PMI Risk Management Professional (PMI-RMP®) - eLearning (Inkluderar examination)

4.900,00 SEK

eLearning

Denna PMI-RMP®-certifieringsutbildning kommer att hjälpa dig att bemästra processer för riskhantering, en strukturerad och objektiv metod för att hantera projektosäkerhet. Du kommer att lära dig att genomföra riskplanering och identifiera, analysera och kontrollera kända och okända projekt hot. Denna certifiering som Risk Management Professional (RMP) visar dina kunskaper och färdigheter i att bedöma, identifiera och hantera olika risker.

Kurstidslinje

Hero
 1. Översikt av RMP-certifieringskursen

  Lektion 01

  - Översikt av RMP-certifieringskursen

  - Mål

  - Vad är PMI-RMP och PMI

  - Om PMBOK®-guiden

  - Varför RMP-certifiering

  - Förutsättning för PMI-RMP-examen

  - Viktig information om att fylla i ansökan

  - Översikt över ackrediteringsprocessen för RMP

  - Tidslinje för processen att erhålla RMP-certifiering

  - PMI-RMP Examenskursplan

 2. Planera riskhantering

  Lektion 02

  - Riskaptit

  - Riskprofilering

  - Riskbudgetering

  - Frågesport

  - Sammanfattning

 3. Identifiera risker

  Lektion 03

  - Identifieringstekniker

  - Intressentdeltagande

  - Riskdokumentation

  - Verktyg och tekniker

  - Frågesport

  - Sammanfattning

 4. Genomför kvantitativ riskanalys

  Lektion 04

  - Sannolikhets- och påverkansbedömning

  - Riskrankning

  - Bedömning av brådskande

  - Verktyg och tekniker

  - Andra tekniker

  - Frågesport

  - Sammanfattning

 5. Genomföra kvalitativ riskanalys

  Lektion 05

  - Sannolikhets- och påverkansbedömning

  - Riskbedömning

  - Verktyg och tekniker

  - Andra tekniker

  - Frågesport

  - Sammanfattning

 6. Planera riskhantering

  Lektion 06

  - Strategier för positiv risk

  - Strategier för negativ risk

  - Beroende svar

  - Frågesport

  - Sammanfattning

 7. Genomför riskåtgärder

  Lektion 07

  - Genomförande av riskplan

  - Risköversyn

  - Riskrevision

  - Reservanalys

  - Verktyg och tekniker

  - Andra tekniker

  - Frågesport

  - Sammanfattning

 8. Övervaka risk

  Lektion 08

  - Lärandemål

  - Övervaka riskprocessen

  - Övervaka riskindata

  - Övervaka riskverktyg och tekniker

  - Övervaka riskresultatet

  - Genomförande av riskrevision

  - Övervaka riskprocessdokumentation & projekt

  - Fallstudie

Lärandemål

Vid slutet av denna eLearning-kurs i PMI-RMP kommer du att kunna:

Förstå principer, koncept, processer, verktyg och tekniker för riskhantering

Identifiera, analysera och övervaka projektets risker

Lär dig anpassa riskhanteringsmetoder till specifika projektsituationer

Implementera en gedigen metodik för riskhantering

Identifiera utmaningarna med riskhanteringsansatsen i projektledning

Vem bör anmäla sig till denna kurs?

Förkunskapskrav: Minst 4 500 timmars professionell erfarenhet av projekt riskhantering under de senaste fem åren och 40 timmars utbildning i projekt riskhantering. Eller också om du har en gymnasieexamen eller motsvarande ELLER minst 3 000 timmars professionell erfarenhet av projekt riskhantering under de senaste fem åren och 30 timmars utbildning i projektledning om du har en kandidatexamen eller högre.

Programchefer

Gruppchefer

Blivande projektledare

Programchefer

Riskhanteringskonsulter

Starta kursen nu

Behöver du en företagslösning eller integration av LMS?

Hittade du inte kursen eller programmet som skulle passa för ditt företag? Behöver du LMS-integration? Skriv till oss! Vi löser det!

;