Kunskapsutvärderingar och frågeformulär

Exempelfrågor

Hero

Vem bör anmäla sig till det här programmet?

Förkunskapskrav:

 • Certifiering som Projektledningsprofessionell (PMP)® eller praktisk kunskap om PMBOK®-guiden (Projektledningens grundläggande guide)
 • Familiaritet med PMI:s standard för programhantering
 • Tre till fem års erfarenhet av projektledning

Projektledare

Programchefer

Seniorchef / Mellanchef

Projektledningskontor

Börja kursen nu

Kursnivå: Avancerad

För att få ditt certifikat som Programhanteringsprofessionell (PgMP)®, måste du uppfylla erfarenhets- och utbildningskraven, och klara av panelgranskningen och flervalsprovet. Oavsett hur avancerad din erfarenhet eller utbildning inom programhantering är, så är det bäst att du förbereder dig noggrant inför provet.

Framgångsrika kandidater till PgMP använder ofta flera studiehjälpmedel — inklusive kurser, självstudier och studiegrupper — och kommer att ägna många timmar åt förberedelser. Se till att avsätta tillräckligt med tid för att förbereda dig innan du tar det flervalsprovet.

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;